کد خبر ۴۱۳۰۶۶
دود سیگار کفاف نمیدهد

دوسیبی بارکن رفیق

خاطره ها سنگینند
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''رفیق

دلتنگ شدی پیش ماهم بیا

کمی غصه هست باهم میخوریم
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''هی رفیق، دستت را بکش، لمس نکن زندگی ام را

میترسم تیغ تیز تنهاییم دستت را ببرد

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''هی رفیق

ماندگار باش نه یادگار

من یادگاری زیاد دارم
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''رفیق درسته ما تو دسته گرگاییم!

ولی مرام سگیمون سرجاشه

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''همیشه رفیق پابرهنه ها باش

چون هیچ ریگی به کفششان نیست

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''علف زیر پاتیم

رفیق خر نشی

ما رو بخوری
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ارزش رفیق آنقدهست

که برایش پل عبورشوم

حتی اگرنگاهش به زیرپایش نیفتد
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''عشق + اهمیت = مادر

عشق + ترس = پدر

عشق + کمک = خواهر

عشق + دعوا = برادر

عشق + اهمیت + ترس + کمک + دعوا + زندگی = رفیق
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''به سلامتی کسی که وقتی بردم گفت:

اون رفیق منه

وقتی باختم گفت :

من رفیقتم
ارسال به تلگرام
برچسب ها: اس ام اس رفاقتی
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری