کد خبر ۴۱۳۲۸۱
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۹ - ۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - 23 August 2015
اين بانك با توجه به الزامات بازار رقابتی و به منظور ارتقای سطح دانش علمی و مهارت همکاران متناسب با نیاز روز و برپایه استانداردهای بین المللی، تلاش نمود تا تمامی دوره های آموزشی بر اساس شایستگی های شغل و در نظر گرفتن واحد محل خدمت تدوین گردد.
شرکت IMQ ایتالیا گواهی تأیید استقرار استاندارد آموزشی بین المللی ١٠٠١٥ ISO  را براي بانک صادرات ایران صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، اين بانك با توجه به الزامات بازار رقابتی و به منظور ارتقای سطح دانش علمی و مهارت همکاران متناسب با نیاز روز و برپایه استانداردهای بین المللی، تلاش نمود تا تمامی دوره های آموزشی بر اساس شایستگی های شغل و در نظر گرفتن واحد محل خدمت تدوین گردد.

بانك ياد شده از دو سال پیش با بررسی وضعیت موجود و امکانات و سرمایه های ارزشمند انسانی خود، پیادهسازی و اخذ گواهی تأیید استقرار استاندارد آموزشی را راهبرد اصلی خود قرار داد. استاندارد ١٠٠١٥ ISO بنیادیترین استاندارد مرتبط با مبحث آموزش در سازمانها است که رویکردهای افراد و فلسفه آموزش کارکنان را تبیین و با هدف یکسان سازی مفاهیم آموزش از منظر دستاندرکاران عمل میکند.

این گزارش حاکی است با تصویب پیاده سازی پروژه در هیأت مدیره بانک و اخذ مجوزهای لازم، اجرای فرآیند فوق از تیرماه سال ١٣٩٣ کلید خورد. پیاده سازی الزامات استاندارد مزبور تغییرات بنیادین تمامی فرآیندهای آموزشی شامل نیازسنجی، طراحی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اثربخشی دوره ها را بر اساس تکنیکهای نوین علمی در برمی گیرد.

خاطرنشان می سازد نیازسنجی آموزشی اساس این استاندارد میباشد که به منظور اجرای دقیق آن با استفاده از ماتریس مهارت و تجزیه و تحلیل مشاغل و سایر الگوهای مرتبط و با دعوت از نمایندگان مطلع از صف و ادارات مرکزی و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و مستمر نسبت به نیازسنجی علمی و کاربردی اقدام نموده است.

این مهم پس از تلاشهای مستمر و گذشت بالغ بر ١٠ ماه از شروع پروژه با موفقیت به سرانجام رسید و نماینده رسمی شرکت IMQ ایتالیا در ایران پس از ممیزی اول و ممیزی نهایی بدون حتی یک مورد عدم انطباق، اقدام به صدور گواهینامه تأیید استقرار استاندارد آموزشی  ١٠٠١٥ ISO نمود.

گفتنی است اين بانک از معدود بانکی هاي است که موفق به کسب این گواهینامه شده و حسب نظر ممیز مربوطه اقدامات انجام شده در این پروژه فراتر از الزامات استاندارد بوده و در نوع خود در نظام بانکی کشور بیسابقه می باشد.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری