کد خبر ۴۸۲۶۶۰
تاریخ انتشار: ۲۰:۴۵ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - 27 July 2016
وزنامه وطن امروز در جوابیه ای، ضمن اعلام این خبر که فردا - پنجشنبه- منتشر می شود، مدعی شد برای استقرار در ساختمان فعلی خود از ابتدا به اوقاف اجاره پرداخت کرده و خبر ایرنا در این زمینه، «افترا» بوده است.

به نوشته ایرنا، از سوی دیگر، اوقاف گفت که تخلیه ساختمان وقفی وطن امروز به دلیل عدم پرداخت «اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف» در طول 5 سال صورت گرفته است. روزنامه ایران هم بار دیگر تاکید کرد که وطن امروز بدهی خود را پرداخت نکرده است.
 
همه این جوابیه ها و توضیحات در واکنش به خبر « پشت پرده تعطیلی وطن امروز» صورت گرفته که امروز چهارشنبه از سوی ایرنا منتشر شد.

ایرنا در این خبر به نقل از یک منبع آگاه، قطع کمکهای رایگان به روزنامه وطن امروز و تصمیم سازمان اوقاف برای پس گرفتن ملک وقفی در اختیار این روزنامه را از مهمترین دلایل توقف فعالیت آن عنوان کرد.

این منبع آگاه گفته بود: ساختمان روزنامه وطن امروز متعلق به سازمان اوقاف و امور خیریه است که رییس وقت این سازمان، بیت المال و اموال وقفی مردم را به صلاح خود در اختیار بذرپاش و روزنامه اش قرار داده بود. حالا ماجرای 8 ساله این بذل و بخشش، علنی شده و سازمان اوقاف با آگاهی از ماجرا، ملک وقفی مردم را طلب کرده است.

این منبع آگاه خاطرنشان کرده بود که روزنامه وطن امروز به علت اجرای حکم تخلیه ساختمان و خروج برخی وسایل، امکان چاپ و انتشار در روز جاری را نداشت و به همین دلیل، منتشر نشده است. 

وی همچنین یادآور شده بود که روزنامه وطن امروز با مدیریت مهرداد بذرپاش در دوره دولت قبل و طی سالهای 87 تا 90 با امکانات موسسه ایران و به صورت رایگان چاپ و توزیع می شد و همه هزینه های کاغذ، چاپ و توزیع آن با این موسسه بود اما پس از آن، این روند متوقف و هزینه های چاپ، کاغذ، لیتوگرافی و توزیع روزنامه ' وطن امروز' با قیمت تمام شده محاسبه شد اما مسئولان این روزنامه با وجود تعهد و پذیرش بدهی 800 میلیون تومانی یادشده، از پرداخت آن خودداری می کنند.

در واکنش به این خبر، روابط عمومی روزنامه وطن امروز جوابیه ای صادر کرد که متن آن چنین است: 

«بسمه تعالی

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی

باسلام

نظر به درج خبری سراسر کذب در آن خبرگزاری تحت عنوان «پشت پرده تعطیلی وطن امروز» به نقل از یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، لازم است جوابیه ذیل براساس قانون مطبوعات بطورکامل در آن خبرگزاری منتشر شود. وطن امروز حق پیگرد حقوقی نسبت به افتراهای مطرح شده را برای خود محفوظ می داند.

1. در خبر شما از عبارت «تعطیلی وطن امروز» استفاده شده و از «توقف فعالیت» گفته اید، که لازم است بدانید فعالیت وطن امروز متوقف نشده بلکه فقط برای یک روز به علت اخلال دوستان شما در فرایند کار روزنامه، امکان انتشار ایجاد نشد و روزنامه علیرغم میل بدخواهان به حول و قوه الهی فردا پنجشنبه منتشر خواهد شد.

2. نوشته اید «یک منبع آگاه، قطع کمکهای رایگان به روزنامه وطن امروز و تصمیم سازمان اوقاف برای پس گرفتن ملک وقفی در اختیار این روزنامه را از مهمترین دلایل توقف فعالیت آن عنوان کرد» این ادعا کاملا کذب است و بر خلاف ادعای منبع آشنا و به اصطلاح آگاه خبرگزاری دولت، وطن امروز برای استقرار در ساختمان فعلی خود از ابتدا به اوقاف اجاره پرداخت کرده است که اسناد واریز اجاره بها به حساب اداره اوقاف در کانال تلگرامی روزنامه منتشر شده است.

3. نوشته اید «روزنامه وطن امروز در دوره دولت قبل و طی سالهای 87 تا 90 با امکانات موسسه ایران و به صورت رایگان چاپ و توزیع می شد و همه هزینه های کاغذ، چاپ و توزیع آن با این موسسه بود اما پس از آن، این روند متوقف و هزینه های چاپ، کاغذ، لیتوگرافی و توزیع روزنامه ' وطن امروز' با قیمت تمام شده محاسبه شد اما مسئولان این روزنامه با وجود تعهد و پذیرش بدهی 800 میلیون تومانی یادشده، از پرداخت آن خودداری می کنند»
در این باره توجه شما را به نکات ذیل جلب می کنیم.

یک. در یک بازه زمانی، چاپ، فروش و آگهی های روزنامه وطن امروز توسط موسسه ایران انجام گرفته که در برخی موارد روزنامه وطن امروز بستانکار موسسه ایران و در برخی دیگر موسسه ایران بستانکار وطن امروز است. 

این یک معادله ساده حسابداری است کافی است یک فرم حساب تی شکل(ترازنامه) رسم کنید، بدهکاری را در یک سمت جدول و بستانکاری را در طرف دیگر نوشته، از تفریق بدهکاری و بستانکاری، ترازنامه به دست می آید. 

البته قبل از کشیدن فرم تی شکل لازم است که اقلام آن جداگانه محاسبه و در نهایت در ترازنامه قرارگیرد. ظاهرا مسئولین روزنامه ایران صرفا ستون بدهی ها را دیدند و فراموش کردند که جدول سمت دیگری نیز دارد که در آن بخش عمده ای از درآمد ناشی از فروش و آگهی های روزنامه وطن امروز نزد موسسه ایران بوده و در ترازنامه می بایست آن را نیز محاسبه کنند.

دو. مفاهمه سه گانه چاپ، آگهی و فروش، شیوه مرسومی در مطبوعات است همانطور که روزنامه های بسیاری از جمله بخش قابل توجی از روزنامه های اصلاح طلب از این شیوه بهره مندند. در این نوع مفاهمه ها، هزینه های چاپ توسط موسسه طرف قرارداد پرداخت شده و ما به ازای آن درآمدهای فروش و سازمان آگهی ها با فرمولی تعریف شده در اختیار آن موسسه قرار می گیرد.

سه. روند دادرسی این پرونده اختلافی در حال انجام است و تعیین عدد بدهی و یا نهایی فرض کردن آن ادعایی ناصحیح است.

** پاسخ اوقاف

اما بر خلاف ادعای روزنامه وطن امروز مبنی بر پرداخت اجاره بها و وجود اسناد آن، اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در جوابیه دیگری به ایرنا اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن این روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ آن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﻮر ﻣﻌﻮﻗﻪ و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ اﯾﺎم ﺗﺼﺮف در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و « اﯾﺠﺎد ﺧﻠﻞ در اﺟﺮای ﻧﯿﺖ واﻗﻒ» ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

متن ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﯿﻪ اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان چنین است:

« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ در اداﻣﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ و ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺪ:

اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز در ﺗاریخ 90/8/1 (اول آﺑﺎن 1390) ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﯿﺮﺷﮑﺎر (در ﺗﺼﺪی اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان) و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ب) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم زﻣﺎن اﺟﺎره در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻣﻘﺮر(90/12/29) و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز درﺧﺼﻮص ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﻨﺪ اﺟﺎره و ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﻮر ﻣﻌﻮﻗﻪ و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ اﯾﺎم ﺗﺼﺮف، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در اﺟﺮای ﻧﯿﺖ واﻗﻒ ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ج) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه، اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد و اﺟﺮای ﻧﯿﺖ واﻗﻒ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ اﯾﺎم ﺗﺼﺮف، ﺗﻨﻈﯿﻢ و در ﺗﺎرﯾﺦ 93/2/9 ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

د) در ﺗﺎریخ 93/2/15 و 93/4/29 از ﺳﻮی ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻬﺮان، ﺣﮑﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺗﺼﺮف ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫـ ) در تاریخ 95/5/5، ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻣﻬﻠﺖ 10 روزه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ، ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اوﻗﺎف رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.»

به گزارش ایرنا، اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺎﻣﻞ در اﻃﻼﻋﯿﻪ اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره در آﺑﺎن ﻣﺎه 1390 ، ﻣﺴﺌﻮﻻن روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﺳﺎل اﺟﺎره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﻮل 5 ﺳﺎل ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺷﺪه و ﻧﻪ اﺟﺎره ﺑﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺪت اﺳﺘﻘﺮار در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻮاﻻت و ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﺟﺪی در ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:

1. ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در ﻣﻠﮏ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ؟!

2. اوﻗﺎف در ﺑﻨﺪ ب ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 90 « در اﺟﺮای ﻧﯿﺖ واﻗﻒ ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.» ﭘﺲ، ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻠﻞ در ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟!

3. دادﮔﺎه، اواﯾﻞ ﺳﺎل 93 ﺣﮑﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ اﯾﺎم ﺗﺼﺮف را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ. ﭼﺮا اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟!

4 . ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل، ﺑﺎﻻﺧﺮه «ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ» اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﮑﻠﯿﻒ «ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﻮر ﻣﻌﻮﻗﻪ و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ اﯾﺎم ﺗﺼﺮف» ﭼﻪﻣﯽ ﺷﻮد؟!

5. اوﻗﺎف ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز، وﻗﻔﯽ ﺑﻮده و «در اﺟﺮای ﻧﯿﺖ واﻗﻒ ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.» ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟!

6. در حالی که کارشناسان مبلغ اجاره این ساختمان سه طبقه را در تهران، بالا ارزیابی کرده اند، نه روزنامه وطن امروز و نه اوقاف، حاضر نشده اند در جوابیه های خود، مبلغ اجاره آن را اعلام کنند. در نتیجه، میزان آن همچنان نامعلوم و مبهم است.

7. اوﻗﺎف ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاده اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﻓﻘﻂ ﻧﺼﯿﺐ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﻃﻦ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ؟

** پاسخ روزنامه ایران

در همین حال، یک مقام مسئول در روزنامه ایران در گفت و گو با ایرنا تایید کرد که مسئولان روزنامه وطن امروز قبلا صورتجلسه میزان بدهی خود را با روزنامه ایران امضا کرده اند که این امر، به معنای پذیرش رسمی آن است.

وی گفت:« بدهی مذکور، نه تنها مربوط به مدیریت قبلی روزنامه «ایران» و در زمان دولت سابق است، بلکه در همان زمان، نماینده روزنامه «وطن امروز» در حضور مدیران سابق «ایران» پای صورت جلسه ای را امضا کرده است که بدهی «وطن امروز» به «ایران» را تعیین و تایید می کند.»
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که رقم تعیین شده برای خدماتی که «وطن امروز» از «ایران» دریافت می کرد، گاه حتی از قیمت تمام شده نیز پایین تر بوده است، اما این رسانه، در اطلاعیه خود، به این واقعیت ها اشاره نکرده است .
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری