کد خبر ۴۳۱۸۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۷ - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 20 May 2008
با گذشت 5 سال از ماجرا سرانجام بازپرس جنايي تهران براي محمد قرار مجرميت صادر کرد و رعنا را معاون در جرم دانست، اين در حالي بود که زن و شوهر جوان در آخرين دفاعيات خود اعترافات شان در اداره آگاهي را پس گرفتند و مدعي شدند تحت فشار به قتل اقرار کردند.

اعتماد: معماي يک جنايت بدون جسد با محاکمه دو متهم پرونده در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران وارد مرحله جديدي شد.

مطابق آنچه در پرونده آمده است، اوايل سال 81 مردي به ماموران پليس تهران خبر داد پسرش حسين از يک سال قبل ناپديد شده است. اين مرد در شکايت خود گفت؛ يک سال پيش پسرم وسايلش را جمع کرد و از خانه خارج شد تا کاري پيدا کند و از آن تاريخ به بعد ديگر بازنگشت. با توجه به شکايت پدر حسين، پليس تمام پرونده هاي اجساد مجهول الهويه را مورد بررسي قرار داد، اما در هيچ کدام حتي نشانه يي از حسين نبود، بنابراين کارآگاهان به تحقيق از خانواده و آشنايان حسين پرداختند. مادر اين جوان به پليس گفت؛ پسرم با خانواده يي رفت و آمد نزديک دارد و هر چند آنها مدعي هستند اطلاعي از حسين ندارند، اما من فکر مي کنم بتوانند در اين پرونده کمک کنند.

با درخواست خانواده حسين اعضاي آن خانواده مورد تحقيق قرار گرفتند و دختر خانواده گفت حسين با زني به نام رعنا که از دوستان وي است رابطه داشته است.هر چند هيچ مدرکي عليه رعنا در خصوص اطلاعش از سرنوشت حسين وجود نداشت اما پليس او را بازداشت کرد تا در مورد سرنوشت جوان مفقودي از وي تحقيق کند. اين زن گفت؛ مدت کوتاهي با حسين رابطه داشتم اما او مي خواست از من سوءاستفاده کند و به همين خاطر رابطه ام را با وي قطع کردم اما حسين از من اخاذي مي کرد و بارها تهديدم کرده بود که اگر پول ندهم موضوع را به شوهرم خواهد گفت.رعنا ادامه داد؛ يک سال پيش بود که حسين به خانه من آمد و از پنجره وارد اتاق شد. من و حسين در خانه بوديم که شوهرم سر رسيد و ما را در خانه ديد. محمد شوهرم مرا در اتاق زنداني کرد و به سراغ حسين رفت، آنها با هم صحبت کردند و بعد شوهرم به اتاق آمد و از من خواست در مورد آنچه اتفاق افتاده برايش توضيح بدهم. وقتي صحبت من و شوهرم تمام شد و به او گفتم که رابطه خاصي با حسين نداشتم وي از اتاق خارج شد.زن جوان ادامه داد؛ وقتي محمد از اتاق بيرون رفت هرچه حسين را صدا زدم جوابي نيامد. من و شوهرم همه جاي خانه را گشتيم اما از او خبري نبود.

ادعاي رعنا مبني بر اينکه حسين به يکباره خانه آنها را ترک کرده است ظن پليس را نسبت به محمد برانگيخت و مرد جوان بازداشت شد. محمد که از ابتداي بازداشتش مدعي بود در ماجراي ناپديد شدن حسين هيچ نقشي ندارد، سرانجام به قتل اعتراف کرد و گفت؛ وقتي حسين را در خانه ام ديدم عصبي شدم، حسين آمده بود که به همسر من تعرض کند. من هم با چاقو او را به قتل رساندم و جسدش را در باغچه خانه دفن کردم. با توجه به گفته هاي محمد پليس باغچه خانه را حفاري کرد، اما جنازه پيدا نشد.محمد در دومين دور بازجويي هايش مدعي شد جسد را در بياباني انداخته است. پليس منطقه يي که محمد مدعي شده بود جنازه را در آنجا رها کرده مورد جست وجو قرار داد اما باز هم هيچ اثري از مقتول پيدا نشد.اين در حالي بود که آلت قتاله نيز هرگز کشف نشد.

با گذشت 5 سال از ماجرا سرانجام بازپرس جنايي تهران براي محمد قرار مجرميت صادر کرد و رعنا را معاون در جرم دانست، اين در حالي بود که زن و شوهر جوان در آخرين دفاعيات خود اعترافات شان در اداره آگاهي را پس گرفتند و مدعي شدند تحت فشار به قتل اقرار کردند.

در نهايت پرونده با صدور کيفرخواست براي دو متهم به دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.روز گذشته دو متهم در شعبه 74 دادگاه کيفري در برابر هيات قضات قرار گرفتند. ابتدا علي دلداري نماينده دادستان براي متهمان تقاضاي مجازات کرد و سپس اولياي دم نيز شکايت خود را به قضات اعلام کردند.وقتي محمد در جايگاه حاضر شد، گفت؛ آنچه در اداره آگاهي گفتم صحت ندارد و من حسين را به قتل نرساندم، اگر اين طور بود مي توانستم محل اختفاي جسدش را نشان دهم.سپس وکيل مدافع محمد در جايگاه حاضر شد و دفاعيات خود را با اشاره به اينکه جسد پيدا نشده و آلت قتاله و نظريه پزشکي قانوني نيز در پرونده وجود ندارد مطرح کرد. سپس هيات قضات ادامه رسيدگي به پرونده را به امروز موکول کردند.
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری