کد خبر ۴۱۶۰۶۹
زندگی بدون عشق

مانند شلوار بدون کش هست!
*********************زندگی بدون عشق

مثل ساندوچ بدون نوشابه هست!

*********************رود می رود

اما ریگذارش می ماند!

*********************دودوتا هفتا

کی به کیه!

*********************دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ

ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ!

*********************دنبالم نیا

اسیرم میشی!

*********************دلبرا دل به تو دادم که به من دل بدهی

دل ندادم که به من ساندوچ و دلمه دهی!

*********************در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای

سر پیچ سبقت نگیر جانا مگر دیوانه ای!

*********************رفیق بی کلک مادر!

*********************رخش بی قرار!
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری