کد خبر ۹۱۰
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۵ - ۱۱ مرداد ۱۳۸۵ - 02 August 2006

نشست سراسري احزاب ايران كه با هدف بررسي وضعيت لبنان و فلسطين و جنايات رژيم اشغالگر قدس تشكيل شده بود عصر امروز باصدور بيانيه به كار خود پايان داد.

در بيانيه پاياني نشست احزاب ايرن آمده است: زخم كهنه‌ اما هميشه خون چكان و دردناك فلسطين و خاورميانه در قلب جهان اسلام، بار ديگر سرباز كرده است. تهاجم وحشيانه اما نه كوركورانه دشمن صهيونيستي، با هدف نابود كردن پايگاه اجتماعي و مردمي جنبش سترگ حزب‌الله، خانه و كاشانه صدها هزار مسلمان مظلوم مناطق جنوبي لبنان را بر سر زنان و كودكان اين سرزمين به مثابه نقطه تداوم جنگ‌هاي صليبي تمدن مدعي حقوق بشر عليه موجوديت اسلام، آماج شديدترين حملات و بمباران‌هايي قرار داده است تنها بين ارتش‌هاي بزرگ و منظم و تا بن دندان مسلح امكان دارد و خاطره نسل‌كشي‌هاي صليبي گونه در فلسطين، بوسني و هرزگوين و... را زنده كرده است.

در بخش ديگري ازاين بيانيه آمده است:موجوديت نامشروع و غيرقانوني اسرائيل كه با وجود بهره‌مندي از نيرومندترين ارتش در سراسر آسياي مركزي و غربي، در تمام 24 سال حيات عزيز و درخشان جنبش حزب‌الله تنها در اين حجم كوچك جغرافيايي اما قلب بزرگ 5/1 ميليارد و مسلمان سراسر جهان، شكست را - بي‌حتي يك پيروزي تاكتيكي براي فرونشاندن حيرت و خشم داخلي خود - و فقط شكست را در هر رويارويي تجربه كرده اين بار با استفاده از همه ظرفيت ددمنشي خود مي‌كوشد تا با فرار از مقابله با رزمندگان دلير جنبش هميشه پيروز حزب‌الله لبنان،‌نابودي زير ساخت‌هاي اين كشور ستم ديده و مردم مظلوم جنوب آن را هدف قرار دهد و ضمن سردادن لاف دروغين و سراسر توخالي پيروزي، «مردم» بزرگ و مقاوم جنوب لبنان را از فرزندان دلير خود خسته و رويگردان سازد.

در اين بيانيه تصريح شده است:

ملت بزرگ ايران! مسلمانان سراسر جهان!

حق بار ديگر با همه مظلوميت خود و قلت عددي اما استوار چون كوه پيروان آن، با همه وجود در برابر همه باطل با تمام هيبت و هيمنه پوشالي آن قرار گرفته است. اگر سراسر تاريخ تكرار اين نبرد است، اينك واقعه (بدر) همچون نقطه تعيين مرگ و زندگي اسلام و مسلمين، در جنوب لبنان و در رويارويي رزمندگان جنبش حزب‌الله به رهبري مجاهد عظيم‌الشان سردار شهيد اسلام سيدحسن نصرالله از يك سو و همه موجوديت قدرتهايي كه مشت خود را گاه در پي دستكش مخملين حقوق بشر پنهان مي‌كنند. اما هميشه ماهيت پليد و پولادين آن در قالب رژيم صهيونيستي در برابر ديدگان جهان اسلام مي‌چرخانند از سوي ديگر قرار گرفته است.

ما نمايندگان احزاب، گروه‌هاي سياسي و تشكل‌هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي با وجود تنوع در تفكرات سياسي و مشي اجرايي، بار ديگر وحدت و يكپارچگي ملي و ديني خود را بر سر اصلي لاينفك از موجوديت ملت شريف ايران و نظام مقدس جمهوري اسلامي برخاسته از آن يعني پشتيباني قاطع و همه جانبه از مبارزات بي‌بديل مردم فلسطين و مقاومت همواره پيروزمند مردم جنوب لبنان به رهبري جنبش حزب‌الله در برابر جنايت‌هاي جديد رژيم اشغالگر فلسطين به نمايش مي‌گذاريم و به حمايت از اين مبارزات و مقاومت‌هاي بي‌بديل در تاريخ چند صد ساله اخير بر مي‌خيزيم و اعلام مي‌داريم كه: جنايت‌هاي اخير رژيم نامشروع و نيز انهدام زير ساخت‌هاي اقتصادي و صنعتي سنگر مقدم اسلام در برابر عناد صهيونيستي، يعني لبنان و فلسطين عزيز را محكوم مي‌كنيم.

- با مقاومت هميشه پيروز و حماسه سرافرازي جنبش حزب‌الله لبنان، شيعيان مظلوم و ديگر اقشار كشور دوست و برادر لبنان، مجاهدت‌هاي ملت بزرگ و مقاوم فلسطين به رهبري جنبش اسلامي حماس و پايگاه اجتماعي مردمي و ملي آن يعني انتفاضه بزرگ ملت فلسطين كه با سنگ، بزرگترين ماشين نظامي منطقه را به زانو درآورده و به اظهار عجز واداشته‌اند اعلام همبستگي مي‌كنيم و شهيدان مجاهدت‌هاي معجزه‌آساي اين حركت را همچون خون رزمندگان بدر گرامي مي‌شماريم.

- ناكارآمدي مجامع بين‌المللي و مدعيان دروغين حقوق بشر در برابر اين جنايات‌هاي ددمنشانه‌ كه قرن بيست و يكم را به تجلي روشني از ژرفاي تاريك قرون وسطي تبديل كرده‌اند محكوم مي‌كنيم و اعلام مي‌داريم كه عدم موفقيت اين مجامع و نهادهاي بين‌المللي عمدتاً تحت سلطه آمريكا و انگليس در پشتيباني از مقاومت بر حق رزمندگان حزب‌الله در جنوب لبنان و فلسطيني‌ها، زمينه‌ را براي هر گونه پذيرش ادعاي اين مجامع در عرصه‌هاي ديگر در ميان افكار عمومي جهان اسلام مي‌بندد و ادعاي آنها را بي‌اعتبار مي‌سازد.

- توقف فوري حملات هوايي و جنايات ماشين جنگي تا بن دندان مسلح به سلاح آمريكايي رژيم غاصب صهيونيست عليه زنان و كودكان و مناطق غيرنظامي جنوب لبنان در قالب برقراري فوري آتش‌بس و تشكيل كميته‌اي براي رسيدگي واقعي به اين جنايت‌ها محاكمه عوامل آن و جبران خسارت‌هاي مادي و معنوي بي‌شمار وارد آمده بر مردم مظلوم لبنان را از مجامع جهاني و به ويژه سازمان ملل متحد و شخص دبيركل خواستاريم.

- ضعف، دو دلي، ترس و پراكندگي برخي دولت‌هاي عربي در واكنش نشان دادن سريع، واقعي و عملي به جنايات‌هاي رژيم صهيونيستي غاصب و كشتار غير نظاميان بي‌دفاع را كه ناموس اعراب و مسلمين را هدف قرار داده و رژيم‌هاي منطقه را آشكارا تحقير و تهديد مي‌كند، نكوهش مي‌كنيم و از دولت‌هاي عربي و اسلامي و سازمان كنفرانس اسلامي، مسئوليت‌پذيري بيشتري را در محكوم كردن اين ددمنشي‌ها كه حتي افكار عمومي غرب را نيز به اعتراض واداشته، خواستاريم.

- كشورها، دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادها و سرانجام همه آحاد جهان اسلام از هر مذهب و نژاد و كشور را چون «يد واحده» در پشتيباني از مقاومت حزب‌الله و حماس و ارسال كمك‌هاي واقعي مالي، لجستيكي، سياسي ديپلماتيك دعوت مي‌كنيم، زيرا به روشني اينك جنوب لبنان خط مقدم جبهه اسلام در برابر رژيم صهيونيستي است و هرگونه تزلزله و خدشه آن به پايه‌هاي جهان اسلام خلل وارد خواهد كرد.

- سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، غير دولتي مدني و بين‌المللي همه جهان را به دفاع از مردم مظلوم فلسطين و جنوب لبنان كه با دست خالي از موجوديت خود و تماميت ارضي ميهن مقدس خويش حراست مي‌كنند، فرا مي‌خوانيم و برآنيم كه امروز، روز بزرگ بيرون آمدن از آزمون عملي ادعاي هر يك از مدعيان انسانيت و حقوق بشر باشد.

- حل قاطع بحران در منطقه خاورميانه عربي را در تشكيل يك ملت مستقل و دموكراتيك فلسطيني، بازگشت همه آوارگان فلسطيني به خانه‌هاي خود و مشاركت در بازسازي سياسي فلسطين و لگام زدن به برتري طلبي‌هاي فاشيستي رژيم غاصب اسرائيل در چارچوب يك طرح جامع و شرافتمندانه و پايان دادن به هفت دهه ظلم و تحقير و تبعيض مسلمانان مي‌دانيم.

- افكار عمومي و وجدان پاك و منصفانه انديشمندان و صاحب‌نظران و روشنفكران و سياست‌مدار جهان به ويژه غرب را به داوري مستقل و بي‌طرفانه در مسئله خاورميانه و افشاگري درنده خويي‌ نظامي صهيونيست‌ها كه براي توجيه حيات خود هر روز بحراني مي‌آفرينند و خوني تازه مي‌آشامند، فرا مي‌خوانيم.

در بند پاياني اين بيانيه آمده است: از دولت جمهوري اسلامي ايران انتظار داريم كه در اجراي حساسيت فوق‌العاده ملي و مردمي كشور در امر پشتيباني از مقاومت قهرمانانه جنوب لبنان و فلسطيني‌ها در برابر ماشين جنگي رژيم صهيونيستي غاصب، امكانات انسان دوستانه لازم براي حمايت‌ از مقاومت و سپس كمك به بازسازي مناطق جنوب لبنان را جداً و عملاً در سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده و تمهيدات قانوني و مالي لازم را براي پيرهيز از فوت وقت به سرعت و از هم اكنون به اجرا بگذارد.

و ما النصر الا من عندالله العلي العظيم

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری