کد خبر ۸۶۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۹ - ۱۰ مرداد ۱۳۸۵ - 01 August 2006
"خبر ويژه "کيهان

آخرين تلاش هاي كيوان ميراشرافي كلاهبردار معروف طاغوتي براي فرار از سه سال حبس و پرداخت هشتاد ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و برگرداندن زمين به ورثه كسي كه از او كلاهبرداري كرده بود، ناكام ماند و شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان حكم شعبه 53 دادگاه عمومي اصفهان را مبني بر محكوميت كيوان ميراشرافي مورد تأييد قرار داد.
كيوان ميراشرافي فرزند مهدي ميراشرافي معدوم است، كه از اعضاي با نفوذ كانون هاي قدرت وابسته به بيگانه و رژيم پهلوي به شمار مي رفت.

او پس از انقلاب به علت ارتكاب به جرايم متعدد محاكمه و به حبس ابد محكوم و ممنوع المعامله شد ولي پس از مدتي تحمل حبس، سال هاي پس از دفاع مقدس از زندان آزاد شد و چند صباحي را پنهان و به دور از انظار به گذران اوقات پرداخت.
وي فعاليت هاي خود را با تلاش براي بازپس گيري اموال مصادره شده پدرش آغاز كرد. كيوان ميراشرافي با تطميع و نفوذ در دستگاه قضايي توانست، تا آستانه بازگرداندن اموال پدر خود پيش برود. دراين ميان روزنامه كيهان با پي گيري ماجرا و افشاي اسناد مربوطه، دست اندركاران امور را آگاه ساخت، تا اينكه انتقال اموال طاغوتيان و فراريان به وي متوقف شد.
روزنامه كيهان در هشدارهاي خود بارها تكرار كرد كه تا دير نشده بايد مواظب تحركات امثال ميراشرافيها بود.
با وجود اين هشدارها، فضا براي فعاليت هاي كلاهبردارانه امثال ميراشرافي ها همچنان مساعد بود.
از جمله موارد كلاهبرداري هاي وي اين كه در سال 1375 سيدكمال روحاني اصفهاني، از ملاكين و ثروتمندان مشهور اصفهان زميني به مساحت 11760 متر واقع در خيابان جردن تهران را از وي خريد و در قبال آن هشتاد دهنه مغازه معروف به پاساژ هارونيه و يك قطعه زمين واقع در ناژوان اصفهان و دو دستگاه آپارتمان به عنوان ثمن معامله به فروشنده واگذار كرد. غافل از اينكه فروشنده هيچ حق تملكي نسبت به مالي كه فروخته، نداشته است!
سيدكمال روحاني مدتي بعد زمين را به دو خريدار فروخت. خريداران پس از اينكه متوجه ماجرا شدند از روحاني به جرم فروش مال غير شكايت كردند. روحاني نيز ميراشرافي، فروشنده اصلي و كلاهبردار را به دادگاه معرفي كرد. كيوان ميراشرافي با اعمال نفوذ مدتي مسير پرونده را به نفع خود تغيير داد. در نتيجه روحاني به چهارسال زندان و پرداخت 400 ميليون تومان به خريدار محكوم شده و براي خالي نبودن عريضه ميراشرافي هم به تحمل يكسال حبس و پرداخت 10 ميليون تومان به عنوان جزاي نقدي محكوم گرديد. اما چندي بعد حكم برائت گرفت! دراين ميان روحاني پس از مدتي در زندان فوت كرد.
مجدداً فرزند روحاني بار ديگر به دادگاه شكايت برد. پنج نفر از قضات نظارت و پي گيري قوه قضائيه حكم صادره عليه روحاني را غيرقانوني تشخيص دادند و درخواست كردند تا مالكيت ميراشرافي در مورد زمين كذايي مورد تحقيق قرار گيرد.
در تاريخ 31/3/82 ورثه مرحوم سيدكمال روحاني عليه آقاي سيدابوالحسن ميراشرافي تحت عنوان فروش مال غير و كلاهبرداري شكايت كيفري كردند. شعبه 53 دادگاه عمومي اصفهان به موضوع رسيدگي و طي دادنامه هاي غيابي به شماره 615- 10/3/83 متهم را مجرم شناخت و به تحمل سه سال حبس و پرداخت هشتاد ميليون ريال جزاي نقدي درحق صندوق دولت و برگرداندن زمين به ورثه مرحوم روحاني محكوم نمود. اين حكم با اعتراض كيوان ميراشرافي مواجه شد. موضوع رسيدگي شد و طي دادنامه شماره 1222- 6/9/84 اعتراض ميراشرافي را مردود اعلام كرد. بار ديگر اين حكم مورد اعتراض ميراشرافي قرار گرفت و در شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان بررسي شد. هم اكنون اين دادگاه براساس دادنامه 487- 22/4/85 اعلام كرده است؛ دفاعيات تجديدنظرخواه، غيرموجه و مردود است. اين راي مستند به بند الف ماده 257 قانون آئين دادرسي كيفري صادر گرديده و قطعي است.

گفتني است، هفت سال از اين ماجرا و فراز و فرود هايش مي گذرد. حتي يكنفر جان خود را دراين راه از دست داده است. اموال كلاهبرداري شده توسط احكام متعدد اين دست و آن دست مي شود! اما آيا مي توان اميدوار بود كه بالاخره اين حكم و بخصوص محكوميت كيوان ميراشرافي جامه عمل بپوشد؟

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری