کد خبر ۲۳۹۹۵۶
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۳ - ۱۵ آبان ۱۳۹۱ - 05 November 2012
تقاضاهای صدور مجوز نشریات دانشگاهی، تخصصی و عمومی در جلسه امروز - دوشنبه - هیات نظارت برمطبوعات مورد بررسی قرار گرفت و طی آن 18 نشریه مجوز انتشار دریافت کرد.

به گزارش ایرنا و به نقل از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو ماهنامه، دو ˈدوماه نامهˈ، 13 فصلنامه و یک ˈدو فصلنامهˈ مجوز انتشار گرفت.

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت برمطبوعات دراین جلسه با انتشار ماهنامه ˈهمای رحمتˈ به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی ˈجعفر مدبر خاک نژادˈ، ماهنامه ˈایپک یولوˈ به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی ˈسیدوحید پیمانˈ، دو ماهنامه ˈ طلوع آذرˈ به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی ˈعشرت شقایقˈ، دو ماهنامه ˈامید دلهاˈ به صاحب امتیازی ˈبنیاد فرهنگی و خیریه نیمه شعبان مسجد آیت‌ا... انگجی تبریزˈ و مدیرمسوولی ˈسیدجواد خدامیˈ و فصلنامه تخصصی ˈمکانیک سیالات و آیرودینامیکˈ به صاحب امتیازی ˈدانشگاه جامع امام حسین(ع)ˈ و مدیرمسوولی ˈمحمدرضا حسنی آهنگرˈ موافقت شد.

همچنین فصلنامه تخصصی ˈJournal Shafa Orthopedicˈ به صاحب امتیازی ˈدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهرانˈ و مدیرمسوولی ˈداود جعفری کردلرˈ،فصلنامه تخصصیˈهوش مصنوعیˈبه صاحب امتیازی و مدیر مسوولی ˈعلیرضا ثنائی سبزوازیˈ، فصلنامه تخصصی ˈJournal Of Electrical And Computer Engineering Innovationsˈ به صاحب امتیازی ˈدانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییˈ و مدیرمسوولی ˈسعید علیائیˈ، فصلنامه تخصصی ˈعلوم و فنون دامیˈ به صاحب امتیازی ˈدانشگاه تبریز ـ دانشکده کشاورزیˈ و مدیرمسوولی ˈاکبر تقی‌زادهˈ، فصلنامه تخصصی ˈمدیریت و پژوهش‌های دفاعیˈ به صاحب امتیازی ˈدانشگاه جامع امام حسین(ع)ˈ و مدیرمسوولی ˈعباس نیلفروشانˈ، فصلنامه تخصصی ˈFasting and health (الکترونیکی)ˈبه صاحب امتیازیˈدانشگاه علوم پزشکی مشهدˈ و مدیرمسوولی ˈمحسن نعمتیˈ، فصلنامه تخصصی ˈزرفامˈ به صاحب امتیازی ˈانجمن علمی و آموزشی معلمان شیمی استان آذربایجان شرقیˈ و مدیرمسوولی ˈمحمدحسین منظوری لشگرˈ، فصلنامه تخصصی ˈنیارشˈ به صاحب امتیازی ˈمؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی نبی اکرم(ص)ˈ و مدیرمسوولی ˈشیوا ولایتیˈ ، فصلنامه تخصصی ˈReview Of Applied Linguistics Researchˈ به صاحب امتیازی ˈدانشگاه شهید باهنر کرمانˈ و مدیرمسوولی ˈمسعود شریفی فرˈ، فصلنامه تخصصی ˈپژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانانˈ به صاحب امتیازی ˈدانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)ˈ و مدیرمسوولی ˈاحمد پاشا زانوسˈ، فصلنامه تخصصی ˈدانش و فن جوشˈ به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی ˈمرتضی عزیزیˈ، فصلنامه ˈترنجˈ به صاحب امتیازی ˈشرکت فرش زرین ترنج تبریزˈ و مدیرمسوولی ˈرسول روفه گر حقˈ، دوفصلنامه تخصصی ˈمطالعات امنیت عمومیˈ به صاحب امتیازی ˈدانشگاه علوم انتظامی ـ دانشکده فرماندهی و ستاد ـ گروه امنیت داخلیˈ و مدیرمسوولی ˈمحمود تشکریˈ مجوز انتشار گرفتند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری