۱۰ خرداد ۱۴۰۲
به روز شده در: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۷:۴۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۸۹۹۸۸
تعداد نظرات: ۶۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۰:۵۳ - ۲۷-۰۸-۱۳۹۰
کد ۱۸۹۹۸۸
انتشار: ۲۰:۵۳ - ۲۷-۰۸-۱۳۹۰
لطفاً ابرو در هم نكشيد و از اين پرسش برادرانه عصباني نشويد! چرا كه پاسخ آن دشوار نيست و راي مثبت شما به استفساريه ياد شده نمي تواند از دو حالت خارج باشد. حالت اول آن كه تنها منافع شخصي و مادي خود را در نظر داشته ايد و حالت دوم اين كه؛ از درك رسالت نمايندگي و مسئوليتي كه برعهده داريد آگاه نبوده ايد! و در هر دو حالت- با عرض پوزش از بيان اين حقيقت- صلاحيت شما براي نمايندگي مردم قابل ترديد است. چرا كه مجلس «خانه مردم» و «عصاره فضيلت هاي ملت» است و كار مردم را وانهادن و به منافع خود پرداختن «فضيلت» نيست كه جاي آن در خانه ملت باشد.
 حسین شریعتمداری در الف نوشت:
۱- اوايل دهه ۶۰ بود. «حاج مجيد» يكي از برادران پاسدار از چند روز قبل خبر داده بود كه پدرش قصد فروش اتومبيل شخصي خود را دارد و مي گفت از آنجا كه ماشين سالم و رو به راهي است و قيمت مناسبي نيز دارد، ترجيح مي دهم يكي از برادران سپاه خريدار آن باشد. آن روز يكي از همكاران سپاهي وارد اتاق محل كارمان شد و گفت كه براي خريد خودروي مورد اشاره آمده است. اما، حاج مجيد بعد از حال و احوال، لبخندي دوستانه تحويل او داد و با پوزش گفت؛ فعلاً از فروش خودرو منصرف شده است. بعد از خداحافظي و خروج برادري كه براي خريد آمده بود، نگارنده كه شاهد گفت وگوي آنها بودم با تعجب از حاج مجيد پرسيدم؛ مگر قصد فروش نداشتي؟ و پاسخ شنيدم كه مگر تلكس هاي محرمانه امروز را نديده اي؟ و سپس برگه تلكس خبري محرمانه اي را نشانم داد كه در آن آمده بود؛ از هفته آينده، بنزين سهميه بندي شده و با كوپن توزيع مي شود. حاج مجيد توضيح داد كه با سهميه بندي بنزين، قيمت خودرو به شدت كاهش مي يابد و گفت؛ اين خبر، «امانت نظام» است و به دليل مسئوليتي كه برعهده داريم در اختيار ما قرار گرفته است، بنابراين حق نداريم از اين خبر در امور شخصي خود استفاده كنيم و پرسيد؛ آيا اين خيانت در امانت نيست؟!

۲- روز دوشنبه هفته جاري - ۲۳/۸/۱۳۹۰- ۱۲۲ تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رأي مثبت به يك استفساريه درباره تبصره ۳ از ماده ۷۱ قانون خدمات كشوري، براي خود و تمامي مقامات داراي سمت هاي مديريت سياسي - اعم از شاغل و بازنشسته- چيزي شبيه حقوق مادام العمر قائل شدند و سابقه ناخوشايندي در كارنامه خود ثبت كردند كه فقط با لغو اين مصوبه و پوزش نمايندگان از مردم قابل پاك شدن است، اگرچه در اين صورت نيز گناه يا خطاي آنان فراموش شدني نخواهد بود.

براساس پاسخ مثبت نمايندگان ياد شده به اين استفساريه، كساني كه حداقل ۲ سال در مقام هاي سياسي خدمت كرده باشند در صورتي كه از اين پست ها بركنار شده و يا كناره گيري كنند و سپس به مناصب و پست هاي پايين تري گمارده شوند كه حقوق و مزاياي آنها كمتر از ۸۰ درصد حقوق و مزاياي پست قبلي باشد، بايد مابه التفاوت حقوق و مزاياي آنان به گونه اي پرداخت شود كه از ۸۰ درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند. اين امتياز عجيب و غريب براي شاغلان از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون- ۱۴/۹/۸۶- و براي بازنشستگان از تاريخ تصويب، يعني ۸/۷/۸۶ قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

پست ها و مقامات مشمول اين مصوبه عبارتند از؛
الف: رؤساي سه قوه . ب: معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان. ج: وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس جمهور. د:استانداران و سفرا. هـ: معاونين وزرا.

درباره اين استفساريه و مدلول آن كه در تاريخ ۸/۷/۸۶ به تصويب رسيده و متاسفانه در همان تاريخ از تاييد شوراي نگهبان نيز گذشته است، اگرچه گفتني هاي فراواني هست ولي در اين مختصر به چند نكته بسنده مي شود.

۳- اين سؤال جدي و منطقي از نمايندگان رأي دهنده به استفساريه مورد اشاره در ميان است كه آنان نماينده مردم هستند و براي خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وارد مجلس شده اند و يا آن كه خداي نخواسته در قبول اين مسئوليت سوداي سود داشته و به منافع مادي و شخصي خود مي انديشيده اند؟!

لطفاً ابرو در هم نكشيد و از اين پرسش برادرانه عصباني نشويد! چرا كه پاسخ آن دشوار نيست و راي مثبت شما به استفساريه ياد شده نمي تواند از دو حالت خارج باشد. حالت اول آن كه تنها منافع شخصي و مادي خود را در نظر داشته ايد و حالت دوم اين كه؛ از درك رسالت نمايندگي و مسئوليتي كه برعهده داريد آگاه نبوده ايد! و در هر دو حالت- با عرض پوزش از بيان اين حقيقت- صلاحيت شما براي نمايندگي مردم قابل ترديد است. چرا كه مجلس «خانه مردم» و «عصاره فضيلت هاي ملت» است و كار مردم را وانهادن و به منافع خود پرداختن «فضيلت» نيست كه جاي آن در خانه ملت باشد.

۴- ممكن است گفته شود مسئولان نظام به علت مسئوليتي كه برعهده دارند، ناچار به تحمل هزينه هايي هستند كه اگر در آن جايگاه و مسئوليت نباشند نيازي به اينگونه هزينه ها نيست. در اين صورت و با پذيرش اين استدلال كه پذيرفتني نيز هست، پرسش بعدي آن است كه چرا و براساس كدام توجيه منطقي بعد از كناره گيري يا بركناري از مسئوليت نيز بايستي از ۸۰ درصد همان حقوق و مزايا برخوردار باشند؟ مثلاً؛ فلان نماينده مجلس يا وزير يا معاون وزير يا استاندار و يا... بعد از كناره گيري از مسئوليت چه تفاوتي با بقيه مردم دارد؟ باز هم گفتني و پذيرفتني است كه برخي از مسئولان بعد از كناره گيري يا كنار رفتن از مسئوليت نيز به خاطر نوع مسئوليتي كه داشته اند بايد از برخي امكانات برخوردار باشند، كه تأمين اين گونه امكانات برعهده نظام است و قوانين و مقررات مخصوص به خود را دارد.

۵- «ساده زيستي» مسئولان نظام نه فقط يك «توصيه اخلاقي» بلكه يكي از اصلي ترين شرايط لازم براي تصدي مسئوليت هاست. تا آنجا كه حضرت امام(ره)، مسئولان برخوردار از امتيازات ويژه مادي و فراتر از مردم عادي را شايسته مسئوليت نمي دانستند و اين طيف از مسئولان را در صورت تصدي مسئوليت ها، افرادي بريده از مردم و در معرض لغزش هاي بزرگ و خسارت آفرين تلقي مي فرمودند. اكنون بدون رودربايستي هاي جاري و متاسفانه ساري، بايد پرسيد؛ آيا «رفاه تضمين شده»! آنهم از بيت المال و حق مسلم مردم، مقدمه «بي دردي» نيست؟ اگر چنين است - كه در بسياري از موارد هست- آيا مصوبه ياد شده، چه استفساريه روز دوشنبه و چه مدلول آن يعني مصوبه مهرماه ۸۶ ، مسئولان سياسي كشور و مذكور در تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات كشوري را به «مرفهين بي درد» تبديل نمي كند؟!

۶- مسئوليت ها، اگر «نان و آب دار» باشند، تلاش نااهلان براي دست اندازي به كانون هاي تصميم ساز و سياست پرداز را در پي خواهد داشت و حال آن كه قرار اين بوده - و حكيمانه و منطقي نيز هست- كه مسئوليت هاي نظام فرصتي براي خدمت باشد و براي كساني كه در انديشه تامين منافع مادي خود هستند، جاذبه اي نداشته باشد. آيا مصوبه ياد شده - مهرماه ۸۶- و استفساريه روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي، عاشقان خدمت را به سوي مسئوليت هاي نظام جذب مي كند يا تشنگان قدرت و مكنت را؟! متاسفانه بايد گفت؛ مصوبه و استفساريه مورد اشاره، دندان طمع نااهلان را براي ورود به مسئوليت هاي سياسي تيز مي كند و از سوي ديگر، مسئولان سياسي شامل تبصره ۳ ماده ۷۱ را از درك و فهم مشكلات مردم و نيازهاي واقعي نظام دور مي كند. آيا ۱۲۲ نماينده محترمي كه به استفساريه روز دوشنبه رأي مثبت داده اند، از مشاهده سختي معيشت مستضعفان و پابرهنگان و يادآوري قولي كه در تبليغات انتخاباتي به آنها داده اند، شرمگين و سرافكنده نمي شوند؟!

۷- راستي امسال را رهبر فرزانه و حكيم انقلاب سال «جهاد اقتصادي» ناميده و درباره چرايي انتخاب اين نام نيز توضيح روشني ارائه فرموده اند. به يقين مقصود و منظور آقا از جهاد اقتصادي، تلاش مسئولان محترم دولتي و نمايندگان مجلس براي تامين رفاه مادام العمر خود نبوده است.

ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۶۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱۶
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
918
172
حقوق نماینده یا دیگر سیاسیون مبلغ بالایی نیست که به نظام هزینه بالایی وارد کند متاسفانه رانت خواری و سواستفاده از این مناسب هست که مردم را رنجور میکند.ایکاش مصوبه ای در این راستا نیز تصویب کنند
payam
United States of America
۲۲:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
23
210
che ajab ye chize khoob az aghaye shariatmadari shenidim
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
آقای شریعتمداری همیشه حرف حق رو زده اما کو گوش شنوا؟
ناشناس
Germany
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
1268
1330
اینجاش زور داره که آقایون با بی کفایتی هاشون کشور رو به ورطه سقوط بردن،واسه این بی عرضگی شون پول اضافی هم میخوان!!!!خیلی زوره به خدا.
پاسخ ها
ناشناس
| Japan |
۰۸:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
نكته بسيار زيبايي را اشاره داشتي. هم خانه مردم را خراب مي‌كنند و هم از همين مردم پول اضافي مي‌طلبند
میثم
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
1
144
گل گفتی.افرین
امیر حسین
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
3
304
با سلام
اینها فقط دارند ÷ول بیت المال هدر می دهند و مردم رابه جمهوری اسلامی بد بین می کنند .
در واقع همان کاری را می کنند که دشمنان این حکومت می خواهد .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۳۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
33
596
یک نفرازنمایندگان مجلس فرموده اند این یک "تبعیض بجا" است!!بنابراین به ملت عزیز وبزرگوارمان بشارت میدهم که منتظر"فقر بجا "و"فسادبجا"هم باشید
پاسخ ها
ك
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
اين قانون چه فرقي با كاپيتالاسيون داره؟
جورج اورول
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
همه برابرند اما بعضي‌ها برابرترند
قلعه حيوانات
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
25
253
آفرین حاج حسین
عباس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
221
15
خیلی زودتر باید این کار میشد. خیلی از این آقایون به خاطر پستی که بهشون داده میشد از شغل هایی گه داشتند استعفا میدادند. و تا شخص جدیدی میومد اونها رو از کار بر کنار میکرد .و از این ور مونده از اون ور رونده میشدند........
ناشناس
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۰۴:۲۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
3
268
آخه ميدوني كه اون 30000000000000 ميليارد هم يك اختلاس "به جا" بوده ديگه...بيچاره اين مسئولين خوب لابد حق داشتن اون پول رو هاپولي كنند !
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
152
18
ای کاش ارتباطش را بافتنه آمریکایی-اسراییلی 88 هم می نوشت
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
1
63
سخن خوب از سوی هر فردی که گفته شود خوب است . حقایق این چنینی بای گفته شود بدون فحش و ناسزا.
arash
-
۰۷:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
33
171
حتی وهابییون هم چنین قانونی را برای خود مناسب ندیدند .
علی
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
3
68
مصوبه کاملاَ ناعدلانه ای است وجالب است که شورای نگهبان هم ذینفع است ومجلسیها زرنگ بازی کرده اند شورای نگهبان را نیز سهیم کردند که راحت تصویب شود. آفرین به شریعتمداری انقلابی که حرف حق را میزند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
0
110
اعضای محترم شورای نگهبان رو هم گذاشتن تو لیست که خدای نکرده مصوبه رد نشه!
چه نماینده های با ذکاوتی داریم ها !
الماس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
67
83
سال سال جهاد اقتصادياست و آقايان هم رارند براي خود جهاد مي‌كنند!!!؟؟
beh
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
153
168
من بيشتر با اين عبارت "نمايندگان مردم" حال ميكنم.
آفرين بر شوراي نگهبان و صلاحيت سنجي اش.
چقدر از ايراني بودن خودم متاسفم.
احمد
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
47
61
بخاطررشدفراگیرهم جنس بازی فسادوقتل ورانت وتورم و...بایدم اجربگیرندحالم داره بهم میخوره چراایرانمون اینجوری شده آبروی امام وشهدامونوبردن خلاص
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
70
70
از معدود مواردی که شریعتمداری به مردم نزدیک شد !
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
51
77
بالاخره یکبار از حسین شریعتمداری یک حرف خوب شنیدیم
این هم جای شکرش باقیست
در مورد مطلب هم باید بگویم که تا بوده همین بوده
هرکی به فکر خویشه
کوسه به فکر ریشه
نگرانی ناصرالدین شاه از تأثیر منفی اعدام‌ها در سفر به اروپا تیپ دهه هفتادی سیاستمداران جهان! (عکس) لوله روبنس؛ کشف جالب فیزکدان آلمانی (+فیلم و عکس) بینگو؛ ماشین چینی ارزان و با ارزش یعنی این! (+عکس) "کاست" و "نظام کاستی" چه بود؟ آیا دموکراسیِ چندقومی ممکن است؟ امروز با بهمن صباغ زاده : مرا دیوانه کردی و هنوز از من طلبکاری نقش مفهوم «ارزش زمانی پول» در زندگی روزمره چرا همه به اردوغان تبریک گفتند؟ از روسیه و اوکراین تا هنیه و نتانیاهو گزارش دیتاک: فیلترینگ نتوانسته جلو حضور کاربران ایرانی را در شبکه‌های اجتماعی بگیرد ثقفی کارگردان: «نمایش خانگی» جای سریال‌سازی تلویزیون را پرکرده است! ببینید | راه حل طالبان برای مقابله با دختران بدحجاب: مجازات پدر و برادرِ دختر سفر رئیس جمهور اسرائیل به باکو / ضیافت علی اف و همسرش برای همتایان اسرائیلی (+عکس) دختر دونده ایران رکورد ملی ۱۰۰ متر را شکست «حوض ماهی» سعدی خشکید/ شورای شهر شیراز: «۴۰ سال است آرامگاه سعدی مرمت نشده»
وبگردی