۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۶۰۷۶۲
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۵ - ۰۹-۰۱-۱۳۹۰
کد ۱۶۰۷۶۲
انتشار: ۱۴:۵۵ - ۰۹-۰۱-۱۳۹۰

دستورالعمل اجرای مصوبه مزد90 کارگران

علاوه بر افزایش 6 درصدی بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 90 روزانه 3040 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 90 روزانه 3040 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان بر قرار خواهد شد.

مهر: دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه دستمزد 90 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت اعلام شد.

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 122518 مورخ 23/12/89 وزیر کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار برای مزد 90، نحوه اجرای بخشنامه مذکور در مورد کارگران کارمزدی اعلام شد.

نحوه اعمال 6 درصد افزایش بند 1 بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال 90 ( به نسبت آخرین کارمزد در سال 89) در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ 4 درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند، این بخش نیز بایستی 6 درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 6 درصد افزایش خواهد شد چون با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور، خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.

چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه

علاوه بر افزایش 6 درصدی بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 90 روزانه 3040 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 90 روزانه 3040 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان بر قرار خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از 110.100 ریال در روز شود ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان 110.100 ریال خواهد بود.

اعطای مزد سنوات

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب اینکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 122518مورخ 23/12/89 وزیر کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد.
ارسال به دوستان
وبگردی