کد خبر ۷۳۳۵۷۹
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۲ - ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - 16 June 2020

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بررسی آخرین وضعیت سواد کشور، تصمیم گیری درباره شتاب بخشی به روند سوادآموزی و بهره گیری از ظرفیت دستگاه‌های عضو را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی، عصر روز دوشنبه (دیروز 99/3/26 ) ششمین جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی به ریاست علیخانی معاون هماهنگی، نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور، درسازمان نهضت سوادآموزی برگزار شد.

بررسی آخرین وضعیت سواد کشور در جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی

محمد زاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در ابتدای جلسه حضور ریاست و اعضای این کمیته خیر مقدم گفته و از تشکیل این جلسه ابراز خرسندی کرد. وی افزود: با حضور پر برکت اعضا و تشریک مساعی لازم در ایام حساس شرایط پیش آمده به دلیل بیماری کرونا امیدواریم که تصمیمات خوبی را در راستای انسداد بی سوادی داشته باشیم و گامی مؤثر را در راه ریشه کنی بی سوادی برداریم.

محمد زاده در ادامه به بررسی آخرین وضعیت سواد کشور پرداخت و تصمیم گیری درباره استان‌های دارای نرخ بی سوادی زیر میانگین کشوری و نحوه استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها برای شتاب بخشی به روند سوادآموزی این استان‌ها را خواستار شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در بررسی آخرین وضعیت سواد کشور به گروه سنی 6 ساله و بالاتر اشاره کرد و گفت: طبق سرشماری سال 1395؛ درصد باسوادی از 47.5 درصد سال 1355 به 87.6 درصد در سال 1395 رسیده است و براساس برآورد این رقم در سال 1398 به رقم 89 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر میزان باسوادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بالغ بر 41درصد افزایش نشان می‌دهد. وی همچنین به گروه سنی 49-10 ساله اشاره و بیان کرد: درصد باسوادی در این جمعیت، حدود 48.8% در سال 1355 بوده و طبق سرشماری سال 1395 این رقم به 94.7 درصد رسیده و در برآورد سال 1398 به بیشتر 96 درصد رسیده است که قریب به 47 درصد رشد رانشان می‌دهد.

محمد زاده کاهش فاصله درصد باسوادی بین زنان و مردان را نیز دارای اهمیت خواند و گفت: نتایج سرشماری انجام شده در بین سال‌های 1355 تا سال 1395 نشان می‌هد تفاوت نرخ باسوادی در بین زنان و مردان از 23.4 درصد در سال 1355 به حدود 6.8 درصد در سال 1395 کاهش یافته که این رقم در برآورد سال98 به کمتر از 6/5درصد رسیده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در ادامه گزارش تحلیلی خود در مورد کاهش فاصله درصد باسوادی بین مناطق شهری و روستایی اظهار کرد: طبق سرشماری ‌های انجام شده، بین سال‌های 1355 تا 1395 میزان باسوادی مناطق شهری از 65.4 درصد در سال 1355 به 90.8 درصد در سال 1395 افزایش یافته است، در همین زمان نرخ باسوادی مناطق روستایی از 30.5% به 78.5% درصد افزایش نشان می‌دهد و به عبارت دیگر میزان افزایش باسوادی در مناطق روستایی با شتاب بیشتری صورت گرفته است و تفاوت درصد باسوادی در بین مناطق شهری و روستایی از 34.9% سال 1355 به حدود 12.3 درصد در سال 1395 کاهش یافته است که این رقم در برآورد سال 98 به 12درصد رسیده است،.

وی همچنین در خصوص کاهش قدرمطلق بی سوادی توضیح داد که براساس سرشماری 1355 تعداد بی سوادان جمعیت 6 ساله و بالاتر کشور حدود 14.2 میلیون نفر بوده و در سرشماری 1365 نه نتها کاهش نیافت بلکه بعلت افزایش سریع جمعیت و مشکلاتی ناشی از جنگ تحمیلی به تعداد 14.8 میلیون نفر افزایش یافت اما با توجه به تلاش‌ها و برنامه ریزی‌ها، تعداد بی سوادان در سر شماری 1375 به حدود 10.7 میلیون نفر کاهش یافت و طبق تعدادسرشماری 1395 به حدود 8.8 میلیون نفر رسید.

محمد زاده در ادامه گقت: در گروه سنی 49-10 ساله تعداد بی سوادان حدود 2.7 میلیون نفر با اتباع خارجی و حدود 2.3 میلیون نفر بدون اتباع خارجی می باشد که براساس فعالیت انجام شده در چند سال اخیر برآورد می‌شود تعداد بی سوادان در گروه سنی 49-10 ساله به کمتر از 1.9 میلیون نفر کاهش یابد.

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی یکی از موفقیت‌های این سازمان را پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد دانست و اظهار کرد: از سال 1387 سازمان نسبت به ثبت مشخصات و سوابق تحصیلی افراد در پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد اقدام کرده و شایان ذکر است در سال 1398 علاوه بر اقدامات انجام شده به منظور بروزرسانی و ادامه روند تکمیل اطلاعات پایگاه، بروزرسانی اطلاعات با دریافت اطلاعات سناد دانش آموزی سال 97-98 و اعمال در پایگاه، استعلام سطح سواد پایگاه داده با سرشماری سال 95 مرکز آمار، بروزرسانی اطلاعات مکانی پایگاه با دریافت اطلاعات سرشماری سال 95 از مرکز آمار و تشکیل کمیته پایگاه اطلاعات ثبتی و بررسی وضعیت نهایی داده‌های پایگاه برای تعیین مخاطبین واجد شرایط ثبت‌نام در فعالیت‌های سوادآموزی را شاهد بودیم.

وی افزود: براساس پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد آمار مشخصات فردی و کد ملی نزدیک به 54 میلیون نفر جمعیت 49-10 ساله کشور جمع آوری و سازماندهی شده است و از این رقم تعداد 177930 نفر فوتی، 281101 نفر آموزش ناپذیر، 47665549 نفر باسواد دارای مدرک تحصیلی و یا در حال تحصیل، 641272 نفر بی سواد و 1729442 نفر هم نامشخص از لحاظ وضعیت سواد در این پایگاه وجود دارد و با عنایت به اینکه پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد براساس کد ملی افراد یونیک شده و امکان تکرار افراد وجود ندارد مقایسه آخرین وضعیت این پایگاه با نتیجه سرشماری 1395 بیانگر این است که از مجموع 2.3 میلیون نفر بی سواد ایرانی نزدیک به ا میلیون 650 هزار نفر در سرشماری 1395 خود را بی سواد اعلام کرده‌اند در حالیکه در پایگاه مدرک تحصیلی حداقلی سواد برای آنها وجود دارد و آموزش مجدد جای تامل دارد.

محمد زاده در پایان گزارش بررسی سواد به عملکرد شورای پشتیبانی استان‌ها اشاره کرد و گفت: از سال 93 تا 1398 تعداد 572 جلسه شورای پشتیبانی استان و 9202 جلسه در شهرستان‌ها و مناطق برگزار شده است که درمجموع تعداد 3021 مصوبه استانی و33716مصوبه شهرستانی تصویب شده است. وی به برخی از اقدامات سرآمد انجام شده این سازمان دردولت تدبیر وامید نیز اشاره کرد:

احیاء وراه اندازی مجددمراکز یادگیری محلی-آموزش (پیوندسواد وزندگی)

تکمیل وبروز آوری پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد

احیای شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی

ازسال 1393 تاکنون 572جلسه شورای پشتیبانی دراستان ها و 9202 جلسه درشهرستانها ومناطق برگزارشده است

دریافت نشان بین المللی در خصوص اجرای طرح آموزش مقدمات رایانه به سوادآموزان دوره انتقال

کسب رتبه در جایزه دولت الکترونیک

تشویق قبولین دوره های سوادآموزی

تشویق دستگاههای برتردرعرصه سوادآموزی

جذب وآموزش اتباع خارجی بی سواد

تحت پوشش بردن 2،995،882 نفربی سواد وکم سواد دردوره های سوادآموزی وانتقال وتحکیم سواد اعم ازایرانی واتباع خارجی

کسب مقام برتر درزمینه پژوهش دردوسال متوالی واخذ جایزه برترین پژوهش ملی توسط استان خراسان شمالی

محمد زاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به برخی از انتظارات سازمان از کمیته تخصصی به شرح ذیل اشاره و بیان کرد: لازم است باتوجه به عرضه محوربودن سوادآموزی ونبود تقاضا درجامعه، دولت محترم برای سرعت بخشی به امر سواد آموزی اهتمام لازم را داشته باشد، لازم است مجوز پرداخت معادل 20 درصد سرانه دوره سوادآموزی به قبولین دوره سوادآموزی صادر شود که متاسفانه تاکنون به لحاظ عدم تامین اعتبار مورد نیاز اقدامی نشده لذا نه تنها این مصوبه انگیزاننده ومشوق نشد؛ بلکه ضد تشویق هم شد، ایجاد محدودیت های اجتماعی برای بی سوادان ، یکی ازسازوکارهای کاهش بی سوادی است ، علی رغم تصویب دردولت محترم ؛ مجلس شورای اسلامی ایراد گرفت واجرای مصوبه متوقف شد که تقاضای عملیاتی کردن مجدد این مصوبه از راهکارهای اصلی انسداد بی سوادی است و برای اطمینان از بی سوادی افراد و سرانجام بخشی به فعالیت‌های سوادآموزی پیشنهاد می‌کنیم کهبانک های اطلاعاتی موجود این سازمان ومرکز آمار ایران بررسی و و راهکارهای عملی ارائه شود.

وی در ادامه انتظارات خود از جلسه بیان کرد: شناسنامه آموزشی برای جمعیت کشور با اولویت گروه سنی 49-10 ساله با استفاده از پایگاه‌های ثبتی آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی و مراکز آموزش عالی تهیه، تولید و ارائه، و در سرشماری نفوس و مسکن آتی، شاخص سواد بر مبنای آمارهای ثبتی کشور منتشر شود و برای کاهش فاصله بی سوادی بین استان‌ها، طرح شتاب بخشی درحال اجراست که لازم است استانداران در اجرای طرح شتاب بخشی با بسیح امکانات مشارکت کنند و وزارت محترم کشور هم نظارت عالیه داشته باشد.

در این جلسه به موضوعات و دستور کارهای دیگر نیز پرداخته شد و علیخانی رئیس کمیته تخصصی از تلاش‌های سازمان تقدیر و تشکر کرد و اعضای جلسه نکته نظرات خود را بیان کردند.

ارسال به تلگرام
برچسب ها: نهضت سوادآموزی
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری