۱۲ آذر ۱۴۰۲
به روز شده در: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۳
فیلم بیشتر »»
کد ۲۳۲۵۴۵
شیرمادر بهترین غذا برای نوزاد و شیرخوار است بطوری که هیچ غذا و آشامیدنی دیگری نمی تواند جانشین آن شود.

شیرمادر بهترین غذا برای نوزاد و شیرخوار است بطوری که هیچ غذا و آشامیدنی دیگری نمی تواند جانشین آن شود. تغذیه اختصاصی با شیر مادر تا ۶ ماهگی و از ۶ ماه تا دو سالگی بهمراه غذای کمکی تمام نیازهای تغذیه ای کودک را تامین می کند، علاوه بر شیر مادر مایعات نیز نقش مهمی در تغذیه کودک دارد. در این زمینه محققان بر این باورند، که ارتباط معنی داری بین تغذیه صحیح کودک در اوایل زندگی و ایجاد مشکلات وزنی و رفتاری نوزادان وجود دارد.امروزه تعداد اندکی از مطالعات به بررسیاثرات تغذیه با شیر مادر(BF)و دریافت نوشیدنی های شیرین (SSB)بر شیوع اضافه وزن و چاقی در اوایل دوران زندگی پرداخته اند.

در همین راستا مطالعه ای برگرفته از ژورنال AJCN به منظور بررسی اثر تغذیه با شیر مادر و دریافت نوشیدنی های شیرین در شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان نوپای اسپانیایی صورت گرفت.

اطلاعات تغذیه ای از طریق پرکردن پرسشنامه توسط مراقبین 1483 کودک اسپانیایی تبار در محدوده سنی 4-2 سال از زنان ایالاتلس آنجلس جمع آوری شد. تاریخچه تغذیه با شیر مادر در سن 4-2 سال به شرح زیر طبقه بندی گردید: بدون تغذیه با شیر مادر، یک هفته تا کمتر از 6 ماه تفذیه با شیر مادر،  6 ماه تا 12 ماه تغذیه با شیر مادر و  تغذیه با شیر مادر بیش از 12 ماه .  همچنین مصرف نوشیدنی های شیرین در سنین 4-2 سال نیز بدین ترتیب طبقه بندی شد: دریافت بالای نوشیدنی های شیرین، دریافت متوسط نوشیدنی های شیرین و عدم دریافت نوشیدنی های شیرین . در این مطالعه قد و وزن کودکان اندازه گیری و در سیستم اطلاعاتی یکپارچه کل ایالت ذخیره گردید و با استفاده از رگرسیون لجستیک دوتایی، اثر تغذیه با شیر مادر و دریافت نوشیدنی های شیرین در شیوع اضافه وزن و چاقی ارزیابی شد.

در این مطالعه مشاهده شدکه احتمال چاقی در شرکت کنندگانی که بیش از 12 ماه با شیر مادر تغذیه شدند در مقایسه با شرکت کنندگانی از تغذیه با شیر مادر برخوردار نبودند پائین تر بوده و احتمال ابتلاء به چاقی در افرادی که از نوشیدنی های شیرین استفاده نکرده بودند نیز پایین تر از افرادی بود که  نوشیدنی های شیرین دریافت می کردند. در نهایت احتمال بروز چاقی در نوزادانی که بیش از 12 ماه با شیر مادر تغذیه شدند و هیچگونه نوشیدنی های شیرین دریافت نکردند کمتر از کودکانی بود که با نوشیدنی های شیرین و بدون شیر مادر تغذیه شده بودند.

نکته عملی : نتایج این مطالعه حاکی از آنند که تغذیه با شیر مادر بیش از 1 سال و مصرف محدود نوشیدنی های شیرین در سالهای اول زندگی کودک می تواند اثرات عمیقی بر کاهش شیوع چاقی در کودکان نوپا داشته باشد.

Am J Clin NutrJanuary 2012 vol. 95 no. 1 3-8منبع:

ارسال به دوستان
وبگردی