کد خبر ۱۰۴۸۳۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۳ - ۲۷ اسفند ۱۳۸۸ - 18 March 2010
وي گفت: تطابق بيشتر محتواي پيک ها با محيط جغرافيايي، زيستي، فرهنگي و علمي دانش آموزان، نقش اساسي در ايجاد انگيزه و ميل به حل کردن پيک هاي دانش آموزي دارد.

شيريني تناول باقلوا و پشمک شب عيد و لذت 13 روز تعطيلي ايام عيد، با لحظه ي يادآوري حل نکردن پيک دانش آموزي و تکاليف نوروزي، کام برخي دانش آموزان را تلخ مي کند.

به گزارش ايرنا،البته اين مساله،نه تنها دغدغه دانش آموزان کاشاني و خيلي ديگر از دانش آموزان کشور است، بلکه نگراني بزرگي هم براي تنظيم برنامه هاي نوروزي خانواده هاي آنها بشمار مي رود.

کارشناسان مسايل آموزشي معتقدند که بي ميلي و نبود انگيزه براي انجام اين تکاليف، مشکل اساسي بيشتر دانش آموزان و خانواده هاي آنهاست.

به عقيده آنان،بي برنامگي و توجه نکردن به نياز روحي دانش آموزان در تنظيم و تهيه پيک هاي دانش آموزي باعث شده است دانش آموزان ميل کمتري به اين پيک ها نشان دهند.

کارشناس مسوول آموزش ابتدايي مديريت آموزش و پرورش شهرستان کاشان با اشاره به اينکه تهيه پيک هاي دانش آموزي براي تلخ کردن کام دانش آموزان و ايجاد استرس و فشار روحي بر آنها در تعطيلات نوروزي نيست، افزود: اين پيک ها با هدف غني تر کردن اوقات فراغت دانش آموزان طراحي و تهيه شده است.

"محمود خدمتي" روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا، پيک هاي دانش آموزي را ابزاري براي دستيابي به هدف هاي آموزشي و پرورشي و از بين بردن وقفه در فرايند تعليم و تربيت دانش آموزان بيان کرد.

وي گفت: تطابق بيشتر محتواي پيک ها با محيط جغرافيايي، زيستي، فرهنگي و علمي دانش آموزان، نقش اساسي در ايجاد انگيزه و ميل به حل کردن پيک هاي دانش آموزي دارد.

وي همچنين، افزايش سهميه مناطق و مشارکت آنها را عامل مهمي در تطابق محتواي پيک هاي هر منطقه با شرايط جغرافيايي و اجتماعي و افزايش توجه و اشتياق دانش آموزان آن منطقه براي استقبال از پيک ها عنوان کرد و خواستار توجه مسوولان مربوط به اين مساله شد.

وي خاطرنشان کرد:در پيک هاي دانش آموزي امسال،وضعيت اجتماعي و تاريخي شهرستان کاشان ناديده گرفته شده و مطالب و تصاوير اندکي از شاعران، اديبان و بناهاي تاريخي اين شهرستان در محتواي پيک هاي استان اصفهان لحاظ گرديده است.

خدمتي به نقش والدين در ترغيب دانش آموزان به انجام تکاليف نوروزي اشاره و تصريح کرد: والدين بايد با مديريت خود فرصت هاي مناسبي را براي فرزندانشان فراهم کنند تا آْنها بتوانند در کنار لذت بردن از تعطيلات ايام نوروز، از درس و مدرسه نيزغافل نباشند.

کارشناس تکنولوزي آموزشي مديريت آموزش و پرورش شهرستان کاشان نيز با اشاره به اينکه بخش اصلي محتواي پيک هاي امسال،پرداختن به مهارتهاي زندگي است، افزود:امسال سعي شده است تا با پرداختن به انواع مهارتهاي زندگي در محتواي پيک ها،دانش آموزان بتوانند با استفاده از مطالب تئوريکي که در مدرسه فراگرفته اند، آن مهارتها را در زندگي واقعي خود نيز به کار بگيرند.

"سيدمصطفي بابايي زاده" با اشاره به ايجاد طرحهايي براي افزايش علاقه دانش آموزان براي استقبال ازپيک دانش آموزي اظهارداشت:هماهنگي و تناسب محتواي پيک هاي نوروزي با تجربه هاي شخصي، عيني و ملموس، نقش بسيار مهمي در ايجاد علاقه و انگيزه به انجام اين تکاليف توسط دانش آموزان دارد.

وي خاطرنشان کرد: تکاليف و فعاليت هايي که با واقعيت هاي اجتماعي زندگي و محيط پيرامون دانش آموزان مطابقت نداشته باشد،باعث دلسردي و بي ميلي دانش آموزان به انجام آنها مي شود.

کارشناس درسي دوره عمومي مديريت آموزش و پرورش شهرستان کاشان نيز با اعلام اينکه توزيع پيک هاي دانش آموزي امسال بين دانش آموزان اختياري است، افزود: امسال حدود 25 هزار و 500 دانش آموز از 130 مدرسه اين شهرستان، براي دريافت پيک هاي نوروزي اعلام آمادگي کردند.

"علي سايبان"بااشاره به استقبال 85 درصدي مدارس ابتدايي اين شهرستان از پيک نوروزي افزود: از مجموع کل پيک هاي دانش آموزي سفارش داده شده براي دانش آموزان اين شهرستان، بيش از 22 هزار پيک براي دانش آموزان مقطع ابتدايي اين شهرستان سفارش داده شده است.

وي با بيان اينکه استقبال از دريافت پيک دانش آموزي در مدارس راهنمايي اين شهرستان بسيار اندک بوده است، خاطرنشان کرد:امسال تنها براي حدود سه هزار و500 دانش آموز30 مدرسه راهنمايي اين شهرستان، پيک نوروزي تهيه شد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری