۰۵ خرداد ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۹
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۹۴۸۹۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۲ - ۱۷-۰۲-۱۳۹۴
کد ۳۹۴۸۹۸
انتشار: ۱۳:۱۲ - ۱۷-۰۲-۱۳۹۴

جزییات تغییر دستمزد شاغلان 26 گروه کاری

مرکز آمار ایران آخرین وضعیت دستمزد کارگران و نیروهای کار شاغل در طرح‌های عمرانی ملی و استانی در سطح استان تهران را در 26 گروه کاری منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج به دست آمده از اجرای این طرح آمارگیری که مربوط به شش ماهه دوم سال 1393 بوده است کمترین و بیشترین درصد تغییرات متوسط دستمزد شاغلان 26 گروه شامل رانندگان ماشین آلات حمل و نقل، رانندگان ماشین‌های سنگین، کارهای بنایی ابنیه‌ ساختمان، قالب بند چوبی، قالب بند فلزی، آرماتوربند، کارهای بتنی، اسکلت ساز ساختمان، آهنگر در و پنجره ساز ساختمان، عایق کار و آسفالت کار ابنیه‌ ساختمان، سیمان کار، سنگ کار، کاشی کار، گچ‌کار، بنا و سنگتراش ابنیه راه، آسفالت کار راه و محوطه، لوله کش تاسیسات ابنیه، عایق کار تاسیساتی، کانال ساز، سیم کش ساختمان، کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف، کابل کش و مفصل بند فشار قوی، کارگری، شیشه بر، نقاش ساختمان، آلومینیوم کار مورد بررسی قرار گرفته که برخی از آنها بر حسب انتخاب به این شرح است:

گروه رانندگان ماشین‌ آلات حمل و نقل

این گروه شامل 9 قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین آلات حمل و نقل است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه دراین دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش است.

در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده‌ی تریلی» با 6.7 درصد و کمترین افزایش آن مربوط به «راننده لیفت تراک» با 2.7 درصد است. همچنین با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل، تمامی دستمزدها دارای افزای دستمزد ساعتی مربوط به «راننده دامپر» با 33.3 درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «راننده لیفت تراک» با 27.6 درصد است.

گروه رانندگان ماشین‌های سنگین

این گروه شامل 11 قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین‌های سنگین است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده‌ی بیل مکانیکی و دراگ لاین» با 5.3 درصد و کمترین افزایش آن مربوط به «راننده غلتک» با 2.5 درصد است.

مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز نشان می دهد که تمام دستمزدهای اقلام این گروه دارای افزایش می‌باشد. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده‌ی بیل مکانیکی و دراگ لاین» با 31.8 و کمترین افزایش مربوط به «راننده لودر» با 28.6 درصد است.

گروه آرماتوربند

این گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها دراین گروه افزایش هستند. در این میان بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «آرماتوربند درجه دو» با 3.2 درصد و کمترین افزایش به «سر آرماتوربند» با 2.2 درصد تعلق دارد با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام افزایش دستمزد مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «آرماتوربند درجه دو» با 28.7 درصد و کمترین افزایش مربوط به «سر آرماتوربند» با 26.3 درصد می‌باشد.

گروه کارگری

مقایسه‌ متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش هستند که بیشترین افزایش مربوط به سرکارگر با ۵ درصد است. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۹۳ با دوره‌ی مشابه سال قبل، همچنان سرکارگر با ۳۱.۲ درصد، دارای افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر این گروه است.

گروه اسکلت‌ساز ساختمان

این گروه شامل 6 قلم از دستمزد انواع اسکلت‌سازان ساختمان است؛ مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل مانند سایر گروه‌ها نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش‌اند. در این میان بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «اسکلت ساز درجه دو» با 2.9 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «اسکلت ساز درجه یک» با 0.4 درصد تعلق دارد.

همچنین، با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک اسکلت‌ساز» با 27.9 درصد و کمترین افزایش مربوط به «اسکلت ساز درجه یک» با 25.2 درصد است.

گروه گچ‌کار

این گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع گچ کاران بوده و متوسط دستمزد نیروی انسانی هر دو قلم این گروه دارای افزایش نسبت به دوره‌ی پیش هستند که «گچ کار درجه دو» با 2.4 درصد از افزایش بیش‌تری نسبت به قلم دیگر برخوردار است. با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم 1393 با دوره‌ مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «گچ‌ کار درجه دو» با 26.5 درصد از افزایش بیش‌تری برخوردار است.

گروه آسفالت کار راه و محوطه

مقایسه‌ متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند، که بیش‌ترین افزایش مربوط به «مباشر آسفالت» با 3.1 درصد و کمترین افزایش مربوط به «کارگر آسفالت» با 1.7 درصد است.

با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در تمامی موارد رشد دستمزد ساعتی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش مربوط به «مباشر آسفالت» با 25.2 درصد و کمترین افزایش مربوط به «کارگر آسفالت» با 23.7 درصد است.

گروه آهنگر در و پنجره‌ساز ساختمان

مقایسه‌ متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش یکسان‌اند که متوسط دستمزد ساعتی «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک» و «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه دو» دارای افزایش 0.9 درصدی هستند با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره مثابه سال قبل، «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک» و «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه دو» افزایش دستمزدی معادل 23.3 درصد برخوردار است.

گروه عایق‌کار و آسفالت کار ابنیه ساختمان

مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش‌اند در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک عایق‌کار و آسفالت‌کار» با 3.8 درصد و کمترین افزایش مربوط به دستمزد ساعتی «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک» با 1.2 درصد است.

با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره مثابه سال قبل نیز در تمامی موارد افزیاش دستمزدها دیده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک عایق‌کار و آسفالت‌کار» با 27.4 درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک» با 24.3 درصد است.

گروه عایق کار تاسیساتی

مقایسه‌ متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش‌اند. در این میان، متوسط دستمزد ساعتی «عایق‌کار درجه تاسیساتی» با 4.8 درصد دارای افزایش بیش‌تری است.

مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ دوم 1393 با دوره‌ مشابه سال قبل نیز بیانگر آن است که متوسط دستمزد ساعتی «عایق‌کار درجه دو تاسیساتی» با 30.9 درصد دارای افزایش بیش‌تری نسبت به قلم دیگر این گروه است.

گروه سیمان‌کار

این گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع سیمان‌کاران است؛ مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش‌اند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کمک بندکش» با 3.7 درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی به مسیمان‌کار درجه دو» با 0.8 درصد تعلق دارد با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک‌بندکش» با 29.0 درصد و کمترین افزایش مربوط به «سیمان‌کار درجه یک» با 23.9 درصد است.

گروه سنگ‌کار

این گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع سنگ‌کاران بوده و مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نیز نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «ابزار زن سنگ پلاک» با 1.8 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «سنگ کار درجه یک» با 1.3 درصد تعلق دارد با مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ای دوم 1393 با دوره مسابقه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «ابزار زن سنگ پلاک» با 26.2 درصد و کمترین متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «سنگ کار درجه دو» با 25.6 درصد است.

گروه کاشی‌کار

این گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع کاشی‌کارات است و متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی هر دو قلم این گروه دارای افزایش نسبت به دوره پیش‌ می‌باشند که «کاشی‌کار درجه یک» با رشد 1.0 درصد، افزایش بیش‌تری نسبت به قلم دیگر دارد با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره مشابه سال قبل نیز متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کاشی‌کار درجه یک» با رشد 25.6 درصدی از افزایش بیشتری برخوردار است.

ارسال به دوستان
وبگردی