کد خبر ۲۱۷۳۹۴
سوال هیشگی خیلی از افراد چاق آنست که ما بدلیل عوامل ارثی چاق شده ایم و یا شیوه تغذیه و زندگی عامل افزایش وزن بی رویه ماست.

کلینیک رژیم درمانی نوین(www.novindiet.com)

سوال هیشگی خیلی از افراد چاق آنست که ما بدلیل عوامل ارثی چاق شده ایم و یا شیوه تغذیه و زندگی  عامل افزایش وزن بی رویه ماست. همانطور که می دانیم چاقی در بسیاری از افراد زمینه ارثی یا ژنتیکی دارد و اکثر این افراد معتقدند بعلت زمینه ژنتیکی،  رژیم درمانی و تغییرات سبک زندگی کمکی به کاهش وزن آنها نمی کند. اما یک مطالعه جدید نشان داده است که افزایش سطح فعالیت بدنی می تواند استعداد ژنتیکی چاقی افراد را تا 40% کاهش دهد.

در این مطالعه که اخیرا توسط پژوهشگران دانشگاه کمبریج در PLoS Medicineمنتشر شده است محققین به بررسی ارتباط زمینه ژنتیک با چاقیو مهم تر از آن، نقش فعالیت بدنی در کاهش استعداد ژنتیکچاقی افراد پرداختند. بیش از 20 هزار نفر با 12 گونه ژنتیک متفاوت که بعنوان تیپ ژنتیکی مستعد چاقی شناخته شده اند، در این مطالعه شرکت داشتند. با توجه به اینکه چه تعداد از این افراد این نوع عوامل ژنتیک را از والدین خود به ارث برده اند، احتمال ژنتیکی چاقی افراد امتیازدهی شد. هم چنین محققین میزان فعالیت بدنی و زمان استراحت افراد را با استفاده از پرسشنامه های معتبر مورد بررسی قرار دادند.

نتایج نشان داد که داشتن زمینه ژنتیک چاقی با افزایش شانس چاقی ارتباط مستقیم دارد، به این معنا که هرچه ژنتیک فرد برای چاقی مستعدتر باشد، BMIبیشتر است. اما از طرف دیگر، افزایش سطح فعالیت بدنی در این افراد با کاهش معنادار اثر ژنتیک در بروز چاقی همراه بود،در افرادی که سبک زندگی فعالی داشتند تاثیرات ژنتیکی  40% کمتر از افرادی بود که فعالیت بدنی کمی داشتند.

نکته عملی: این باور عمومی که استعداد ژنتیکی چاقی، تاثیر غیرقابل تعدیلی در بروز چاقی ایفا می کند، نادرست است، در واقع حتی افرادی که از نظر ارثی مستعد چاقی هستند ، با داشتن سبک زندگی سالم شامل فعالیت بدنی منظم می توانند این تاثیرات ژنتیکی را کاهش دهند.

ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری