کد خبر ۴۴۷۸۸۸
شاید کارهای بزرگ از دست ما برنیاید

اما می‌توانیم با عشقی بزرگ کارهای کوچکی انجام دهیم

مادر ترزا***********************

برای جلوگیری از پس رفت ، پس باید رفت

هر چاله ای ، چاره ای به من آموخت***********************

اصول همانند قطب نما عمل می کنند

اگر شما به یک سری اصول پایبند باشید

هرگز راه زندگی را گم نخواهید کرد

و همواره راه را از بیراهه باز می شناسید***********************


گاهی باید بی رحم بود

نه با دوست، نه با دشمن، که با خودت !

و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی بر صورتت***********************

نگذارید گوش هایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده

نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده

صادقانه زندگی کنید

اس ام اس جدید***********************

دو چیز شما را تعریف می کند

بردباری تان وقتی هیچ چیز ندارید

و نحوه رفتارتان وقتی همه چیز دارید***********************

برای فریب دادن

عده ای را شیر می کنند و عده ای را خر

مواظب باشید حیوان صفت نشوید

بازنده ، بازنده است چه درنده چه چرنده***********************

یا سخنی داشته باش دلپذیر

یا دلی داشته باش سخن پذیر***********************

تا زمانی که خواسته ای از کسی نداری

خواستنی هستی***********************

درست ترین شکل عشق آن است که

شما چگونه با یک فرد رفتار می کنید

نه اینکه درباره ی وی چه احساسی دارید***********************

زندگى همیشه فرصت دومى میدهد بنام

فردا***********************

از بزرگی پرسیدم خیلی سخت می گذرد چه باید کرد ؟

گفت خودت که می گویی سخت می گذرد

سخت که نمی ماند پس خدا را سپاس که می گذرد و نمی ماند***********************

جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای

آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ای

اس ام اس زیبا***********************

اگر کسی شما را نپذیرفت

احساس بدی نداشته باشید

معمولا چیزهای گران را رد می کنند

بخاطر اینکه نمی توانند از پس قیمت آنها بر بیایند
ارسال به تلگرام
برچسب ها: اس ام اس جدید
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری