کد خبر ۲۶۱۱۸۱
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۳ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ - 07 March 2013
با توجه به اینکه میزان کل جمعیت واجد شرایط شرکت در انتخابات در شهرهای شاهیندژ و تکاب در هر دوره از این میزان در شهر میاندوآب کمتر بوده لذا هیچ گاه و با هیچ محاسبات و توجیهی نمی توان حتی با فرض کسب اکثریت آرا توسط یک کاندیدای بومی از شهر های شاهیندژ و تکاب ،داشتن کرسی مستقل نمایندگی مجلس از این شهرها را تصور کرد.
عصرایران – امیرخالق نژاد- در طی نه دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی مردم شهرستان تکاب درجنوب استان آذربایجانغربی به همراه شهرهای میاندوآب و شاهیندژ برای انتخاب دو نماینده بصورت مشترک به پای صندوق های رای رفته اما در هر دوره به جز دوره اول انتخابات مجلس ، اهالی شهرستان تکاب نتوانسته اند کاندیدای بومی شهر خود را راهی خانه ملت نماید و در ادوار دوم تا نهم مجلس شورای اسلامی هر دو نماینده این حوزه انتخابیه از شهرستان های میاندوآب و شاهیندژ انتخاب شده اند و مردم تکاب هر بار برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی داشتن نماینده ای مستقل ناکام مانده اند.

این ناکامی مردم تکاب را برآن داشت که در سه دوره اخیر انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی ادوار هفتم تا نهم از تمام تلاش ،ظرفیت و پتانسیل خود از قبیل تمر کز جمعیت رای دهنده به نفع یک کاندیدا و افزایش حجم تبلیغات انتخاباتی به بهترین شکل استفاده نمایند.

اما در هر دوره علیرغم وجود اقبال عمومی فراگیر در انتخاب یک کاندیدای بومی از این شهرستان کاندیدای مد نظر مردم تکاب با کسب آرای حداکثر شرکت کنندگان تکابی در انتخابات و نیز با تجمیع آرای این کاندیدا از شهرهای میاندوآب و شاهیندژ موفق به احراز شرایط لازم و رسیدن به حد نصاب آرا نشده و راهیابی کاندیدای تکابی به مجلس شورای اسلامی بار دیگر به آرزویی محال برای مردم این شهرستان تبدیل شد.

با توجه به اینکه میزان کل جمعیت واجد شرایط شرکت در انتخابات در شهرهای شاهیندژ و تکاب در هر دوره از این میزان در شهر میاندوآب کمتر بوده لذا هیچ گاه و با هیچ محاسبات و توجیهی نمی توان حتی با فرض کسب اکثریت آرا توسط یک کاندیدای بومی از شهر های شاهیندژ و تکاب ،داشتن کرسی مستقل نمایندگی مجلس از این شهرها را تصور کرد.

طرح تفکیک حوزه انتخابیه فعلا مسکوت است

یکی از نمایندگان مردم میاندواب، شاهیندژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی از مسکوت ماندن طرح تفکیک این حوزه ی انتخابی در مجلس خبر داد وگفت: به دلیل وجود برخی مسائل اجتماعی وسیاسی مسئله ی تفکیک حوزه های انتخابیه وافزایش نمایندگان پس از انتخابات مجلس نهم مطرح نشده است .

مهدی عیسی زاده افزود: جدا شدن حوزه های انتخابیه واضافه شدن نمایندگان در شرایط فعلی تبعات سیاسی ومشکلات اجتماعی در پی دارد و فعلا بخاطر در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده این طرح مسکوت بوده و مطرح نخواهد شد.

وی تصریح کرد:پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده این مسئله در اولویت برنامه های کمسیون شوراها وامنیت داخلی قرار گرفته و امیدواریم با تلاش نمایندگان به نتیجه مطلوب برسد .

عدم همکاری برخی نمایندگان با تحقق مسئله تفکیک حوزه

عیسی زاده با انتقاد از عملکرد برخی از نمایندگان مجلس هشتم به لحاظ عدم همکاری وهمراهی با مسئله تفکیک حوزه های انتخابیه چنین اظهار نمود: مخالفت برخی از نمایندگانی که نمی خواستند تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش یابد باعث شد این طرح به صحن علنی مجلس نرفته و از اولویت های وزارت کشور واکثریت نمایندگان خارج شود وبه طور جدی بدان پرداخته نشود.

وی گفت: اگر مخالفت های مکرر این تعداد از نمایندگان نبود ،در دوره ی نهم مجلس شورای اسلامی بیست نماینده به تعداد نمایندگان افزوده می شد که از این تعداد یک نماینده هم سهم شهرستان تکاب بود ؛ مسئله ای که تاکنون محقق نشده است .

وی خاطر نشان ساخت :طرح تفکیک حوزه انتخابیه ی تکاب وشاهیندژ می بایست در سالهای قبل به نتیجه می رسیدچون تمام کارهای کارشناسی این طرح توسط وزارت کشور تکمیل شده ودر کمسیون شوراهای مجلس نیز تصویب شده است وفقط نیازمند رای قاطع نمایندگان وتصویب در صحن علنی مجلس است.

جمعیت واقعی تکاب 150هزار نفر است نه 80 هزار نفر

نماینده میاندواب ،شاهیندژ وتکاب با بیان اینکه آمارهایی که در مورد جمعیت شهرستانهای تکاب وشاهیندژ اعلام می شود صحیح نیست ادامه داد: نهادها وکسانی که میزان جمعیت شهرستان تکاب را 80 هزار نفر وبسیار پایین تر از میزان واقعی آن اعلام می کنند هدفشان جلوگیری از تفکیک حوزه ی انتخابیه در این منطقه است .

عیسی زاده با اشاره به اینکه به علت پیچیده بودن منطقه ی جنوب استانآذر بایجان غربی سرشماری انجام شده در این منطقه به درستی صورت نگرفته است اعلام کرد:جمعیت واقعی شهر تکاب وروستاهای اطراف 150 هزار نفر بوده ومیزان کل جمعیت حوزه ی انتخابیه میاندواب شاهیندژ وتکاب 650 هزار نفر است .

دو نماینده برای سه شهر کافی نیست

عیسی زاده با اشاره به وجود مشکلات فراوان در این حوزه ی انتخابیه یاد آور شد: با توجه به وسعت این منطقه ،جغرافیای پیچیده آن ووجود ادارات متعدد ،دو نماینده برای سه شهر میاندواب، شاهین دژ وتکاب با جمعیتی بیش از نیم میلیون نفر کافی نبوده وحتی با داشتن چهار نماینده در مجلس نیز نمی توان به طور قاطع از رسیدگی به موقع به مشکلات این سه شهر سخن گفت.

وی افزود: در حال حاضر سطح رسیدگی به مشکلات مردم این سه شهر ،نحوه ی توزیع امکانات واعتبارات ونظارت بر عملکرد تمام ادارات این حوزه ی وسیع نامطلوب بوده وتوجه هم زمان به این سه شهر وبرنامه ریزی برای توسعه ورفع کمبودهای آنها برای دو نماینده مقدور نیست .

افزایش یک نماینده به شهرستان خوی صحت ندارد

نماینده مردم میاندواب ،شاهین دژ وتکاب در پاسخ به این سوال که چرا در استان آذر بایجان غربی تنها افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان شهرستان خوی در مجلس تصویب شده تصریح کرد : این مسئله صحت نداشته واخبار منتشر شده در این زمینه مربوط به پیش نویس مرکز پژوهش های مجلس است.
وی گفت:در صورت افزایش تعداد نمایندگان ،حوزه ی انتخابیه میاندواب ، شاهیندژ وتکاب در اولویت قرار دارد.

هجمه مخالفان

عیسی زاده در پایان خاطر نشان ساخت: تعدادی از شخصیت های شهرستانی واستانی به خاطر اینکه تفکیک حوزه ی انتخابیه ی تکاب وشاهیندژ از میاندواب شاید مانع ورود آنها به مجلس شود به شدت با این طرح مخالفت می کنند .

در این زمینه یکی از نمایندگان اسبق میاندواب ،شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئله تفکیک حوزه ی انتخابیه این منطقه توسط نمایندگان دوره ی پنجم مجلس مطرح شدگفت : اما به علت مخالفت شدیدیکی از نمایندگان همین منطقه این مسئله در کمسیون شوراهای مجلس رد شد.

فریدون سلیمی نیا اظهار نمود :مخالفت یک جانبه ی نماینده میاندواب عامل اصلی عدم تفکیک این حوزه ی انتخابیه بود طوری که ارائه ی دلایل وبهانه های یک طرفه وغیر کارشناسی این نماینده به همراه چند نفردیگر از نمایندگان آذر بایجان غربی موجب عدم دفاع از این طرح در صحن علنی مجلس در آن زمان شدند.

نبود نماینده مستقل عامل اصلی عقب ماندگی تکاب

نداشتن نماینده مستقل تکاب در مجلس شورای اسلامی و مشترک بودن حوزه انتخابیه این شهر با شهرهای میاندوآب و شاهیندژ به اعتقاد بسیاری بزرگترین عامل محرومیت و عقب ماندگی این شهرستان به شمار می رود.نقیصه ای که هنوز چاره ای بدان اندیشیده نشده است.

یک روزنامه نگار محلی در این زمینه می گوید: شهرستان تکاب به همراه شهرستانهای میاندوآب و شاهین دژ دارای دو نماینده در مجلس شورای اسلامی است واز این حیث میتوان اولین دلیل محرومیت وعقب افتادگی تکاب را نداشتن نماینده ای مستقل دراین نهاد تأثیر گذار دانست .

محمدعلی خالق نژادتصریح کرد: علیرغم تلاش های نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسلامی طی دوره های گذشته وفعلی برای رفع محرومیت از این شهرستان ، مساعی آنان بعلت پاره ای ملاحظات قانونی ، محذورات اجتماعی وبرخی محدودیت های نظام اداری نتوانسته جای خالی یک نماینده مستقل وبومی را برای مردم شهرستان تکاب پر کند .

وی اظهارداشت: ودر هردوره از انتخابات مجلس با تفرق آرا، راهیابی یک نماینده از شهرستان تکاب به مجلس شورای اسلامی نتیجه ای جز یأس وناامیدی ودخیل بستن به دوره بعدی انتخابات نداشته است .

وی تاکید کرد: اختصاص یک کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی به مردم شهرستان تکاب جزو آرزوهای دیرینه اهالی تکاب است.

یکی از شهروندان ساکن تکاب در این خصوص گفت: هم اینک مردم شهرستان تکاب چشم انتظار عنایات مسئولان در تحقق این آرزوی دیرینه وتفکیک حوزه انتخابیه این شهرستان از شهرستانهای میاندوآب وشاهین دژ هستند.
حمید کمالی افزود: مردم تکاب امیدوارند تا این مسئله وخواسته بحق آنان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری ودر دستور کار مجلس قرار گیرد .

یک معلم تکابی نیز در خصوص اهمیت تفکیک این حوزه انتخابیه گفت: بعلت نبود نماینده مستقل برای شهر های تکاب و شاهیندژ بسیاری از مشکلات مردم این شهر حل نشده باقیمانده است.

بهرام محمدی خاطر نشان ساخت :با کسب یک کرسی مستقل در مجلس برای مردم شاهیندژ و تکاب وضعیت رسیدگی به اوضاع و امور جاری این شهرها بهبود و پیگیری مطالبات مردم سرعت می یابد.

وی افزود :در صورت تحقق این امر علاوه بر اینکه مردم شهر های شاهیندژ و تکاب به آرزوی دیرینه خود می رسند بلکه این شهر ها بطور مناسب و شایسته ای از منابع و اعتبارات دولتی بهره مند شده و میزان توسعه در این شهر ها رشد چشمگیری خواهد داشت.

حل مشکلات ساختاری جنوب آذربایجان غربی

 حوزه انتخابیه فعلی میاندوآب ، شاهیندژ و تکاب سه شهرستان ،هفت بخش و بیش از چهارصد روستا را در بر می گیرد که داشتن فقط دو نماینده مشترک در مجلس برای این وسعت جغرافیایی تا حدودی ناهمگون و البته ناعادلانه جلوه می نماید.

يك كارشناس مطالعات اجتماعي بااشاره به مطرح شدن تفكيك این حوزه انتخابيه وپيامدهاي آن گفت: اين حوزه واين تقسيم بندي مربوط به قبل ازانقلاب بوده ودوشهرشاهين دژوتكاب به عنوان دوبخش شهرستان مياندوآب مطرح بوده اندکه باتوجه به وسعت جغرافيايي وفاصله زيادي كه اين سه شهرستان ازهم دارند برروندتوسعه منطقه اثرمنفي گذاشته است.

علي اكبرشيوخي گفت: وجودبيش از400نقطه شهري وروستايي رسيدگي وسركشي نمايندگان به منطقه وتوجه واستماع درددلهاي مردم رانيزبامشكل مواجه كرده است وهمين مواردرفته رفته سبب فاصله گرفتن مردم ازبخشهايي ازمسئولين مي شود.

وي افزود:شهرهاي شاهين دژ وتكاب درشرايط حاضراگرچه ازنظرمسافت فاصله زيادي باهم دارندولي ازنظرفرهنگي واجتماعي مراودات فراواني دارندكه مي تواندبه عنوان يك مولفه مهم درارتباطات اجتماعي وفرهنگي تلقي شود.

وی يادآورشد:عدم توازن وتناسب جمعيتي مياندوآب بادوشهرشاهين دژ وتكاب دربحث انتخابات مجلس همواره سبب دوگانگي وبرخي اختلافات شده است و مردم تكاب راي خودرادرفرايندانتخاب نماينده موثر تلقي نمي كنندوهمين موردسبب احساس سرخوردگي وياس درميان اكثريت مردم شده است واگرنتايج دوره هاي قبل به درستي تحليل وتفسيرشودنتيجه اي جزاين حاصل نمي شودواستمراراين روندقطعا دردراز مدت به مصلحت توسعه منطقه نخواهدبود.

وی تصریح کرد: تفكيك حوزه انتخابيه شهرهاي مياندوآب،شاهين دژ وتكاب باتوجه به تنوع درمسائل قومي، ،زباني ومذهبي وبه لحاظ سياسي ،اجتماعي وفرهنگي مي تواندبسياري ازمشكلات ساختاري در منطقه جنوب آذربایجانغربی راكم رنگ کرده وحتي ازبين ببرد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری