کد خبر ۴۱۹۱۲
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۶ - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 06 May 2008

نتایج تحقیقات دانشمندان تائید می کند که نه تنها دو جنس نر و ماده آناتومی مختلفی دارند بلکه از نظر ژنتیکی نیز متفاوت هستند.


به گزارش مهر، محققان موسسه ملی تحقیقات پزشکی در لندن با آزمایش روی موشها نشان دادند که تولد جنس نر یک مسئله ژنتیکی بوده است که در اولین فاز توسعه جنینی روی می دهد.


در مراحل اولیه توسعه جنینی یک فرایند از پیش آماده شده وجود دارد که در آن گنادها به تخمک و جنین ماده تبدیل می شوند. اگر در این مراحل که گنادها درحال توسعه هستند و راه شکل گیری یک جنین ماده را فعال می کنند یک مسئله خاص ژنتیکی اتفاق بیفتد یک قطع کننده مولکولی روشن می شود. این قطع کننده مولکولی بعضی از ژنهای روی کروموزم Y را فعال می کند. کروموزم Y توسعه سلولهای تمایز یافته ای را که تبدیل به بیضه ها می شوند تنظیم می کند.


این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در مجله "نیچر" منتشر کرده اند با آزمایش روی موشهای آزمایشگاهی نشان دادند که نقطه توسعه گنادهایی که این فرایند شکل گیری ویژگیهای یک جنین نر را آغاز می کند ژنی با عنوان Sry است که روی کروموزم Y واقع شده است.


این ژن با فاصله ژن دیگری که توسعه سلولهای "سرتولی" را کنترل می کنند فعال می شود. سلولهای سرتولی سلولهایی هستند که اسپرم تولید می کنند.


این محققان به خصوص با بررسی بیان ژنی جنینهای موش کشف کردند که ژن Sry پروتئینی را رمزگذاری می کند که با پروتئین دیگری که فاکتور 1 استروئیدوژنیک (SF1) را تنظیم می کند ترکیب می شود. این ترکیب با منطقه ای در DNA پیوند برقرار می کند که ژن دیگری با عنوان Sox9 را فعال می کند. ژن Sox9 ژنهای دیگر مرتبط با شکل گیری اسپرم را کنترل می کند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری