کد خبر ۱۰۲۰۷۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۴ - ۰۶ اسفند ۱۳۸۸ - 25 February 2010
وي با بيان اينكه پدرسالاري و مادرسالاري در اسلام وجود ندارد،‌گفت كه در اسلام هر كس بيشتر خدمت كند، سالار است و اگر اين مسائل در بين ما وجود دارد،‌مشكل ما است و در واقع براي پيدا كردن راه صحيح بايد به گفته‌هاي انبيا توجه كرد.

فارس: رحيم‌پورازغدي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: ما اكنون در دنيا علوم انساني نداريم و اين مباحثي كه مطرح مي‌شود در واقع علوم حيواني است و بر اساس تجربه به دست آمده است.

حسن رحيم‌پور ازغدي عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ظهر امروز پنجشنبه در دومين روز از دومين همايش جهاني زنان كه با موضوع "ره‌آورد جهان اسلام در مسائل زنان و واكاوي فمينيسم از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها برگزار مي‌شود، طي سخناني با مخاطب قرار دادن مسئولان برگزاركننده اين همايش و شركت‌كنندگان در آن اظهار داشت: شما با اين مقالات و گفتگوهاي خود به جهان يادآوري مي‌كنيد كه بايستي نگاه انساني به جنسيت داشته باشند نه اينكه بخواهند نگاه جنسي به انسان را دنبال كنند.

اين عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه "حق زن بودن يعني تعريف نكردن زن در ذيل ارزش‌هاي مردانه "، خاطرنشان كرد: تعريف ارزش‌هاي مردانه يا زنانه در ذيل ارزش‌هاي انساني بايد انجام شود.

رحيم‌پور ازغدي با تاكيد بر اينكه حرف‌هاي مطرح شده در چنين همايش‌هايي جهاني است، گفت كه زنان ايراني مسلمان و انديشمند حرف‌هاي جهاني مطرح مي‌كنند و اين بحث‌ها مي‌تواند در عالي‌ترين سطوح آكادميك مطرح شود.وي در آغاز بحث خود در خصوص نگاه جنسي به مسائل انساني خاطرنشان كرد: در اين خصوص بايستي به تعابير انبياء توجه كنيم و ببينيم كه آنها خواسته‌اند كه ما از چه زاويه‌اي به انسان شامل زن و مرد نگاه كنيم. زيرا اگر واژگونه به صحنه نگاه كنيم همه چيز معني نامناسب خواهد داد و اين مسئله براي بحث ما نه درست بوده و نه كافي به شمار مي‌رود.

رحيم‌پور ازغدي در ادامه به دعواهاي جناح‌هاي چپ و راست در دهه‌هاي قبل اشاره كرد و يادآور شد: دعواي اين دوگروه ظاهرا دعواي دو جناح و در مقابل هم بود اما در واقع هر دوي آنها داراي نگاه اقتصاد‌زده بودند و دعوايشان در فروع بود كه امروز نيز دعواي فمينيسم و ضدفمينيسم اينگونه است.

عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي ديدگاه‌هاي فمينستي و ضدفمينيستي را يك نوع بيماري عنوان كرد و خاطرنشان كرد: اين دو ديدگاه در دوره‌هاي قبل تئوريزه شده‌اند و در دوره مدرن نيز به گونه‌اي ديگر به صورت تئوريزه شده درآمده‌اند.

وي با بيان اينكه قبل از هر بحثي در خصوص حقوق زن و مرد و مقايسه حقيقي و حقوقي آن بايد جهان‌بيني و انسان‌شناسي خود را اصلاح كنيم، تاكيد كرد: اگر جهان‌بيني خود را اصلاح كرديم آنگاه شباهت و تفاوت زن و مرد را درست خواهيم فهميد و اگر زاويه نگاه درست نباشد به سرانجامي نخواهيم رسيد.

رحيم‌پورازغدي با اشاره به اينكه چه زن‌ستيزي و چه زن‌محوري هر دو ماهيت غيرانساني و غيراسلامي دارند، گفت كه اين دو مسئله ريشه در يك بيماري دارند و در واقع حركت ضد فمينيسم نيز بازي در ميدان ديگري است و بايستي ما ميدان را عوض كنيم يعني صورت مسئله را تغيير دهيم.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد بر اينكه نگاه ما يك نگاه توحيدي و انساني است، اظهار داشت: در اينجا بحث زن و مرد مطرح نيست و در واقع بايد ريشه و مبنا را درست كنيم و پرداختن به اين مسئله بايستي از آنجا آغاز شود.

وي افزود: اگر با تفسير توحيدي وارد اين بازي نشويم مطمئنا معيارهايمان متفاوت خواهد بود.

رحيم‌پور همچنين تصريح كرد: مسئله را بايد انساني ديد و همانطوري كه مكتب توحيدي مي‌گويد به آن پرداخت زيرا اگر مسئله به صورت انساني و توحيدي ديده شود، قابل بررسي است.

وي با طرح اين پرسش كه مكتب توحيدي مسائل را انساني مي‌بيند و يا جنسي؟ خاطرنشان كرد: ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد و بعد به مسائل فقهي حقوقي پرداخت.

رحيم‌پور اضافه كرد: وقتي منظور از زندگي وتشكيل خانواده متفاوت شد، مسائل فقهي و حقوقي را مي‌توان با ارجاع به اصل مسئله پاسخ داد.

اين استاد حوزه با طرح اين پرسش كه مباحث حقوق بشر از جمله حقوق زن از كجا مسئله شد و چرا اين مسئله مطرح شد، اظهار داشت: در جوامعي زن دچار مسئله شد كه در تفكرات ماترياليستي ناديده گرفته شد.

وي ادامه داد: در هر جا كه يك فرهنگ مادي و مباحث به صورت اصالت ثروت و قدرت مطرح شود، چنين موضوعاتي از آن بيرون مي‌آيد. به طور مثال مي‌توان به اين مسئله پرداخت كه چرا در جامعه عرب آوردن فرزند دختر باعث خجالت پدر مي‌شد زيرا جامعه آنها مادي بود و در يك جامعه مادي پسر در توليد قدرت و ثروت به دليل داشتن زور بيشتر كاربرد مناسب‌تري داشت به همين دليل بيشتر مورد توجه قرار مي‌گرفت.

عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در ادامه تاكيد كرد: همانقدري كه جامعه جاهلي جزيرة‌العرب نياز به اين داشت كه پيامبر در ميان آنها بيايد و مسائل مربوط به حقوق انساني را به آنها گوشزد كند جامعه امروز كه خود را مدرن مي‌داند نيز به آمدن پيامبر در ميان خود به منظور گوشزد كردن همان مسائل احتياج دارد.

وي با بيان اينكه اگر مبنا ماترياليسم باشد مطمئنا پسر از دختر بهتر است زيرا پسر چون زور دارد، بهتر مي‌تواند منافع مادي را تامين مي‌كند، خاطرنشان كرد: در واقع از اين ديدگاه برتري پسر به دليل نگاه مادي است.

رحيم‌پورازغدي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: ما اكنون در دنيا علوم انساني نداريم و اين مباحثي كه مطرح مي‌شود در واقع علوم حيواني است و بر اساس تجربه به دست آمده است.

اين استاد حوزه و دانشگاه با تاكيد بر اينكه انسان‌شناسي را انبيا به ما مي‌گويند و آموخته‌اند،‌گفت: اگر مسائل به صورت انساني دنبال شود، ديگر نيازي به مسابقه زن و مرد نيست و در واقع زن و مرد با هم و به سمت تكامل حركت مي‌كنند.

وي افزود: اگر مرد معيار شد، ارزش‌هاي انساني و الهي ديگر مورد توجه قرار نمي‌گيرد و اين در صورتي كه زن معيار باشد، صدق مي‌كند.

رحيم‌پور ازغدي همچنين يادآور شد: اسلام به ما مي‌گويد رابطه زن و مرد عشق است و هر دو بايد همديگر را كامل مي‌كنند و رقابتي در كار نيست اما اگر معيار ماترياليسم شد تمامي اين مسائل مادي مي‌شود.

عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه در فرهنگ اسلام چنين رابطه‌اي بين زن و مرد وجود دارد، يادآور شد: پيامبر در مقابل نگاه رقابتي بين زن و مرد ايستاد و آن را تغيير داد و البته اين تغيير نگاه براي قرن فعلي ما از عرب جاهلي بيشتر مورد نياز است.

وي با بيان اينكه پدرسالاري و مادرسالاري در اسلام وجود ندارد،‌گفت كه در اسلام هر كس بيشتر خدمت كند، سالار است و اگر اين مسائل در بين ما وجود دارد،‌مشكل ما است و در واقع براي پيدا كردن راه صحيح بايد به گفته‌هاي انبيا توجه كرد.

رحيم‌پورازغدي ادامه داد: در دين اسلام حق سالاري و عدالت‌سالاري مطرح است.

عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد بر اينكه ما در عصر جاهلي بوده و نيازمند به پيامبري هستيم كه بين ما بيايد و آن حرف‌ها را دوباره براي ما بازگو كند، خاطرنشان كرد: پيامبر براي شكستن فضاي مادي آمد و گفت: مسلمانان بدانيد هر كه دختري دارد و اگر نيكوترين علم‌ها را به آن بياموزد و دختر خود را درست تربيت كند آن دختر مانع عذاب وي خواهد شد حتي اگر گناهي داشته باشد يعني اگر مي‌خواهيد خدا شما را ببخشد به دختران خود محبت كنيد.

رحيم‌پورازغدي ادامه داد: در جامعه‌اي كه ارزش زن به زيبايي جنسي است بيشتر از جامعه 1400 سال پيش جزيرة‌العرب نيازمند سخنان پيامبر است زيرا در جامعه مدرن كنوني همان ارزش‌هاي 1400 سال پيش حاكم است.

وي خاطرنشان كرد: آيا بشر امروز نياز ندارد كه باز هم پيامبر آمده و بگويد كه عفاف زن را زيبا مي‌كند زيرا اگر ارزش زن به آن شد كه چگونه مردها را جذب كند، ديگر هويتي نخواهد داشت.

رحيم‌پور ازغدي با بيان اينكه پيامبر مي‌گفت كه زن مستقلاً هدف خلقت است همانگونه كه مرد هدف خلقت به شمار مي‌رود، گفت: چرا فكر مي‌كنيم قدرت و ثروت هدف است؟ البته اسلام با حضور زن در اين عرصه‌ها مخالفتي ندارد اما آنها را اصالت نمي‌داند.

عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي با اشاره به وجود حجاب در زنان اظهار داشت: در واقع حجاب يعني كه "اي زن تو خود ارزشي. "

وي با بيان اينكه ما بيشتر از همه چيز در زندگي خود به اين احتياج داريم كه آيه‌هاي قرآن و روايات را بخوانيم، با قرائت تعدادي از آيات قرآن در خصوص زندگي و هدف خلقت سخنان خود را ادامه داد.

رحيم‌پور گفت: اسلام مي‌گويد بايستي براي آن ملاقات و ديدار بزرگ آماده شويم و اسلام در اين خصوص بحث انسان را مطرح كرده است و زن و مرد و جنسيت را مورد توجه قرار نداده است.

اين استاد حوزه با بيان اينكه زن و يا مردمحوري،‌غيرتوحيدي است، اظهار داشت:‌ ضدزن يا ضدمرد بودن نيز غيرتوحيدي به شمار مي‌رود.
رحيم‌پور ازغدي در اين بخش از سخنان خود چند آيه از كلام‌الله مجيد را قرائت كرد و به تفسير آن پرداخت.

وي در ادامه گفت: اگر معيار بر روي اين مسئله متوجه شد كه هر كس زور بيشتري دارد، مورد توجه است، در واقع مبنا تغيير يافته است.
عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: در قرآن ملاك عمل صالح افراد است چه آن فرد زن باشد و چه مرد.

رحيم‌پور ازغدي با تاكيد بر اينكه بايستي مبنا را بر اساس قرآن تعيين كنيم‌،‌اظهار داشت: زيرا معيار ما انسان‌شناسي توحيدي است و در واقع اگر جهان‌بيني ما درست شد، آنگاه جنسيت يك نعمت است و ديگر يك شانس و يا عذاب نيست.

وي ادامه داد:‌ آنگاه مرد با ديدن مسئوليت خود آرزوي زن بودن نمي‌كند و زن نيز آرزوي مرد بودن ندارد و در واقع هر كس مي‌خواهد خودش و يك انسان باشد.

اين عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي تصريح كرد: زن و مرد درست بودن، مشكل ماست نه جنسيت زن و مرد،زيرا تمام مشكلات از زن و مرد نادرست به وجود مي‌آيد. در واقع مشكلات ما به خاطر انسان نبودن است كه از اين زاويه جنسيت يك حكمت الهي است نه فضيلت.

رحيم‌پور ازغدي با اشاره به اينكه نگاه قرآني به جنسيت يك نگاه بر مبناي عشق به انسان‌ها است، خاطرنشان كرد: در قرآن نيز بحث انسان بودن است نه جنسيت. زيرا رابطه‌اي كه اسلام از زن و مرد مي‌خواهد يك رابطه بر مبناي استثمار و رقابت نيست بلكه بر مبناي عشق و تكامل يكديگر است.

وي با اشاره به حديثي از پيامبر عظيم‌الشان اسلام گفت: پيامبر()0ره مي‌فرمايند آن لحظه كه مرد به زن نگاه مي‌كند و زن نيز به مرد نگاه مي‌كند اين نگاه يك نگاه قدسي است و آنگاه يك نگاه سومي با آن نگاه افزوده مي‌شود كه آن نگاه خداوند است.

رحيم‌پور ازغدي در خصوص فمينيسم اظهار داشت: البته فمينيسم قصد داشت حقوق زنان را احيا كند كه نتوانست و 20 سال است كه در اروپا فروكش كرده و امروز مباحث آن در ايران مطرح شده است كه البته فمينيسم در واقع اهداف ديگري را نيز دنبال مي‌كرد.

اين عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه استقلال شخصيتي بايستي به صورت كامل رعايت شود، اظهار داشت: بر اساس اسلام زن حتي مي‌تواند داراي استقلال اقتصادي مي‌باشد و در دين براي آن حقوق نيز در نظر گرفته شده است. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه استقلال اقتصادي زن چقدر به نفع وي است.

رحيم‌پور ازغدي در پايان سخنان خود تاكيد كرد: زيباترين و عادلانه‌ترين فقه را داريم كه تمام مسائل در آن آمده است كه بايستي به آن توجه و آن را اجرايي كرد.

ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری