کد خبر ۳۴۹۱۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۱ - ۱۳ بهمن ۱۳۸۶ - 02 February 2008
اراده الهي به اين تعلق گرفته بود که در سرزميني که تمام هويتش از خون سيدالشهدا است و عمري دلباخته پيامبر(ص) است، احياي تمدن معنوي جهان شکل بگيرد. اراده الهي به عنوان اصل علت ها در کنار اراده امام(ره) و مردم همه اراده هاي ديگر را از بين برد و پوچ کرد.
 
اعتماد: 12 بهمن هر سال که يادآور ورود رهبر فقيد انقلاب به ايران است زمينه يي شد تا اين بار سيدحسن خميني نوه امام (ره) به بهانه آن تريبون سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران را در اختيار بگيرد و ضمن بازگويي حوادث آن سال ها برخي انتقادات را هم مطرح کند؛ انتقاداتي که در آستانه انتخابات مجلس هشتم مطرح مي شود چرا که از ديد نوه امام اکنون شرايط به گونه يي است که اسلحه ها به سمت نيروهاي خودي نشانه رفته است.سيدحسن خميني با همين تحليل ها هم سخنراني خود را ايراد کرد و گفت؛ شرط پيروزي انقلاب شرط دوام آن هم هست به اين معني که بپذيريم انقلاب با تلاقي اين دو اراده و تاثير گرفتن از اراده الهي پيروز شده است.امروز هم در آستانه سالروز پيروزي انقلاب اگر رمز بقايي براي اين انقلاب متصور است، استمداد از اراده الهي و اين است که خدا را صاحب اين انقلاب بدانيم.بايد بدانيم که هرجا من و منيتي پديد آمد از رمز پيروزي الهي انقلاب خارج شده ايم و بدانيم که هر جا من، رفيق من، دوست من و جناح من آمد از مسير حقيقي انقلاب فاصله گرفته ايم. امروز روز بزرگي است، سالروز ورود امام(ره) به ايران بي شک از بزرگ ترين روزها در تاريخ معاصر ايران است، روزي که ايشان با اراده فولادين خود به اين سرزمين آمدند، براي همه ما و همچنين تاريخ به يادماندني است. وقتي تاريخ 12 بهمن را ورق مي زنيم، انسان ترديد نمي کند که در آن روزگار دشمنان ملت ما هيچ کدام به هيچ نحو نمي خواستند امام(ره) به ايران برگردد. اجلاس سران قدرت هاي آن روز در اروپا شکل مي گيرد، شوروي سابق و اروپا تصميم مي گيرند که از دولت بختيار حمايت کنند. دولت هاي استکباري درون ايران هم به دنبال اين بودند که فرصتي براي رژيم شاه فراهم کنند تا اين حکومت را از شورش و آشوب سراسري نجات دهند. آنها به دنبال خريدن فرصتي بودند که بتوانند از حکومت موقت يا نخست وزير شاه- که البته او هم مصلوب حقيقي رژيم نبود- به عنوان آلت دستي در اين مقطع استفاده کنند. در آن زمان دسيسه هاي زيادي صورت گرفت؛ کساني که به ظاهر در جرگه انقلابيون بودند را هم اقناع کردند که با امام(ره) صحبت کنند تا ايشان به ايران نيايند. يا تهديد کردند که اگر از دولت بختيار حمايت نشود، ارتش کودتا مي کند. حتي تطميع هايي هم صورت گرفت که برخي جريانات را در دولت وقت دخالت دهند. يا اينکه انتخابات آزاد برگزار مي کنند و شاه دست از سلطنت مطلقه برمي دارد. اراده وسيعي در دل همه دشمنان انقلاب شکل گرفته بود که آمدن امام(ره) را به ايران به تاخير بيندازند؛ دولت وقت فرودگاه را مي بندد و تهديد مي کند که ممکن است هواپيما روي هوا منفجر شود، يا اينکه عوامل خودسر به آن حمله کنند. به هر تقدير همه در تلاش بودند اين اتفاق نيفتد زيرا مي دانستند نتيجه آن چه خواهد شد. البته اين اراده دشمنان ملت بود که اين اتفاق صورت نگيرد. اما در اين رخداد اراده ملت بر چيز ديگري تعلق مي گيرد و آن اينکه امام(ره) به ايران بازگردد. در تاريخ بازگشت امام(ره) به ميهن حوادث ديگري در سراسر کشور اتفاق مي افتد. آخرين فرمانده ارتش شاه در کتابي براي توجيه خود و تبرئه خود از اتهام بي عرضگي و عدم تلاش براي حفظ سلطنت به نمونه يي اشاره مي کند و مي گويد که در همان روز به ارتش زنجان دستور داده شد براي مقابله با انقلاب مردم تهران به سمت تهران حرکت کنند، بعد از 24 ساعت که آنها بايد به دروازه تهران مي رسيدند، فرمانده آنها اعلام مي کند که تنها توانسته اند دو کيلومتر از زنجان به سمت تهران بيايند.

به اين دليل که اين خبر در شهر منتشر شده و مردم از شهر و روستا به سمت جاده آمده اند تا اجازه ندهند ارتش زنجان به سمت تهران حرکت کند. اين در حالي است که اراده توده هاي مردم اين گونه هر جرياني مقابل انقلاب را سرکوب کرد. يا حادثه دوشان تپه؛ وقتي فيلم امام(ره) را در شهر پخش مي کنند، به مخالفان حمله مي کنند و چند تن از سران گارد شاهنشاهي را به گلوله مي بندند. اين اراده از تک تک روستاهاي ايران شروع شده و در همه شهرها جريان داشت. مانند بند تسبيحي که مهره هاي سرزمين را به هم بافته است. در 12 بهمن اين اراده همه را به يک شعار مي رساند و آن اينکه امام(ره) بايد برگردد.

در مقابل اراده مردم اراده دشمنان نيز وجود داشت، اما اين اراده ملت بود که به منصه ظهور رسيد. بعد از آن هم در صحنه هاي زيادي اراده مردم را شاهد بوديم. در طول انقلاب و دفاع مقدس نيز هرجا اراده مردم به ميان آمد به تعبير مقام معظم رهبري مانند رودخانه يي خاشاک را شسته و کنارزده است. همين اراده بود که دفاع مقدس را به پيروزي رساند. اراده مردم از راهگشا ترين و حلال ترين مسائل براي مشکلات جامعه ماست.

البته در اين روز اراده ديگري نيز وجود داشت؛ علاوه بر اينکه دشمنان نمي خواستند و ملت مي خواست، اراده سومي وجود داشت و آن اراده امام(ره) و تصميم ايشان به بازگشت بود. اگر ما بعد از 30 سال معتقديم اين کار، کار درستي بوده است براي اين است که وقتي خودمان را در آن شرايط قرار مي دهيم، مي بينيم که تصميم گرفته شده تا چه حد شجاعانه بود آن هم در شرايطي که هنوز ارتش شاهنشاهي وجود داشت.

همانطور که در فيلم بازگشت امام(ره) شاهديم در زمان پايين آمدن ايشان از هواپيما، اسلحه به دستان ارتش رژيم مخالف حضور داشتند و هر لحظه ممکن بود اتفاقي بيفتد و تنها اراده آهنين و تصميمي شجاعانه بود که توانست حادثه 12 فروردين را رقم بزند.

در مراحل مختلف انقلاب آنچه وجود دارد، اين است که امام(ره) وقتي اراده يي مي کنند و تشخيصي مي دهند بر تشخيص و اراده خود پافشاري مي کنند. وجه مميزه امام(ره) علاوه بر شجاعت ايشان تشخيص درست است. مومن به نور خدا نگاه مي کند و نور خدا در ظلمات همه چيز را روشن مي کند. در طول تاريخ انقلاب نقاط درخشان زيادي از اين تصميم تحقق پيدا کرده و خلق شده است. نمونه آن شب 22 بهمن است که اغلب بزرگان انقلاب از امام(ره) خواستند مردم اين شب را بيرون نيايند، چراکه ممکن است ارتش کودتا کند، اما امام(ره) تشخيص مي دهد که مردم بايد در خيابان ها باشند و همين حضور مردم در عرصه اجتماع در شامگاه 22 بهمن تير خلاص رژيم بود.

اراده امام(ره) در اينکه بايد حصر آبادان شکسته شود، بايد در جنگ ايستادگي کرد، تصميم شجاعانه ايشان در صلح و پايان جنگ، در هر نقطه که با اراده مردم گره خورد راهگشا شد. وحدت مردم و رهبر، امت و امام هر جا و در هر نقطه و کانوني به يکديگر گره خورده راهگشا بوده است. اگر سعادتي نصيب مردم شده از تلاقي اين دو تصميم است. مردمي شجاع و پيرو امام و امامي دشمن شناس و با درايت نتيجه اش جز پيروزي و استمرار انقلاب نيست. البته نمي توان ناديده گرفت که اينها همه تابع و بازتابي از اراده الهي است. اگر اين اراده را ناديده بگيريم، حقيقت انقلاب را نشناخته ايم. انقلاب اسلامي ايران با همه انقلاب ها تفاوت دارد و آن نقش خدا، پيامبر(ص)، اميرالمومنين(ع) و محرم در اين انقلاب است. اينکه فرزند پيامبر خدا يعني سيدالشهدا(ع) تنها يک حضور سمبليک در انقلاب ما نيست.

امام(ره) مي فرمودند که اين محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. يکي از علما نيز مي گويند «الاسلام محمدي الحدوث و حسيني البقا»، يعني پيامبر آن را به وجود آورد اما اگر عاشورا نبود و خون سيدالشهدا اسلام را بيمه نکرده بود کجا مي شد نداي اسلام را در مناطق مختلف شنيد. اراده يي که انقلاب در دل آن تحقق پيدا کرد اراده الهي بود. اگر جز اين اراده يي وجود داشت، اين طور دل ها به هم مهربان نمي شد، چنين رهبري براي چنين ملتي قرار نمي گرفت و چنين مردمي براي چنين رهبري خلق نمي شد. در پايان قرن 14 و آغاز قرن 15 اين اراده الهي بود که نام مقدس اسلام در ماذنه هاي جهان به گوش برسد.

بازگشت به معنويت از تاثيرات انقلاب اسلامي ايران بود. تاکيد انقلاب سال 57 و انقلاب اسلامي در پيدايش معنويت حتي در دل مسيحيان و اهل کتاب و آنها که از ماديات دنيا لطمه ديده بودند، بي بديل بود. قبل از امام(ره) و انقلاب دينداري در دنيا عقب افتادگي به شمار مي رفت و دينداران به عنوان کساني که از علم و ادب بهره يي ندارند شناخته مي شدند؛ نقشي که انقلاب در بيداري معنويت و دين و در سرزمين هاي اسلامي در بيداري اسلامي داشت از نقاط درخشان انقلاب است.

اراده الهي به اين تعلق گرفته بود که در سرزميني که تمام هويتش از خون سيدالشهدا است و عمري دلباخته پيامبر(ص) است، احياي تمدن معنوي جهان شکل بگيرد. اراده الهي به عنوان اصل علت ها در کنار اراده امام(ره) و مردم همه اراده هاي ديگر را از بين برد و پوچ کرد.

ديگراني که تصميم گرفتند روزگاري در اين سرزمين کوچک ترين تغييري بدهند يا مي بايست سر از سفارتخانه شرق در مي آوردند يا غرب. حتي شاه هم 30 سال پيش با تصميم سفراي کشورهاي غربي ايران را ترک کرد. در اين روز اين اراده ها باطل شد و اين افتخار نصيب مردم شد که اراده خود آنها بر سرنوشت شان حاکم باشد.

بحمدالله پس از امام(ره) ولي فقيه از شايسته ترين شاگردان امام(ره) و به عنوان کسي که عمري را به شهادت همه دلباخته به امام(ره) و انديشه ايشان بوده اند و در مسير انقلاب گام برداشته اند، رهبري اين کشور را به دست دارند. پس از امام(ره) تدبير امور جامعه و رهبري در دست با کفايت رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه يي قرار گرفته است.

روز 22 بهمن در پيش است؛ ان شاءالله همه با هم، اراده مردم و نظام را در ادامه راه امام(ره) و مسير شکوهمند انقلاب به منصه ظهور خواهيم رساند. از سوي ديگر انتخابات نيز در پيش روست و اميدواريم همه ـ چه عموم مردم و چه دست اندرکاران امر انتخابات ـ زمينه حضور پررنگ و يکي از مظاهر اراده مردم را پررنگ کنند. قطعاً هرچه به تحقق بيشتر اراده ملت در اين سرزمين کمک شود، مسير انديشه امام(ره) و انقلاب پيشرفت کرده است.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری