کد خبر ۲۷۴۶۲۶
به نظر می رسد قرارداد دایی و راه آهن بیش از ده روز قبل تنطیم و امضا شده و هنوز هم به سازمان لیگ نرسیده است. پس آن قرارداد فاقد اعتبار است.
سایت گل- بحث جلب رضایت راه آهن برای حضور دایی در پرسپولیس در شرایطی مطرح است که باشگاه راه آهن(سورینت) طی بیانیه ای به صراحت این انتقال را غیرممکن دانسته است. در همین رابطه با یکی از اعضای سازمان لیگ تماس گرفتیم که او اظهار داشت: نه به عنوان عضو سازمان لیگ بلکه به عنوان یک فرد عادی مطلع از مقررات معتقدم علی دایی مربی آزاد است و اگر بخواهد به پرسپولیس یا هر تیمی برود منعی ندارد.

او که اصرار داشت نامش فاش نشود توضیح داد: قراردادهای داخلی خارج از موعد نقل و انتقالات موضوع بند یازدهم ماده 6آیین نامه قبلی نقل و انتقالات بند پنجم ماده و38آیین نامه جدید فقط در مورد بازیکنان است و سرمربیان را شامل نمی شود. البته در آیین نامه جدید چیزی به نام قرارداد داخلی نداریم و همه قراردادها معتبر است ولی بند سوم  ماده 39آیین نامه جدید و بند سوم ماده 6 آیین نامه قدیم قراردادی را معتبر می داند که ظرف نهایتا" 5 روز بعد از عقد قرارداد به سازمان لیگ ارسال و ثبت شود. به نظر می رسد قرارداد دایی و راه آهن بیش از ده روز قبل تنطیم و امضا شده و هنوز هم به سازمان لیگ نرسیده است. پس آن قرارداد فاقد اعتبار است و دایی برای رفتن به هر تیمی می تواند اقدام کند.ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری