کد خبر ۱۰۲۲۰۹
تاریخ انتشار: ۲۳:۳۶ - ۰۷ اسفند ۱۳۸۸ - 26 February 2010
هيچكدام از آنها نمي توانند و نبايد در هيچيك از پست ها و مسئوليت هاي نظام به كار گرفته شوند و از جمله، شوراي نگهبان نبايد و حق ندارد صلاحيت هيچيك از آنان را در هيچيك از انتخابات تاييد كند
حسين شريعتمداري ، مدیر مسوول کیهان در سرمقاله شنبه خود با عنوان"مراقب كفش هايتان باشيد!" نوشت که «سران فتنه» تنها بعد از محاکمه و مجازات می توانند از مواهب حضور در جامعه اسلامی برخودار شوند.
وی نوشت:

1- اگر اين سوال در ميان باشد كه از دو پاره خط «مستقيم» و «خميده» كداميك را بيشتر مي پسنديد؟ به يقين، همه كساني كه در مقابل اين پرسش قرار مي گيرند و يا، اكثريت نزديك به تمامي آنها «پاره خط مستقيم» را ترجيح مي دهند و درباره چرايي انتخاب اين گزينه، دلايل قابل قبولي نيز دارند، مثل اين كه پاره خط مستقيم كوتاهترين فاصله ميان دو نقطه است و... حالا اگر از آنها بپرسيد؛ آيا حاضريد ابروي شما به جاي آن كه «خميده» و كماني باشد، به شكل و حالتي شبيه خط مستقيم درآيد؟! پاسخ به يقين «منفي» خواهد بود، چرا...؟! براي آن كه «ابروي كج ار راست بدي كج بودي» و ؛
«جهان چون چشم و خال و خط و ابروست
كه هرچيزش به جاي خويش نيكوست»

بسياري از «مقوله »هاي متضاد، اينگونه هستند كه يك سوي آن به طور مطلق و در حالت كلي- نظر و تئوري- بر ديگري ترجيح داشته و پسنديده تر است ولي هنگامي كه پاي «مصداق» به ميان كشيده مي شود، گزينه مطلوب و پسنديده در نقطه مقابل گزينه مطلق و اوليه قرار مي گيرد. مانند دوستي و دشمني، وحدت و جدايي، جذب و دفع كه در هر سه مورد دوستي، وحدت و جذب بر دشمني و جدايي و دفع، برتري دارد، اما دوستي با دشمنان مردم، نه فقط دوستي نيست كه دشمني با مردم است و يا جذب خيانت كاران و جنايت پيشگان، مفهومي جز تن دادن به خيانت و پذيرش و ترويج جنايت ندارد و...

2- در ميانه فتنه اخير كه به گواهي تمامي شواهد و قرائن و اسناد غيرقابل انكار موجود، از سوي سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه مديريت مي شد و فريب خوردگي و توهم شماري از هموطنان عزيزمان را نيز به دنبال داشت، رهبرمعظم انقلاب طي سخناني در جمع طلاب، روحانيون و فضلاي حوزه علميه- 22/9/88- تاكيد فرمودند كه «اختلاف ديدگاهها نبايد به نزاع منجر شود و برخورد نظام جذب حداكثري و دفع حداقلي است» در اين فرمول حكيمانه، ضمن آن كه بيشترين تاكيد بر «جذب» است، از ضرورت «دفع» نيز، آنجا كه چاره ديگري نيست، سخن به ميان آمده است. به بيان ديگر، در پاره اي از موارد، «دفع» نه فقط ناپسند نيست، بلكه اقدامي ضروري و اجتناب ناپذير براي «جذب بيشتر» خواهد بود. زيرا، به عنوان مثال، ناديده گرفتن جرايم كساني كه دست به وطن فروشي، و فريب افكارعمومي زده اند و بازگرداندن دوباره آنها به چرخه قانونمند نظام و مردم نتيجه اي جز «مار در آستين پروريدن» نخواهد داشت و اين اقدام در صورت انجام، ضمن آن كه دست جنايتكاران را براي جنايت بيشتر باز مي گذارد و به افراد ديگري از اين دست، جرأت خيانت مي دهد، توده هاي مردم را نيز نسبت به «عدالت نظام» و حق جويي و مردم دوستي آن با ترديدهاي جدي روبرو مي كند، بنابراين، پي آمد جذب تعداد اندكي از اين مجرمان ، «دفع» احتمالي تعداد فراواني از مردم خواهد بود و دقيقاً به همين علت مي توان نتيجه گرفت كه اين «دفع» حداقلي و ضروري نيز در راستاي «جذب حداكثري» صورت مي پذيرد.

3-روز پنج شنبه هفته گذشته، رهبرمعظم انقلاب، باز هم مانند هميشه، و اين دفعه، بنا به دلايلي با صراحت بيشتر، خواسته منطقي و عدالت خواهانه ملت را به ميان كشيدند و در جمع اعضاي خبرگان رهبري، با اشاره به فتنه اخير و تشريح گناه بزرگ و جرايم خسارت آفرين عوامل اصلي فتنه، تاكيد فرمودند؛ «افرادي كه حاضر نيستند قانون و رأي اكثريت را قبول كنند و نقطه قوتي همچون انتخابات افتخارآفرين چهل ميليوني را تبديل به نقطه ضعف مي كنند، عملاً خود را از اين كشتي نجات- انقلاب اسلامي- خارج مي كنند و صلاحيت حضور در چارچوب نظام اسلامي را از دست مي دهند كه از دست داده اند» رهبرمعظم انقلاب، پيش از اين هم براي بيداري عوامل فتنه، اشارات هشداردهنده اي از اين دست داشته اند. ايشان بعد از راهپيمايي عظيم و مثال زدني 9دي، فرمودند «مردم نشان دادند كه دنبال چه چيزي هستند و مسئولان بايد وظيفه خودشان را بدانند» و در پي راهپيمايي بي نظير و مثال زدني 22بهمن ماه تاكيد داشتند كه «مردم حجت را تمام كردند».

4-خدا بر درجات استاد شهيد آيت الله مطهري بيفزايد كه مي فرمودند «اشاعره در تاريكي كلاه معتزله را برداشتند» و ماجرا به قول استاد اينگونه بود كه «اشاعره» و «معتزله» دو گروه از مسلمانان بودند با اختلاف نظرهايي درباره «عدل الهي»، «حسن و قبح عمل» و امثال آن، اشاعره در گرماگرم بحث و فحص پيرامون اين مسائل، به ناگاه گروه خود را «اهل حديث» ناميدند و با انتخاب اين «نام» كه به قول استاد شهيد «كلاهبرداري» بود، كوشيدند طرف مقابل خود را بي اعتقاد به احاديث معرفي كنند! و حال آنكه- بازهم به قول استاد مطهري- معتزله اعتقاد بيشتري به احاديث داشتند و در مباحث خود بيشتر از اشاعره به احاديث و روايات استناد مي كردند.

كساني كه اين روزها، از وحدت و آشتي با سران فتنه و عوامل اصلي آن دم مي زنند و با قيافه حق به جانب، خود را صلح دوست و اهل وحدت معرفي مي كنند، چه بخواهندو بدانند و چه نخواهند و ندانند، در پوشش «وحدت»، نسخه «تفرقه» مي پيچند! اين آقايان اگر خيلي اهل «وحدت» هستند بايد از آنها پرسيد كه اولا؛ چرا به وحدت مردم نمي انديشند و مگر راهپيمايي 9 دي و حضور بي نظير مردم در 22 بهمن، نشانه اتحاد يكپارچه و مثال زدني ملت نبوده است و ثانياً؛ آيا نمي دانند كه سران و عوامل فتنه، تا آخرين نفس براي مقابله با همين وحدت و يكپارچگي مردم تلاش كرده اند؟! وحدت با چه كساني؟ با مردم كه در وحدت هستند؟ يا با دشمنان مردم كه دشمني آنان با وحدت مردم غيرقابل انكار است و اساساً به فرموده رهبر معظم انقلاب، مقابله با وحدت مردم هدف اصلي فتنه بوده است. لطفاً خود را اهل وحدت معرفي نفرمائيد! و به وحدت ملت لطمه نزنيد.

5- تمامي شواهد موجود و اسناد غيرقابل ترديد حكايت از آن دارد كه سران و عوامل اصلي فتنه، نه فقط در چارچوب نظام و مردم جاي ندارند بلكه «ستون پنجم» دشمن گوياترين واژه براي معرفي آنان است. بنابراين، بديهي است كه مطابق قوانين جاري كه در همه كشورهاي ديگر نيز پذيرفته شده است هيچكدام از آنها نمي توانند و نبايد در هيچيك از پست ها و مسئوليت هاي نظام به كار گرفته شوند و از جمله، شوراي نگهبان نبايد و حق ندارد صلاحيت هيچيك از آنان را در هيچيك از انتخابات تاييد كند. توبه و بازگشت، اگرچه پسنديده است و از سوي خداي مهربان به تمامي مجرمان و گناهكاران توصيه شده است ولي توبه مانع از محاكمه و مجازات مجرم نيست و اگر چنين بود، هر جنايتكاري مي توانست با ادعاي توبه از مجازات بگريزد و در نتيجه دست جانيان براي هميشه بر جان و مال و نواميس مردم باز بماند!

و بالاخره، ترديدي نيست كه عوامل فتنه بعد از محاكمه و مجازات قانوني مي توانند به عنوان يكي از اعضاي جامعه از مواهب حضور در جامعه اسلامي برخوردار باشند، به بيان ديگر، «كفش دزد» را اگرچه بعد از مكافات به مسجد راه مي دهند، اما چهار چشمي مراقب او و كفش هاي نمازگزاران هستند، چه رسد به آن كه كفش دزد را پيشنماز و يا حتي خادم مسجد كنند!
 
ارسال به دوستان
پربازدید ها
وب گردی
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری