کد خبر ۲۳۳۵۳
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۷ - ۲۱ مرداد ۱۳۸۶ - 12 August 2007
«زير ذره بين» و «حاشيه سياست» همبستگی

زير ذره بين


ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول


فـــاطــمـــه آلــیـــا گـفــت: بـنــد 22 اىــن لاىـحـه مـى‌گـوىـد كـه اگـر مـردى قـصـد ازدواج مجدد دائم داشته باشد بايد از دادگاه اجازه بگيرد و به نظر من اين بند اسـتـحـكـام خانواده را متزلزل مى‌كند. آليا اين بند را مغاير ماده 10 قانون اساسى دانست و افزود: ملاك ارزيابى ما، قانون اساسى است و كليه قوانين و مقررات كشور بايد براساس قانون اساسى باشد و از سـوى دىـگـر لايحه مذكور به نام لايحه جامع حمايت از خانواده است، بنابراين، بايد موجب استحكام خانواده شود.

وى در گـفت و گو با آفتاب گفت: براساس اين لايحه مرد مى‌تواند با اجازه دادگاه، همسر بعدى را بدون اطلاع همسر اول، اختيار كند و اين‌گونه بنياد خانواده متزلزل خواهد شد، حال ممكن است برخى نظر دهند كه دادگاه خلاف عدالت رفـتـار نـمـى‌كـنـد، امـا در هـر صورت اجازه همسر اول شرط اصلى ازدواج مجدد مرد است حتى اگر دلايل ازدواج مجدد محكمه پسند باشد بايد همسر اول مطلع باشد و اجازه دهد.


سالى 20هزار تومان براى حل مشكلات اقشار محروم


بـــه تــازگــى رىـىــس جـمـهــور مـحـمــود احـمــدى نــژاد در جــرىــان ىـكــى از گـفــت و گـوهـاى تـلـوىـزىـونـى خـود، ىـكـى از مهمترين دستاوردهاى سفرهاى استانى دولت را كمك مالى به حدود دو و نيم ميليون نفر از هموطنان اعلام كرده است. اين آمار هنگامى وضوح بيشترى پيدا مى‌كند كه در كنار ميزان نقدى كمك ها قرار گيرد، مبلغى كه ولى‌الله شجاع‌پوريان، نماينده مردم بهبهان در نطق پيش از دستور روز سه شنبه خود آن را يكصد ميليارد تومان اعلام كرد. عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم، در نطق خود با اشاره به اين مبلغ تصريح كرده بود كه: آيا توزيع يكصد ميليارد تومان پول نقد از بيت‌المال، شائبه تبليغاتى بودن سفرها را به وجود نمى‌آورد؟

اخراج حسنى قبل از برنامه رادان

فرزاد حسنى از مدت ها قبل به خاطر زيرابرو برداشتن و برخى مسايل ديگر قرار بوده بركنار شود، اما اين مجرى در برنامه كوله پشتى با حضور سردار رادان سعى كرد با انتقاد از ناجا تغيير خود را با آن مرتبط كند.فرمانده ناجا در نشستى با نـمـاىـنـدگـان مـجـلـس ضـمـن رد اخراج فرزاد حسنى به دليل برنامه كوله پشتى گفت كه مديران صداوسيما پيش از برنامه كـــولـــه پــشــتـــى بـــا حــضـــور ســـردار رادان، بــه دنـبــال تـغـىـىــر وى بودند.يك عضو كميسيون سياست خارجى و امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به نشست اخير اعضاى اين كميسيون با فرمانده ناجا به عصر ايران گفت: آقاى احمدى مقدم هفته گذشته در مجلس حاضر شد و گزارشى را درباره فعاليت هاى ناجا ارايه كرد. در اين جلسه درباره تغيير مجرى برنامه كوله پشتى سوالاتى مطرح شد كه آقاى احمدى مقدم به آن پنها پاسخ داد.جواد جهانگير زاده افزود: سردار مقدم در اين جلسه هر گونه ارتباط بين برنامه كوله پشتى كه با حضور سردار رادان برگزار شد و تغيير مجرى اين برنامه را رد كرد.


مجلس سنتورى را بررسى مى كند

بـىـش از دوهـفـتـه از مـمـنـوعـىـت اكـران آخـرىـن سـاخـتـه دارىـوش مـهـرجـويى مى‌گذرد و در حالى كه همچنان ميان وزىـر ارشـاد بـا تـهـىـه‌كـنـنـدگـان و شـوراى عـالـى نـظـارت بـراى قـــانـــونـــى بـــودن اىــن مـمـنــوعـىــت بـحــث و كـشـمـكــش اســت، كميسيون فرهنگى مجلس با كناره‌گيرى از اين ماجرا سعى داشته هيچ دخالتى در اين كشمكش‌ها نداشته باشد. عماد افـروغ عـضـو كـمـيسيون فرهنگي، در خصوص ممنوعيت سنتورى به عصرايران گفت: اين فيلم براى فيلمنامه، توليد و اكران مجوز دريافت كرده است و شوراى عالى نظارت نيز در چـارچـوب قـوانـىـن خـود اىـن فيلم را براى اكران مناسب دانـسـته است. در اين شرايط اعمال سليقه وزير ارشاد براى مـمـنـوعـىـت اين فيلم كار اشتباهى است.نماينده مردم تهران افزود: اگر وزير با اكران اين فيلم مخالف است، بايد از طريق راه‌هـاى قانونى وارد شود نه اينكه به طور دستورى جلوى اكـران فـىـلـم را بـگـىـرد و بـه قـوانـىـن شـوراى عـالى نظارت هم بى‌توجه باشد و احتمال دارد كه آن را در مجلس بررسى كنند.


يادعلى در دادگاه

صــالــح نـىـكـبـخــت، وكـىــل مــدافــع ىـعـقــوب ىــادعـلــى (داسـتـــان‌نـــوىـــس)، از بـــرگـــزارى دادگـــاه مـــوكـلــش در اول شهريورماه خبر داد. اين وكيل دادگسترى در گفت‌وگو با اىـسـنـا اظـهـار داشت: پس از اين‌كه دادگسترى تهران قرار عدم صلاحيت دادگسترى ياسوج در مورد پرونده موكلم را نپذيرفت، اين پرونده مجددا براى رسيدگى به شعبه 104 دادگاه عمومى و كيفرى استان كهگيلويه و بويراحمد احاله شد و اول شهريور براى آن تعيين وقت شد


حاشيه سياست


قانون بازيچه گروه‌ها شده است

سهيلا جلودارزاده نماينده مردم تهران در خانه ملت، با اشاره به اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنى بر قانون‌گذارى در رابطه با تجميع انتخابات افزود: در دوره ششم مجلس شوراى اسلامى نيز اتفاق مشابهى افتاد و مجمع اقدام به تصويب قانون كرد؛ اما هر چه اعتراض شد فايده‌اى نداشت. وى در رابطه با طرح تجميع انتخابات به ايسنا گفت:‌ ظاهرا قانون بازيچه گروه‌ها شده و هر عده‌اى مى‌آيند براى راى آوردن خودشان قانون وضع مى‌كنند؛ به ويژه در قانون انتخابات كه تقريبا در هر دوره تغييرى ايجاد شده است.


رزمايش بعثت نبى‌اكرم برگزار شد

رزمايش بعثت نبى اكرم صبح پنج‌شنبه و همزمان با سالروز شهادت امام موسى‌كاظم با حضور گردان‌هاى عاشورا و الزهرا در ارتفاعات گرم‌دره تهران برگزار شد. مرحله پايانى اين رزمايش كه از 10 مرداد و با حضور چهل گردان عاشورا و الزهرا آغاز شده است، در قالب رزمايش صحرايى انجام مى‌شود. سردار قاسم كارگر فرمانده اين رزمايش در جمع خبرنگاران گفت: هدف از اين رزمايش‌ها ارتقاى توان رزمى و عملياتى نيروهاى بسيج و حفظ آن جهت دفاع در برابر دشمنان است. ‌


مخالفت كميسيون آموزش با بازنشستگى اساتيد

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص اخبارى مبنى بر جذب 5400 مدرس جديد دانشگاه كه چندى پيش از سوى روزنامه دولتى ايران منتشر شده بود، گفت: اگر سياست آموزش عالى اين باشد كه با بازنشستگى اساتيد زبده، راه را براى استخدام 5400 مدرس جديد باز كند روش اشتباهى است و ما نمى‌توانيم اين موضوع را قبول كنيم كه استادان زبده به دليل حضور مدرسان جديد بازنشسته شوند. ‌على عباس‌پور در گفت‌وگو با آفتاب افزود: البته من فكر نمى‌كنم كه وزارت علوم چنين سياستى را پيگيرى كند و اين يك سياست اشتباه است و بايد از آن پرهيز شود. ‌


احمدى‌نژاد؛ خبر سازترين عنصر زمان

وزير ارشاد با اشاره به اينكه به عنوان يك خبرنگار معتقدم كه در دو سال گذشته عيار خبرنگار و خبرنگارى بالا رفته است از رييس جمهورى اسلامى ايران به عنوان خبرسازترين عنصر زمان خود ياد كرده و تصريح كرد كه جريان خبر و خبرگزارى‌ها به وى مديون هستند. ‌صفار هرندى افزود: شما مى‌ديديد كه رييس‌جمهور شهر به شهر، استان به استان سفر و با مردم ديدار و گفت‌وگو مى‌كرد. در قضيه‌ هسته‌اى نيز با همت مردم، در برابر زياده‌خواهى‌هاى قدرت‌هاى زورگو ايستاد و از ارزش‌هاى كشور دفاع كرد و رييس‌جمهور تبديل به خبرسازترين عنصر زمان خودش شد. ‌

شكايت در روز قيامت

مهدى رحمانيان مديرمسؤول روزنامه شرق با انتقاد از اظهارات اخير حداد عادل رييس مجلس هفتم درخصوص اتفاقى نبودن انتشار مطلبى كه به توقيف اين روزنامه منجر شد، گفت: شايد در اين دنيا دست ما كوتاه باشد اما آقاى حداد عادل مطمئن باشند كه در آن دنيا و در روز جزا ايشان بايد بابت اين سخنان خود پاسخگو باشند. وى در گفت‌وگو با آفتاب افزود: از امام صادق(ع) نقل است كه اگر 50 نفر عليه فردى شهادت دادند اما خود او مساله را تكذيب كرد بايد به سخنان آن يك نفر استناد كرد. در قضيه چاپ مطلب فوق نيز ما نه يك بار بلكه دو بار بابت چاپ آن عذرخواهى كرده و اعلام كرديم كه از فرد مصاحبه شونده شناخت نداشته‌ايم. وى در ادامه با بيان اين كه هيچ پيگيرى براى رفع توقيف از روزنامه شرق انجام نمى‌دهد، اظهار داشت: پيگيرى پرونده روزنامه‌اى كه در سه سال زمان انتشار خود سه بار دچار توقيف شده است، واقع‌بينانه نيست زيرا حتى اگر حكم رفع توقيف شرق صادر شود باز هم بايد در انتظار توقيف مجدد آن بنشينيم.‌


بررسى انتخابات مكانيزه ‌

معاون سياسى وزير كشور گفت: جلسه‌ مشترك شوراى نگهبان و وزارت كشور براى بررسى انتخابات مكانيزه ظرف دو روز آينده برگزار مى‌شود. سيدمجتبى ثمره هاشمى در گفت‌وگو با ايسنا افزود: نمى‌توان تعداد اين جلسلت را اعلام كرد و گفت كه اين جلسه جلسه‌ آخر خواهد بود يا نه. بايد بر سر مسايل انتخابات بحث شود. اگر تشخيص داده شد اين جلسات بايد ادامه يابد، ادامه پيدا خواهد كرد. وى ادامه داد: بررسى روند انتخابات پروسه‌اى است كه هنوز ادامه دارد. البته نمى‌توان گفت كه انتخابات مكانيزه نيست؛ چراكه در انتخابات گذشته تا حدودى انتخابات در تهران مكانيزه شد. در حال حاضر نيز سطوحى از انتخابات مكانيزه قابل اجراست. مهم اين است كه اين مكانيزه شدن تا چه سطوحى قابل اجرا باشد و اجرا شود. اين موارد به مسايل فني، علمى و قانونى بستگى دارد.‌


مجمع روحانيون مبارز با شوراى نگهبان رايزنى كند

محمد على ابطحي، مهم ترين كار كميته انتخابات مجمع روحانيون مبارز در شرايط فعلى را رايزنى با تصميم گيران رد و قبول صلاحيت كانديداهاى انتخابات مجلس هشتم و واسطه گرى بين مسؤولان كشور براى حل مسايل و مشكلات احتمالى انتخابات عنوان كرد. به گزارش مهر، محمد على ابطحى عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز در سايت شخصى خود گزارشى از آخرين نشست اعضاى شوراى مركزى تشكل متبوعش ارايه و اعلام كرد كه گروه هاى اصلاح طلب، در حال برنامه ريزى به منظور ارايه ليست واحد هستند. وى افزود: اكنون هر يك از گروه هاى اصلاح طلب به طور جداگانه سرگرم پيگيرى مسايل انتخاباتى هستند تا در نهايت، در اين زمينه كار مشتركى انجام شود و كميته انتخابات مجمع روحانيون مبارز كه طبعا جايگاه متفاوتى بين اصلاح طلبان دارد، مى تواند كمك خوبى به اين ماجرا باشد.


 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری