۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۶۱۶۹۲
تاریخ انتشار: ۱۹:۱۴ - ۱۸-۰۱-۱۳۹۰
کد ۱۶۱۶۹۲
انتشار: ۱۹:۱۴ - ۱۸-۰۱-۱۳۹۰

سرسام آور نیست؛ پلکانی است

نتيجه سياست فوق از آنجا كه متناسب با مصرف است به عدالت نزديكتر مي باشد. ضمن اينكه يكسان نبودن ميزان افزايش قيمت در قبوض مشتركين كم مصرف و پر مصرف مانع از ايجاد چرخه انتظارات تورمي در جامعه مي شود.
                
سعیدرضا فرزانه در الف نوشت: پيرو يادداشت "چرا قبوض گاز سرسام آور است؟" هر چند در درجه نخست وظيفه شركت ملي گاز است كه پاسخگو باشد اما به عنوان مخاطب الف موارد زير قابل ذكر است:

۱- سياستِ راهبردي دولت در هدفمندكردن حامل هاي انرژي خانگي مانند گاز " قيمتي - مقداري" است.
اتخاذ اين سياست از سوي دولت به اين معني است كه به ازاي مصارف بيش از الگو، تعرفه افزايش يافته و به ازاي مصرف كمتر از آن تعرفه تشويقي منظور مي شود. (تعرفه پلكاني)

۲- اعمال سياست فوق از سوي دولت به اين معني است كه مصارف كمتر از الگو از يارانه برخوردار بوده و مشتركان پر مصرف نه تنها از يارانه بهره مند نمي شوند بلكه مشتركيني كه در پله هاي بالاي مصرف قرار مي گيرند ماليات نيز مي پردازند. نتيجه سياست فوق از آنجا كه متناسب با مصرف است به عدالت نزديكتر مي باشد. ضمن اينكه يكسان نبودن ميزان افزايش قيمت در قبوض مشتركين كم مصرف و پر مصرف مانع از ايجاد چرخه انتظارات تورمي در جامعه مي شود.

۳- بر اساس قبوضي كه در شهر تهران ديده شده كه نمونه اي از آن به پيوست آمده است ميزان مصرف يك مجتمع چهار واحدي براي ۳۸ روز ۱۳۸۹ متر مكعب بوده كه اگر با فرمول ارائه شده توسط دولت يعني با تقسيم آن بر چهار و بدست آوردن ميزان مصرف ماهيانه هر واحد (۲۷۷ متر مكعب) و پس از آن محاسبه در پلكان مربوطه و سپس تبديل نسبت مبلغ يك ماه به ۳۸ روز و مجددا ضرب در تعداد واحدها، همان مبلغ قبض ( ۴۹۴۶۱ تومان براي ۴ واحد در ۳۸ روز) بدست مي آيد. (كه البته حدود ۱۵۰۰ تومان به عنوان ماليات بر ارزش افزوده و بيمه و...) به آن اضافه مي شود. در صورتي كه اگر با فرض نويسنده يادداشت مذكور، آنرا محاسبه كنيم مبلغ قبض ۴ واحد بايد ۱۸۶۲۰۰ تومان مي شد (يعني حدود ۴ برابر واقعيت موجود در قبض) كه با واقعيت همخواني ندارد. بنابراين ادعاي نويسنده محترم در يادداشت مذكور به صورت عمومي صحت نداشته اما ممكن است در مواردي شركت گاز دچار خطا شده باشد كه مسئوليت پاسخگويي با خود ايشان است.

۴- همانطور كه در قبض پيوست مشاهده مي شود مشترك مورد نظر كه در محدوده مشتركان كم مصرف قرار دارد (قبوض سبز رنگ) ميزان مبلغ هر ماه يك واحد حدود ۹۸۰۰ تومان مي شود كه مبلغ بالايي نيست.

۵- لازم به ذكر است در صورتي كه شركت گاز پله هاي مصرف را به ۴ يا ۵ پله كاهش دهد و زمان صدور قبوض را نيز ماهيانه كند، محاسبه قبوض براي مردم ساده خواهد شد.

۶- همچنين بخشي از يادداشت كه به مشكلات تفكيك نمودن كنتورهاي مشترك گاز پرداخته كاملا بجاست و شركت گاز بايد اين موضوع را هر چه سريعتر حل نمايد تا مشتركان كم مصرف و پرمصرف در مجتمع هاي بزرگ از هم متمايز شوند.

• به پيوست تصوير قبض گاز مجتع ۴ واحدي مورد بحث و فرمول محاسبه قيمت كه در پشت قبوض نوشته شده ارسال شده است. نكته اينكه در قبض مورد بحث به دليل مفقود شدن قبض قبلي،‌ بدهي حدود ۵۰۰۰۰ توماني مربوط به دوره قبلي است كه نبايد اشتباه شود.


 


ارسال به دوستان
وبگردی