کد خبر ۴۱۶۲۵۴
عاشق سکوتی هستم

که از فریاد تقاضای پناهندگی میکند.

************************نقطه ، پایانی است

بر تمامی مفاهیم زیبای یک جمله.

************************تصمیم داشت با چند گل

به خواستگاری دختر داور فوتبال برود.

************************بمیرید ،

تا در مصرف زندگی صرفه جویی کنید.

************************در زمستان وقتی تصویر درخت در آب افتاد

آنقدر ماهی گلرنگ روی شاخه هایش نشست

که مثل درخت بهاری غرق شکوفه شد

************************موجود بدبین

با خورشید آدم برفی می سازد

************************برای اینکه کفشهایش را برق بیاندازد ،

بندهای آن را در پریز فرو میکرد !

************************راننده تاکسی اسکناس روگرفت وبهم گفت:

یک نفری؟

مکث کردم وگفتم:

خیلی وقته!

************************اگر حرف مفت را می خریدند ،

الان میلیاردر بودم !

************************حوصله که سر برود ،

اجاق زندگی خاموش میشود !
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری