کد خبر ۴۲۹۸۹۸
تعداد نظرات: ۵۶ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۶ - ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - 08 November 2015
ارزش های نظام کدامند؟
در واقع، ارزش های نظام، این هایی هستند که در قانون اساسی آمده اند نه شعارهایی که هر کسی به فراخود منافعش سر می دهد.
عصر ایران؛ جعفر محمدی - اخیراً آقای صادق زیباکلام در مناظره با آقای حمید رسایی گفته است که اساساً ستیز با آمریکا جزو اهداف انقلاب نبود.

وی در این مناظره افزوده است: "شما می‌توانید به مصاحبه‌های مرحوم امام خمینی نگاه کنید. نزدیک به12 مصاحبه در نوفل لوشاتوداشتند که وقتی از ایشان سوال شده علت مخالفت شما باشاه چیست گفته‌اند برای آزادی بیان ،‌آزادی مطبوعات، آزادی سیاسیون و اجرای حاکمیت قانون و مفاهیمی که ذیل جامعه مدنی و حقوق شهروندی است مبارزه کرده و به دنبال انقلاب هستند.

در اوایل انقلاب پدیده استکبارستیزی و غرب‌ستیزی نه تنها اهداف مدنی انقلاب را تحت الشعاع قرار داد، بلکه به گفتمان مسلط تبدیل شد. اگر کسی از خارج وارد ایران می‌شد تصور می‌کرد هدف از انقلاب فقط آمریکا و غرب‌ستیزی بود."

این که وضعیت کنونی حاکم بر روابط ایران و آمریکا چگونه است و هم اکنون باید در قبال آمریکا چه موضعی گرفت، موضوعی است که باید آن را در نوشتاری دیگر مورد بررسی قرار داد. در این یادداشت، صرفاً می خواهیم بررسی کنیم که اهداف و ارزش های بنیادین انقلاب و جمهوری اسلامی چه بوده است و مثلاً آیا مردم ایران انقلاب کردند که بعد از آن بتوانند به نبرد با آمریکا بروند یا اهداف دیگری داشته اند؟

برای آن که اختلاف نظر سلیقه ای پیش نیاید، بهتر است به جای هر گونه مجادله، به متن قانون اساسی که مبنای جمهوری اسلامی و اداره کشور است، مراجعه کنیم تا ببینیم آنچه در قانون اساسی آمده، عمدتاً ناظر به چه مواردی است؟

 در زیر فهرست از کلیدواژه ها و مفاهیم که در متن قانون اساسی به صراحت آمده اند را مرور می کنیم. این تعابیر که لباس قانون نیز پوشیده اند، نشان می دهند که سوگیری انقلاب اسلامی که منتهی به نگارش این قانون و تأسیس جمهوری اسلامی ایران شد، چه بوده است.

قطعاً و بی هیچ تعارفی، نسبت افراد و جریان ها با این مفاهیم ، می تواند شاخص استواری برای سنجش میزان تعهد آنها به انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن و ارزش هایش باشد. در واقع، ارزش های نظام ، این هایی هستند که در قانون اساسی آمده اند نه شعارهایی که هر کسی به فراخود منافعش سر می دهد: (بند به بند آنچه در زیر می آید از متن قانون اساسی است)

- حاکمیت الهی و یکتاپرستی

- حق حاکمیت انسان بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش و این که هیچکس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد

- استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی

- تساوی همه مردم در حقوق

- تأکید ویژه بر حقوق‏ زن

- مصونیت حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏

- ممنوعیت تفتیش‏ عقاید

- آزادی مطبوعات

- ممنوعیت استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس

- آزادی احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏

- حق تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها

- حق‏ برخورداری از شغل

- حق برخورداری‏ مردم از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏،پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و   درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏

‏ - آموزش و پرورش رایگان

-  تربیت‏ بدنی‏ رایگان

- آزادی استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس

- ممنوعیت دستگیری مگر حکم‏ قانون و ممنوعیت بازداشت بیش از بیست‏ و چهار ساعت‏ بدون ارسال پرونده به دادگاه

- تأکید بر اصل‏ برائت

- ممنوعیت هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏

- ممنوعیت سلب‏ تابعیت‏ از شهروندان ایران

‏- تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏   مشروع‏ دیگر

- تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد

- جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور

- تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای ‏عمومی‏ را تأمین‏ کند

- تأکید بر مالکیت‏ شخصی‏ مشروع‏ افراد

- تأکید بر حفاظت‏ از محیط زیست‏ به عنوان سرمایه میان نسلی 

- مراجعه به آرای مردم در قالب رفراندوم و همه‏ پرسی‏

- لزوم وجود هیأت منصفه برای رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ 

- فضیلت محوری و محو فساد

- محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏

‎‎‎‎‎‎- تأمین‏ آزادی های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون

- مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏

- ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور

- ایجاد تشکیلات حکومتی در قالب قوای سه گانه و رهبری برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی و اعمال حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش
 
با این اوصاف که بسیار هم واضح و روشن است، در واقع کسی که این مفاهیم را نادیده می انگارد یا علیه آنها اقدام می کند، ضدارزش و ضدانقلاب است، نه دیگران.

این ها ، ارزش هایی هستند که مردم ایران برایش قیام کردند و برای آن که بعدها کسی نتواند شعارها و مطالبات شان را تحریف یا جابجا کند، آنها را در قالب سندی متقن به نام قانون اساسی ثبت کردند که میثاق جمعی ایرانیان است.
حال چرا عده ای می کوشند قانون اساسی و ارزش های آن را نادیده بگیرند، پرسشی است که پاسخ آن را می توان در منافع جناحی برخی افراد و جریان ها سراغ گرفت.
امروز، حراست از نظام و ارزش ها، این است که نگذاریم ارزش ها و اهداف نوشته شده در قانون اساسی، توسط برخی جریان های منفعت محور، جابجا، تحریف یا حذف شوند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۵۶
در انتظار بررسی: ۱۴۶
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
9
437
باید گریست
پاسخ ها
میثم از قم
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۴- ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
امریکا ستیزی ما بیشتر به علت حمایتش از رژیم صهیونیسمی و ایجاد فتنه ست در منطقه ... همونجوری که رهبر گفتن "آرمانهای ما و آمریکا در منطقه 180 درجه با هم فرق دارند"

پس صرفا همه چی به انقلاب 57 برنمیگرده ... حمایت از تروریسم رو اگه کنار بذاره و اجازه بده ملت های دنیا بر کشورشون مسلط بشن یقین بدانید آمریکا ستیزی کاهش پیدا میکنه

اما تا وقتی آمریکا همینه، ما افتخار میکنیم به اینکه رابطه ای با این کشور نداریم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۴۱- ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
میثم از قم تو یه خود خواهی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
6
397
خیلی برامون تازگی داشت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۱۸- ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
عصر ایران لطفا ما رو بیشتر از حقوقمون خبردار کن، خیلی از مردم از حقوقشون خبر ندارند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
236
ای وای! فکر می کنم یکی از بزرگترین مشکلات مردم ما که زمینه بروز وضعیت کنونی کشور شده، همین ناآگاهی و عدم اشراف به حق و حقوق مان است.
امید
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
4
379
ای کاش همین قانون اساسی بدون کم و کاست در ایران اجرا بشه
احسان
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
4
80
آفرین بر شما و صدها آفرین بر صادق زیبا کلام. بزرگمرد روشنفکری که به قول محسن تنابنده مثل بعضی از روشنفکرنماها زیر کولر یا جلوی بخاری آروغ روشنفکری در نمیکنه و مجاهدانه و شجاعانه اومده وسط میدون و داره روشنگری میکنه.
روشنفکر یعنی فردی مثل صادق زیبا کلام که نقاط تاریک، کور و بعضا گمشده و منحرف شده ی یک واقعیت رو با صداقت برای مردم روشن میکنه....
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1
258
اینها که نوشتی برای قانون اساسی کدوم کشور بود؟
آگو
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
112
11
به روباه می گن شاهدت کیه میگه دمم! انقلاب شناستر از زیباکلام نتونستید کسی رو پیدا کنید رفتید سراغش؟! نه بابا ما دلواپسا حالیمون نیست که انقلاب چیه فقط شما می دونید چیه.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
9
338
عصر ايران ! ممنون از يادآوري اين اصول و آرمانهاي حياتي اما فراموش شده
سهراب
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1
57
واقعا اینها بودن؟
اولین باره میشنوم!!!!!!!!!!!
آزاده
United States
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
4
49
در واقع، ارزش های نظام ، این هایی هستند که در قانون اساسی آمده اند نه شعارهایی که هر کسی به فراخور منافعش سر می دهد... شعارهایی مثل مرگ ، فتنه و ... برازنده جمهوری اسلامی ایران ، کشور و سرزمین کهن ما نیست . در عمل بایستی به دشمنان بفهانیم که ایران کجاست و ایرانی کیست .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1
188
اینکه می گفتند و میگن قانون اساسی ایران یکی از مترقی ترین قانون های اساسی دنیاست با این چیزهایی که نوشتید واقعا درسته. ولی آیا واقعا این قوانین بر کشور حاکمند؟
احمد
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
131
فقط یک نفس عمیق!!!
مصطفی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
8
114
به خدا قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از کامل ترین قانون هاست ولی ای کاش بهش عمل بشه ای کاش.
بابك
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
128
انگار چيزاي جديد ميشنويم!!!!!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
118
بد نیست عصر ایران هر از گاهی با توجه به حجم مخاطبانش رئوس اسناد مکتوب انقلاب مثل قانون اساسی رو منتشر کنه
خود من که این موارد رو تا الان ندیده بودم
رضا اهوازی
-
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1
150
"آیا مردم ایران انقلاب کردند که بعد از آن بتوانند به نبرد با آمریکا بروند یا اهداف دیگری داشته اند؟" عالیه این جمله.
واقعا اصولی که بخاطرش انقلاب شد توسط برخی منفعت طلبان منزوی شدند.
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1
102
تربیت بدنی هم باید رایگان باشه؟؟؟؟
باور کنید برا گرفتن یه سانس تمرین فوتسال من و دوستام کلا 15 نفری برا هزینش گل ریزان میگیریم!!

به نظرم هر چند وقت یه بار باید این اصول برامون یادآوری بشه..
شهرام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1
94
بخدا گریم گرفت . وای بر ما
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
114
من فکر کردم قانون اساسی یه کشور دیگست
ابراهیم
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
109
جدی؟!!!!!

چندتاشون عملی شده تا حالا؟!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
2
96
حتي آن قسمتي هم كه به بيگانگان ارتباط داشت حال كلي بود :
جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور

يعني ورشكسته شدن صنعت كشور در برابر واردات بي رويه محصولات چيني هم ذيل همين موضوع فرار مي گيرد .
حتي از نظر اسلامي هم مراوده يك طرفه با كشوري كه ديني مخالف ما دارند نكوهيده است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
109
ای کاش هر چند از گاهی اصل های قانون اساسی رو بیای بما یاداوری کنی!!!!!!
که ببینیم واقعا حقمون چیه.
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
34
احسنت آقای محمدی مثل همیشه منطقی و زیبا نوشتی.
ناشناس
Singapore
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
2
21
خدا رحمت کنه مرحوم دکتر حسن حبیی رو واسه این قانون
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
21
احسن اميد مسولين هم به خودشان بيايند و خودشان هم قانون اساسي اوليه رو بخوانند!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
36
با 38 سال سن، این اولین بار بود که اینارو میدیدم. اگه از متنش اسم جمهوری اسلامی ایرانو حذف کنید، انگاری قانون اساسی یک کشور جهان اول فوق پیشرفتس. کسی باور نمیکنه که این قانون برای ایران هستش
ق م
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1
31
واقعا باورم نمیشه...
اینا قانون اساسی کشور خودمونه؟؟؟؟؟ ایران؟؟؟؟
مطمئنی؟؟؟؟
پس چرا هیچ کدوم از بندهاش تا حالا اجرایی نشده؟؟
واقعا تا به حال دولتی سر کار اومده که یک دونه از این بندها رو پیگیری کنه
باور کنید انقلاب همون دهه 50 از بین رفت
بعید میدونم عمر ارزشها و آرمانهای انقلاب بیش از 2-3 سال بوده باشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1
32
اگه اينجوري باشه كه زنگ بزنيم به رفقا از آمريكا و اروپا برگردند. اينجا اينقدر قانونهاي خوب داره و ما نميدونستيم؟؟؟ راستي فقط تو كتابه يا اجرا هم ميشه؟
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
25
همه مردم بطور جدی باید خواستار قانون اساسی باشند تا اینهمه اوج بی قانونی به حداقل برسد.
آرش
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
54
3
عصر ایران ! خودت را به خری زدی یا مردم را خر فرض میکنی؟ بی انصاف چرا در گزینش مواد قانون اساسی مغرضانه مردم را استحمار میکنی؟ حالا این نظر را حذف کن مبادا خوانندگانت را از دست بدهی!
علي
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
2
10
ديديد كه كه حتي يكجاي قانون اساسي هم اسمي از برجام برده نشده حالا هي بياييد ملت تو گول بزنيد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
28
یکی از دردهای کشور همینه که مردم با حقوقشون آشنا نیستند.
جعفر
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1
27
زنده باشی آقای محمدی. جدا" هر کس که تلویزیون ایران را نگاه میکند فکر میکند ما انقلاب کردیم که برای همیشه با آمریکا مبارزه کنیم.
سعید
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
21
همه در برابر قانون با هم برابرند، ولی بعضی ها برابرتر هستند
متاسفانه مشکل اصلی مملکت ما این است!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1
17
درود بر فکر باز آقای زیباکلام
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1
17
ابتدا خنده دار بودبرام خندیدم از ته دل خندیدم ولی نا خوداگاه بخودم امدم دارم گریه می کنم مثل عزیزی و از دست داده باشم ک چه قدر مفت همه چی رو باختم.... خیلی هم مفت...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
27
با این حساب قانون اساسی ما کلا تعطیل شده است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
22
سلام مرسی دکتر زیباکلام مرسی عصرایران
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
19
یعنی واقعاً برچسب زدن داخل قانون اساسی نیست ؟ اشتباه می کنید عصر ایران ، بابا اینا که بیخودی هرروز به کسی برچسب فتنه گر ، نفوذی و....... نمی زنند که !!!! استغفرالله
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
17
- لزوم وجود هیأت منصفه برای رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و
محسن
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
24
2
آیا قوانین حاکم بر یک خانه هدف آن خانه هم هست یا صرفا ابزاری برای بهتر رسیدن به اهداف؟من با اون نتیجه که گرفتی مخالفم.درسته قانون اساسی به هیچ وجه نباید زیر پا گذاشته بشه ولی به چه دلیل شما فرمودین هدفه؟
دوم اینکه اگه یک تهدید بیرونی نمیذاشت که تو همین قوانین رو هم رعایت کنی باز هم بیخیالش میشی؟ و اینکه آیا اهداف انقالاب رو نمیشه از صحبت های رهبر اون انقلاب فهمید؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1
37
افسوسسسسسسسسسسسسس
افسوس از اميدهاي كه بر باد رفت
افسوس بر خونهايي كه ريخته شد
افسوس بر سرنوشت هايي كه رقم خورد
افسوس بر فرصت هاي كه از دست رفت
افسوس به اخلاق و ايماني كه سست شد
افسوس به ثروت ها و منابعي كه به هدر رفت
افسوس بر عمري كه هدر رفت
افسوس........................................
رحمتی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
23
واقعا آدم باورش نمیشه که این قانون اساسی ما باشه اگه اینطوره وای برما به کجا رفته ایم؟؟؟؟؟؟؟؟
احمد
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
0
21
برادر جان واقعا گل گفتی ولی کوگوش شنوا فردا دلواپسان متهمت میکنند . متاسفانه پس از نزدیک به چهل سال اندر خم یک کوچه ایم .
یونس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
0
14
بوس بوس
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
0
25
قانون اساسی را باید در کتابهای درسی بگنجانند تا همه بدانند مردم چرا شاه را بیرون کردند و انقلاب کردند و به حقوق خودشان آشنا شوند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
0
14
به عمل کاریراید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
1
30
جدیدا می گویند در قران کریم مرگ بر امریکا امده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
0
25
در کشور ما یا تمام خوبیها و ارزش ها و اخلاقیات فقط و فقط در سخنان و حرفهایمان است یا در قابی نوشته شده به نام قانون اساسی .کدام یک از موردهایی ذکر شده در قانون اساسی در کشور و جامعه اجرایی شده است فقط وفقط یک مورد مثال بزنید و اثرات و نتایج آن را شرح دهید .در عمل و کردار و اجرا کدام مورد واقعا اجرا و عمل شده است .
یونس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
0
4
بوس بوس
ظهور
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
8
1
عصر ایران عزیز ... به فرض هم شما درست می گین ... هدف انقلاب صرفا تحت اسم آمریکا ستیزی نباشه ولی استکبارستیزی که هست که نمونه محمکم آن هم دولت آمریکا و هم پیمانانش هست ... پس خیلی صحبت روشنفکر عزیز آقای زیبا کلام رو اینجا انتقال ندین .... بیشتر دقت کنین هنوز خیلی مونده اون حکومت ناب که هدف رهبر انقلاب هست برپا بشه ... بیشترین نفاق در داخل اسلامه چیزی که از صدر اسلام هم وجود داشت ( مسجد ضرار ) ... به نظر من منطق عصرایران منطق خوبی نیست . بحثاتون کوچه بازاریه ... دقت کنین
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
0
6
احسنت

- ممنوعیت تفتیش‏ عقاید

- آزادی مطبوعات

- ممنوعیت استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس

- آزادی احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏

- حق تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها

- حق‏ برخورداری از شغل
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
0
7
حق برخورداری از شغل رو خوب آمدند !!!!

امضا : یه جوان بیکار دارای مدرک ارشد ، فاقد رانت و پارتی و پدرخوانده !!!!
پربازدید ها
علم و فناوری