کد خبر ۵۱۲۹۳
تعداد نظرات: ۶۶ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۲ - ۱۳ شهريور ۱۳۸۷ - 03 September 2008
اتحاد استراتژیك ایران وروسیه ؛ چرا و چگونه؟
امتیازات روسیه به ایران می تواند تضمین حمایت نظامی از ایران در صورت حمله نظامی ایالات متحده یا اسراییل به ایران و نیز كمك در جهت تجهیز ایران به تكنولوژی هسته ای است.
عصرایران ؛ مازیار آقازاده - با وقوع بحران قفقاز و رویارویی غرب و روسیه بر سر حوزه های نفوذ در این منطقه استراتژیك،بار دیگر ذهنیت جنگ سردی برخی از تحلیلگران (هم در روسیه و جهان سوم و هم در غرب) تقویت شده است و سخن از جنگ سرد جدید دارند.

هر چند كه مقامات همه كشورهای در گیر یا ذی مدخل در بحران قفقاز احتمال شكل گیری یك جنگ سرد جدید را رد می كنند و یا لااقل اظهار می كنند كه به هیچ وجه حاضر یا مایل به شكل گیری یك جنگ سرد جدید بین روسیه و غرب نیستند ،اما در یك ماه گذشته برخی از تحلیل گران بین المللی امكان شكل گیری یك قطب بندی جدید بین المللی را منتفی نمی دانند.

یكی از همین تحلیل گران "رجب صفراوف" مدیر مركز تحقیقات ایران در روسیه است.

وی اخیراً و در پی اوج گیری تنش روسیه و غرب در قفقاز و قوی شدن احتمال عضویت گرجستان و اوكراین در ناتو با چاپ مقاله ای امكان شكل گیری یك اتحاد استراتژیك بین ایران و روسیه در منطقه را محتمل دانسته و در این زمینه پیشنهادهایی را نیز به كرملین ارایه می دهد.

در چارچوب پیشنهاد وی مسكو باید با كشورهای مخالف واشنگتن در منطقه از جمله ایران و سوریه وارد اتحاد استراتژیك شود و ضمن انعقاد یك پیمان نظامی و امنیتی از امكان در اختیار گرفتن پایگاه هایی نظامی در این كشورها برای به كنترل گرفتن تحركات غرب و ناتو در منطقه بهره مند شود.

پیشنهاد این متخصص امور ایران در روسیه این است كه روسیه دو امتیاز به ایران بدهد و در عوض چند امتیاز از ایران دریافت كند.

از نظر وی امتیازات روسیه به ایران می تواند تضمین حمایت نظامی از ایران در صورت حمله نظامی ایالات متحده یا اسراییل به ایران و نیز كمك در جهت تجهیز ایران به تكنولوژی هسته ای است.

در مقابل روسیه امكان احداث دو پایگاه نظامی در ایران را می یابد كه یكی در آذربایجان (برای كنترل تحركات نظامی احتمالی غرب و ناتو در گرجستان ،آذربایجان و تركیه)و دیگری در جزیره قشم(برای كنترل ناوگان دریایی ایالات متحده در خلیج فارس )خواهد بود ؛ یعنی تحقق یافتن همان آرزوی تاریخی حضور نظامی در آب های گرم خلیج فارس.

جدای از اینكه مسئولان سیاسی و امنیتی ایران چه پاسخی برای چنین پیشنهادهای احتمالی روسیه خواهند داشت ، نگاه به این نكته ضروری است كه اساساً سخن گفتن از اتحاد استراتژیك بین ایران و روسیه تا چه حد با واقعیت های تاریخی و ژئوپلتیكی منطقه و جهان همخوانی خواهد داشت و چرا روس ها در این برهه زمانی به فكر ارایه چنین تحلیل هایی می افتند.

نا گفته پیداست كه اساساً امكان شكل گیری یك جنگ سرد جدید بین روسیه و غرب صرفاً به همان اندازه محتمل است كه امكان درگیری اتمی دو بلوك غرب و شرق در دوران 45 ساله جنگ سرد قابل تحقق بود.

جهان در دو دهه گذشته و از اواخر دهه 1980 میلادی ،رو به تغییر گذاشته است و ما امروز در عصری هستیم كه نام آن عصر شتاب برق آسای روند جهانی شدن و فشرده شدن مرزهای ملی و بین المللی به هم است كه این پدیده اساسا با جنگ سرد هم خوانی ندارد چرا كه در جنگ سرد ، این دولتهای ملی بودند كه بنا بر تقسیم و مرزبندی ایدئولوژیك بین شرق و غرب جهان را از وسط با یك دیوار(دیوار برلین)تقسیم كرده بودند .

اما در عصر جهانی شدن عیار اقتدار دولتها در مقایسه با دوره جنگ سرد افول قابل ملاحظه ای كرده است .چرا كه قدرت ، بین مجموعه ای از كنشگران متنوع بین المللی همچون سازمانهای بین المللی،ان جی او ها و شركت ها و موسسات مالی و اقتصادی بزرگ تقسیم شده است و از سوی دیگر دوگانه ایدئولوژیك "كمونیسم در برابر لیبرالیسم "از بین رفته است و به نظر می رسد اكثریت كشورهای جهان (از جمله خود روسیه)الگوی لیبرالیسم و اقتصاد آزاد را لااقل به عنوان یك الزام اقتصادی پذیرفته اند.

چین كه یكی از پنج قدرت دارای حق وتو در شورای امنیت است خود نمونه گویای این امر است.چرا كه باوجود ساختار سیاسی و اجتماعی سوسیالیستی ،در عرصه اقتصادی تسلیم الگوی لیبرال و آزاد سازی اقتصادی شده است.بنابراین سخن گفتن از مرزبندی های ایدئولوژیك با توجه به حساسیت و وابستگی متقابل به شدت تعمیق شده بین المللی در دو دهه گذشته(لا اقل در عرصه اقتصادی) اساسا سخنی به گزاف است.

بنابراین حساسیت و آسیب پذیری متقابل در جهان امروز به گونه ای است كه زیان اقتصادی و امنیتی یك كشور ، بر بیشتر كشور ها سر شكن شده و همه به نسبت سهم و حجم اقتصادی شان از آن متضرر خواهند شد.

به عنوان مثال برای ارزیابی احتمال حركت روسیه بر محور سیاست های تقابل با جهان غرب ، باید نظر سرمایه داران جدید شكل گرفته در روسیه را نیز جویا شد كه آیا آنها نیز با تقابل با جهان غرب و ایجاد یك جنگ سرد جدید موافقند؟یا اینكه با توجه به اینكه با شركای اروپایی و آمریكایی خود تجارت سود آوری دارند،اساساً فكر تعمیق یك شكاف استراتژیك با غرب را به ذهن خودهم راه نمی دهند؟

بی گمان سرمایه داران و صاحبان صنایع روسیه در سیاست گذاری های استراتژیك كرملین به طور قابل ملاحظه ای تاثیر خواهند داشت و مسكو را از بر هم زدن قواعد یك بازی برد –برد موجود بین روسیه و غرب باز خواهند داشت.

بنابراین با توجه به اینكه امكان یك جنگ سرد جدید با توجه به مولفه های قدرت روسیه و نیز الزامات عصر جهانی شدن تقریباً بعید است ، اگر سیاستمداران و تصمیم گیران عرصه سیاسی كشور با مفروضاتی كه تحلیل گر روسی به آن اشاره كرده است به فكر انعقاد چنین قرار دادی بیفتند باید اذعان كرد كه مرتكب یك خطای استرتژیك فاحش شده اند چرا كه انعقاد یك پیمان امنیتی كه اجازه حضور پایگاه نظامی خارجی را در كشور _برای هر طرف خارجی_فراهم كند ودر مقابل یك تضمین امنیتی و نظامی در برابر حمله احتمالی آمریكا یا اسراییل یا هر طرف دیگر در درون خود داشته باشد (تحت الحمایگی)با توجه به موارد زیر از اساس منتفی است:

1- عدم امكان احیای جنگ سرد:همان طور كه اشاره شد جنگ سرد به گونه ای كه در قرن قبل بود به هیچ وجه امكان احیا ندارد.

از این رو در صورت انعقاد چنین پیمان احتمالی با روسیه بیش از روسیه ما ضرر كرده ایم .چرا كه با این كار روسها به هوس های كوتاه مدت و میان مدت تاكتیكی و اهداف بلند مدت و تاریخی استراتژیك شان كه همانا حضور بی واسطه در آبهای گرم خلیج فارس است ،خواهند رسید.
در حالی كه ایران هم خود را از تكنولوژی و سرمایه و بازار كشورهای غربی محروم می كند و هم استقلال و حاكمیت خود را به معرض حراج قرار می دهد.

2- واقعیت های تاریخی مبین این حقیقت است كه روسیه از چند قرن پیش تاكنون به شكل بالقوه و بالفعل به فكر تجزیه (لا اقل)مناطقی از ایران بوده است.در صورت حضور پایگاه روسیه(آن هم در آذربایجان ایران)این خطر به مراتب افزایش خواهد یافت.

3- تضمین چتر امنیتی اتمی روسیه به ایران همچون شمشیری دو لبه است .چرا كه در كنار تضمین نظامی نیم بند خطر حمله اتمی به كشورمان رانیز هم افزایش خواهد داد.

4- در صورت تعمیق اتحاد استراتژیك ایران و روسیه ایران به نوعی جزء از اقمار روسیه به حساب خواهد آمد بنابراین با همسایگانی كه متحد نزدیك واشنگتن،ناتو یا غرب هستند نمی تواند روابط متوازنی داشته باشد و لا جرم در سیاستهای منطقه ای خود باید دنباله روی مسكو شود.

5- و در نهایت و مهم تر از همه انعقاد چنین پیمان اتحادی با قانون اساسی ایران در منافات است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۶۶
در انتظار بررسی: ۵۲
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۰۲ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
4
50
با سلام
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ايجاد پايگاه نظامي كشورهاي ديگر در خاك جمهوري اسلامي ايران ممنوع ميباشد و امكان اين كار مقدور نيست...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۰۹ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
5
42
تاريخ ثابت كرده كه بيشترين ضرر در طول تارخ را روسيه به ايران زده است در كل هيچ امتيازي ما از روسها نگرفته ايم بجز دادن امتيازات ننگين و ممتد...در كل شوروي و بعد از آن روسيه ثابت كرده اند كه در هر كشوري كه پا گذاشتند جز بدبختي و عقب ماندگي چيزي به يادگار نگذاشتند . نگاهي به كشورهاي بلوك شرق اروپا گواهي اين مطلب است . از روس ها دوري كنيم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۱۲ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
1
23
احسن تحليل قابل تاملي است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۲۷ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
5
16
شرم آوره
ناشناس
-
۱۳:۳۵ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
3
33
ايجاد پايگاه نظامي كشور خارجي،‌آن هم روسيه اي كه در دوستي با ملت و دولت ايران خائن ترين بوده است، قابل تصور نيست؛ مگر در يك صورت (آن هم براي مدتي معين): لغو كامل قراردادهاي ننگين آخل، تركمنچاي و گلستان !
هر چيزي قيمتي دارد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۰۲ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
5
30
اين روسهاي عزيز تا حالا كجا بودند؟حالا كه خودشان دچار مشكل شدن ميان سراغ ما؟شما هم زياد ذوق زده نباشين روسيه يك كشور خيانتكار هست
ناشناس
-
۱۴:۰۴ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
2
35
به نظر من بیشترین ضرر را در طول تاریخ اول انگلیس و بعد روسیه به ایران وارد کردند. به این کشورها هیچ اعتمادی نیست. این را من نمی گویم بلکه تاریخ می گوید.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۲۰ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
3
26
با سلام
ایجاد پایگاههای نظامی روس در ایران ممکنه موقتا به نفع ایران باشه ولی همونطور که تاریخ نشون میده و همچنین شواهد چند سال اخیر، روسیه هیچوقت به ایران وفادار نبوده...
چه تضمینی وجود داره که در آینده پایگاه نظامی روس در تنگه هرمز تبدیل به یک ابزار فشار نظامی برای خود ایران نشه!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۶ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
17
15
آقايون روس اول نيروگاه بوشهر رو تموم كنن...همكاري اتمي پيشكش!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۶ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
0
19
در زمان قاجار همه کشورهای اروپایی اعم از روسیه فرانسه انگلیس بعد از تامین منافع شان به تمام پیمانهای خود با ایران خیانت کردندو ایران را تنها گذاشتند ما باید به فکر منافع خودمان باشیم و به قول و قرارهای انها هیچ اعتمادی نکنیم به هرحال ایران با روسیه همکاری کندبه حمایت روسیه هیچ اطمینانی نیست وایران از یوگسلاوی سایق برای روسیه مهمتر نمیشود در ضمن تکنولوژی نظامی روسیه در مقابل غربیهابیسار ضعیف است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۹ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
4
20
نه شرقی و نه غربی فقط جمهوری اسلامی را هیچ وقت فراموش نکنیم
ناشناس
UNITED ARAB EMIRATES
۱۴:۵۶ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
5
23
نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۷ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
13
13
با سلام طبق قانون اساسي ج.ا. ايران
اين كار ممنوع است. از آن گذشته اعتماد به روسها در هر حالتي خطاست. ما خودمان ميدانيم چه بايد بكنيم. هر چقدر روسيه در گذشته به ما لطف داشته باز هم خواهد داشت. ضمنا ضمانتي وجود ندارد كه كسي كه آمده بخواهد برگردد.
اوج خفت روسها در زمان جنگ كوزوو مشخص شد كه همخونهاي خود ( صربها) را تنها گذاشتند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۱ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
21
9
ما در طی جنگ 8ساله خود بدون هیچ کمکی از غرب ویا شرق با توکل به خدا جلوی دنیا ایستادیم . حالا بیایم برویم زیر چتر روسیه واین همان دوری از خدا وائمه اطهار است.که در هر شرایطی بازنده خواهیم بود.
ناشناس
-
۱۵:۰۴ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
0
13
استقلال-آزادي - جمهوري اسلامي پس براي چه انقلاب كرديم و براي چه اينهمه جنگيديم و شهيد داديم واقعا آرمانهاي انقلاب را بايد به اين زودي به فراموشي سپرد شيطنت و خيانت روسها در تمام تاريخ ايران به چشم مي خورد مواظب باشيم كه روسيه براي رسيدن به اهداف و منافعش ايران راقرباني خود نكند. با تشكر.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۵ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
0
6
همانطور كه دوستان ذكر كرده اند ما از روسها در طول تاريخ تماما" آنچه ديده ايم چيزي جز ضررو زيان هنگفت نبوده و آنچه دنيا و بويژه متحدان ورشويي از آن ديده اند نيز چيز ي جزعقب ماندگي و فقر نيست .مقايسه كنيد آلمان غربي را با آلمان شرقي،كره جنوبي را با كره شمالي و...همبلحاظ اقتصادي و تكنولژي و همه زمينه ها و جالب اينكه بسياري از آنان توانسته اند خود را از روسها برهانند و در ابتداي مسير توسعه قرار گيرند.
اگر اين كشورها اين مسير را رفتند سرزنش ندارد چون اولا" كه پشيمان شده وبرگشته اند البته بعد از 60يا 70 سال و دوم اينكه اينها زماني به دام روسها افتاده اند كه واقعا" ايدئولژي ماركسيستي و كمونيستي حرفهايي براي كفتن داشت در مقابل سرمايه داري غرب ولي گذشت زمان همه چيز را نشان داد و اگر ما با ديدن اين واقعيتها و تجارب كشورها به چنين ننگي رضايت دهيم ،واي برما
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۱۰ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
1
3
منظور امام و قانون اساسي كه نه شرق نه غرب دقيقا" همين موضوع بوده كه در نزاع بين اين دو ما هيچ دخالتي نبايد داشته باشيم و غير از اين خيانت محسوب مي شود
ناشناس
-
۱۵:۲۱ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
1
8
ايران به هيچ كشوري اجازه تاسيس پايگاه نظامي نخواهد داد چا غرب وچه شرق
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۲۵ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
0
9
روسيه شريك قابل اعتمادي نيست در فضاي جهان فعلي سياستمداران ما بايد به فكر منافع ملي باشند واين ميسر نميشود مگر با ايجاد ارتباط با كشورهاي جهان وتقويت قدرت اقتصادي نه قدرت نظامي
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۲۵ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
1
6
مهنم بعنوان يك آذري با حضور قواي روسيه و هر نيروي خارجي ديگر در خاك مقدس آذربايجان ايران مخالفم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۳۸ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
0
3
با سلام اميدوارم چاپ نماييد
شوروي سابق و روس فعلي در كشورهاي بلوك شرق چه خاك ذلتي برسر مردم لهستان روماني چك اسلواكي بلغارستان و....... ريخت وقتي كه در دهه 90ميلادي از هم پاشيد كشورهاي مستعمره غير از فلاكت بدبختي و فساد وفحشا چيز ديگري نداشتند مرگ بر امريكا ولي خواهش مي كنم اصلا فكر همچين كاري در ذهن خطورنكند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۵۲ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
1
5
تاريخ سه قرن اخير نشان مي دهد روسها در جهت منافع كوتاه مدت و بلندمدت هميشه كشور مارا سپر بلاي خود در برابر غرب قرارداده اند و بعد پا برروي همه پيمانها گذاشته اند قطعا دولتمردان ما باتوجه به منافع ملي هيچوقت به روسها اعتماد نخواهند كرد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۱۴ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
3
9
خاک بر سر ما اگر به چنین پیشنهاد خفت آمیزی تن در دهیم.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۱۴ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
0
9
ضرباتی که روسها در طول تاریخ به ما زدند همیشه از آمریکا و انگلیس هم بیشتر بوده خدا کند مسئولین هشیار باشند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۱۸ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
0
4
ایجاد پایگاه نظامی دیگر کشور ها در خاک کشور دیگر هر چند نوعی مبارزه منفی است اما در شرایط فعلی به صلاح ایران که خود را نماد از قدرت منطقه ای می داند نیست خداوند کشور مان را از شر دشمنان نجات دهد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۲۲ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
0
3
ما باید از تاریخ معاصر ایران درس بگیریم ،نباید از یک سوراخ دوبار نیش خورد هرچند شکل سوارخ تغییر کرده باشد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۷ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
0
3
روسیه قابل اطمینان نیست. از چاله به چاه نیفتیم. ما نباید قربانی منافع ملی دیگر کشور ها بشویم. تجربه ثابت کرده که آنها فقط به منافع ملی خودشان فکر می کنند.
ناشناس
UNITED STATES
۱۶:۴۱ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
55
3
ایران بهیچوجه نباید دسیسه های روسیه بوسیله جاسوس صفراوف که نوشته شده را مورد نظر قرار دهد. روسیه درتاریخ خود و در عرض دو دهه گذشته بخوبی نشان داده است که برای منافع خود از هیچ کاری ابا ندارد و در عرض 20 ساله گذشته بالاترین ضررها بمنظور تضعیف ایران با همکاری اسراییل و آمریکا را بر ایران وارد کرده است .
روسیه روابط مخفیانه ای هم با اسراییل بر ضد ایران دارد.
بعلت حماقت بوش آمریکا و ایران ضررهای فراوان دیده و روسیه با همکاری اسراییل اهداف خود را در منطقه اجرا کرده و با کارت ایران امتیازات قابل توجهی از آمریکا که بوسیله لابی یهودیان هدایت می شود بدست آورده است. اسراییل با نفوذ خود در گرجستان و تسلط بر سیاست خارجی آمریکا، برای روسیه فرصت طلایی حمله به گرجستان را فراهم کرد که با این حیله دست همه را در حنا گذارد و موقعیت خود برای ارسال نفت به اروپا را بهبود بخشد.
درضمن روسیه با زرنگی تمام می خواهد این کشورگشائی و تجاوز خود را ازیکطرف به رنگ "بشردوستانه" مزین کرده و"چپ غرب" را بعنوان اسیر گرفته که تجاوز خود را بعنوان "خدمات بشردوستانه" و "مقاومت در مقابل امپریالیسم" رابه "چپ " احمق بفروشد و حمایت آنها را در رسانه ها برای خود بدست آورد. از طرف دیگر ایران را با زرنگی و غرور نژادپرستانه مورد خطاب قرار دهد که "ما نقشه آمریکا و اسراییل برای حمله به ایران را نقش بر آب کردیم" که دروغی بیش نیست و با این دروغ مبالغ هنگفتی مانند سالهای گذشته از ایران تلکه کند.
همه می دانند که دست آمریکا توسط الیت نظامی و غیره برای حمله به ایران بسته شده بود و بهمین جهت اسراییل با همکاریهای پنهانی خود با روسیه این آشوب رادرست کرد که بتواند برای روسیه امتیازات بیشتری از آمریکا اخذ کرده و در مقابل به روسیه به اسراییل ضمانت داده که در پیشبرد مقاصدش یعنی تضعیف هر چه بیشتر ایران در هر زمینه ای با اسراییل همقدم باشد.
ایران موظف است بطور غیرمستقم به روسیه و آمریکا پیام دهد که از تجاوز روسیه حمایت نکرده و با برنامه آمریکا برضد این تجاوز همراهی و همکاری دارد. ما از خسارات روسیه نژادپرست بیزار و خسته ایم و تمام دسیسه های روسیه وهمکاری اش با اسراییل را میدانیم و هیچوقت نه می بخشیم و نه فراموش خواهیم کرد. ما منتظریم که بوش احمق و خائن جای خود را به افرادی که منافع آمریکا نه اسراییل را دنبال میکنند بدهند که فرصتی برای ایران بوجود آید. روسیه بهیچوجه نباید پایش در ایران محکم شود. ایرانیان باید بدانند که روسیه دشمن ایران و منافع ایران است.
ناشناس
MALAYSIA
۱۶:۵۴ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
54
7
چشممان روشن ، ياد شعار نه غربي ، نه شرقي ، جمهوري اسلامي و شعار استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي بخير.

آمريکاي جنايت کار حتي يک وجب از خاک ايران را نگرفته ولي روسيه قسمت بزرگي از مملکت مارا به تاراج برد و از ايران عزيز جدا کرد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۵۶ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
1
17
مرگ بر روسیه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۰۱ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
3
12
دوستی با روسیه دوستی خاله خرسه است والله آمریکا بهتره
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۱۷ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
0
10
ترکمانچای و گلستان یادمان رفته؟؟؟
هنوز داغ بخشهای مهمی از وطن را که جدا شدند در سینه داریم.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۴۶ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
0
6
عمرا"
ناشناس
CANADA
۲۲:۲۴ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
2
0
payegah moshtarek dar jazireye abo mosa tosiyeh mishavad
ناشناس
-
۲۲:۳۹ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
1
4
من اگر به جای مسئولین بودم روسیه را همین امروز از ایران بیرون می کردم روسیه جز بازی دادن کشورمان و گرفتن امتیاز از غرب کاری برایمان نکرده. در سیاست برد وقتی است که در مقابل چیزی که می دهی چیز بهتری بگیری به راستی روسیه چه چیزی به ما داده نیروگاهی که طبق قرار دا باید در سال 1998 افتتاح می شد همینک افتتاح نشده باید در مسئله انرژی هسته ای با غرب کنار آمد و امتیاز گرفا که به نظر من به رسمیت شناختن حق 50درصدی ایران در دریای خزر طبق معاهدات 1921 و 1942 که روسیه حقمان را بالا کشیده به رسمیت شناختن حق قانونی ایران بر جزایر ایرانی خلیج فارس و تضمین سرمایه گذاری غرب در صنعت ایران و تضمین استفاده ایران از انواع انرژی تحت نظارت بین المللی تضمین تمامیت ارضی ایران حداقلهایی است که می توان از غرب در مقابل توقف محدود غنی سازی گرفت که ارزش آن بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است وای به حال ما اگر برای حمایت روسیه در شورای امنیت روسیه را بیش از آنچه هست به ایران راه دهیم من دشمنی در کل جهان برای ایران بزرگتر از روسیه نمی شناسم.
ناشناس
UNITED STATES
۲۳:۲۰ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
0
11
پتر کبیر تنها آرزویش دستیابی به ابران بود و نباید گول این کارهای روس ها رو خورد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۴۲ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
3
7
پيمان نظامي به گونه اي که سلاح هاي پيشرفته روسي و پايگاه هاي مربوطه صددرصد در اختيار خودمان باشد مناسب است.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۴:۰۸ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
1
9
ضرباتی که ما از روسیه خوردیم از آمریکا و انگلیس نخوردیم.وقتی وزیر امور خارجه اسرائیل به روسیه میره و رئیس جمهور روسیه به پیشوازش میره باید بدونیم آمریکا روسیه اسراییل همه سر و ته یه کرباسن.
کجایید ای شهیدان خدایی. بلا جویان دشت کربلایی.
جای شهید باکری خالیه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۴:۱۷ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
0
7
در مقایسه بین امریکا و روسیه باید گفت که شرف امریکا بسیار بیش از روسیه است . سر همین پایگاه بوشهر کم گربه رقصانی کرده اند؟ خیلی باید دولتمردان ما خام باشند که تن به این معاهده ترکمن چای دوم بدهند.
از روسیه نا مرد تر خودش است و بس .
ناشناس
-
۰۷:۳۷ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
1
5
اگر کمی منطقی و بدور از احساسات فکر کنیم . هرچند شرق و غرب هر دو به فکر منافع خود هستند ولی اتحاد استراتژیک ولو بصورت موقت در این مقطع که کشور ما بوسیله آمریکا , اسرائیل و دیگر قدرتهای شیطانی مورد تهدید است قابل تامل است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۴۱ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
2
0
دوستان همگي به كشورهاي بلوك شرق اشاره داشتند وبه وضعيت فلاكت بارشان نسبت به همتايان غربي اينها همه به كنار درداخل خود شوروي مناطقي مثل آذربايجان ارمنستان و... مگر كم درفلاكت وعقب افتادگي قراردارند ثروت شوروي منحصرا در شعاع محدودي از اطراف مسكو ميچرخيد ومابقي همه درفلاكت وفقر بودند بطوريكه امروز هم چيزي براي گفتن ندارند با اين وصف پناه بردن ما به روسها با اين سابقه سياه تاريخي شايد كارچندان شايسته اي نباشد ولي اين نگاهها همه از ديد وطن پرستي واحساسي است وسياست علم ديگري است كه كارشناسان واقعي وحقيقي آن بايستي تصميم گيري كنند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۵۷ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
1
3
حساب كردن روي روسيه = نوشتن روي يخ
اگر اين كار بشه، جمهوري اسلامي ديگه نمي تونه كشورهاي حوزه خليج فارس رو با خودش متحد كنه و همچنين با ادعاي ايران كه مخالف حضور خارجي در خليج فارس هست، مغايرت داره.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۱۱ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
1
2
ضمن تأييد موارد فوق و بخصوص بند 4 متن مقاله ، اين مطلب را ياد آور مي شوم كه در دنياي سياست دوست هميشگي و دشمن هميشگي نداريم . كي گفته كه قرار است تا ابد با آمريكا دشمن باشيم ؟؟؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۱۴ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
0
1
همانگونه که اکثر دوستان ذکر کرده اندتاریخ معاصر ایران پر است از نقاط تاریک خیانت و ظلم روس به ایران.روسیه دنبال منافع خودش هست.وکوچکترین ارزشی به ایران و ایرانی قائل نیست.این تله بسیار وحشتناک بسیار بد تر از معاهدات گلستان و ترکمن چای خواهد بود.وجز ننگ ابدی چیزی به همراه نخواهد داشت.دانش و شعور ملت ایران بویژه ملت شریف آذربایجان وهرمزگان نیز اجازه این کار را به هیچ خائنی نخواهد داد.به جای این کارها نوع سیاست خارجی مان در خصوص کشور های همسایه تغییر دهیم و حد اقل مثل بولیوی و ونزوئلا با آنان بوخورد کنیم.با اتحاد محکم با همسایگان و احترام متقابل نیازی به تحت الحمایگی هیچ قدرتی نخواهد بود.با تشکر از همه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۲ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
0
2
با سلام،
خواستم بگو در تاريخ ايران هيچ استعمارگري به اندازه روسيه به ايران لطمه نزده و اگر به تاريخ زمان قاجاريه و جنگهاي ايران و روس برگرديم يكي از دلايل شروع جنگ و سپس جدايي گرجستان از ايران ،حمايت روسيه از حاكم وقت گرجي يعني گرگين خان بود كه ادعاي استقلال و خودمختاري از ايران را كرده بود.

گويا تاريخ دوباره تكرار شده و اينبار جنگ ميان اوستياي جنوبي و همين گرجستان تحت الحمايت روس .

به هيچ وجه نبايد به روسها اعتماد كرد، آنها به مردم خود رحم نمي كنند چه برسد به غريبه ها وآن هم ايراني كه كارت بازي يا كارت برنده اي براي روسها با آمريكاست تا هرچه بيشتر از آمريكاييها امتياز بگيرند، آنها سياستمداران و استعمارگران قديمي هستند كه فنون بازي در عرصه بين الملل را خوب مي دانند، اگر صحبتهاي نماينده روسه در شوراي امنيت را مي ديديد مي فهميديد كه چطور رندانه و با تسلط كامل كه نشان دهنده يك ديپلمات كاملا حرفه اي است در مقابل آمريكا و انگليس و فرانسه از منافع روسيه در قبال اوستيا جنوبي و استقلال آن دفاع مي نمود، آيا ما مي توانيم در روزهاي تاريك كه با روسيه خواهيم بود اينچنين از منافع ايران دفاع كنيم(بسم ا...)؟ آيا اصلا چنين ديپلملتهايي در ايران هست كه با توجه به محكوم شدن ايران در سه دوره از قطعنامه هاي شوراي امنيت بتواند از حقوق ايران دفاع كند، بايد تاريخ را مطالعه نمود و از از درس گرفت و كشور هاي قابل اعتماد – كم اعتماد و خيلي خطرناك را شناخت، روسها دوستان خيلي خطرناك هستند كه در لحظه هاي بحراني به ثانيه اي ايران را خواهند بخاطر منافع كشورشان خواهند فروخت، نبايد از ترس آمريكا توي دهن روسها افتاد، لنگه كفش آمريكا به روسها مي ارزد. به اميد ايراني قوي در تصميم گيري در صحنه ديپلماسي جهاني و سياست. درود بر تمام ايرانيان
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۹ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
0
4
در صورت حمله به كشورمان ما هيچگونه نيازي به كشور روسيه و امثال اون نداريم و نخواهيم داشت .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۱ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
0
0
به نظر من نیز مصالحه سریع با آمریکا، حداقل تمامیت ارضی ما را تامین خواهد کرد.
قبول این پیشنهاد احتمال تجزیه بخشهایی از کشور را در آینده قوت می دهد.
ناشناس
TURKEY
۱۰:۵۹ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
0
3
اولا روسیه که قدرت خود را در خطر می بیند می خواهد ایران را سپر خود کند در ثانی ایجاد پایگاه خارجی در کشوری یعنی از دست رفتن استقلال آن کشور که این کار با حمله آمریکا فرقی نمی کند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۲ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
0
7
من طرفدار آمریکا نیستم ولی وقتی به روسیه با آن پیشینه ننگینش در تایخ ایران فکر میکنم تمام وجودم از تنفر لبریز می گردد .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۲ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
1
3
بهتر است با الهام از قرآن كريم متوجه باشيم كه تاريخ تكرار خواهد شد براي مقابله با غرب نبايد به دامان شرق پناه برد عملا شاهديم كه تمام گروهگهاي منادي آزادي كشورشان در تمامي دنيا الان اكثرا وابستگان صد در صد به غرب يا شرق هستند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۱ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
0
5
حتي يك موي آمريكا به روسيه شرف دارد! به روس ها به هيچ عنوان اعتمادي تيست.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۴۱ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
0
7
دشمن درجه یک ما روسیه است این را از پدران آذریمان آموخته ایم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۴۶ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
1
4
جالب اینجاست که در زمان امام راحل و در اوج جنگ سرد، ایران که از اردوی آمریکا و غرب خارج شد، هیچگاه به دامان روسیه نیفتاد...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۴۷ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
0
7
اگر این کار انجام شود اشتباهی بزرگ خواهد بود و این توافق چیزی کمتر از عهدنامه های ننگین ترکمنچای و گلستان ندارد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۵ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
0
3
يك مثل كردي ميگويد:" كار بد نكن و از خداهم تقاضاي بخشش نكن"
دولت ايران يك مقداري برمدار عقل وبراساس واقعيتها حركت كند تا هم در دنيا را به روي خود باز ببيند و هم استقلالش حفظ شود وهم اينكه نيازي به قدرتهاي به قول اقاي احمدي نزادسلطه گر نداشته باشد.


ا
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۸ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
0
4
دشمني آمريكا بهتر از دوستي با روسيه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۰۳ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
2
5
2یا 3 نسل قبل مردم مشهد گلوله باران حرم امام رضا توسط روسها رافراموش نکرده اند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۲۱ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
1
5
واقعا" هر کس به این روسیه کثیف باج بده وطن فروشه
ناشناس
-
۱۲:۲۷ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
1
2
امريكا صد بار بهتر از روسيه است يادمان نرود كه با اولتيماتوم امريكا بود كه خاله خرسه از آذربايجان عقب نشست و گرنه الان اذربايجان را هم نداشتيم.
ناشناس
RUSSIAN FEDERATION
۱۳:۰۴ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
1
3
آقای رجب صفر اف فرد صاحب صلاحیتی نیست. وی سال هاست تلاش می کند با اخبار جعلی و تحلیل های توخالی به شهرت برسد. زمان سفر آقای خاتمی مدعی شد ایران به روس ها پیشنهاد کرده است که ایستگاه فضایی میر را بخرد!! ولی روس ها نپذیرفته اند. « مركز تحقیقات ایران در روسیه » شامل یک بخش دواتاقه از یک طبقه یک ساختمان است که خودش و یکی دو نفر دیگر عضو آن هستند و اصلا وجود خارجی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی ندارد. چند سال قبل با انتشار مقاله ای بر علیه برخی مقامات ایرانی می خواست باج خواهی کند که خوشبختانه با درایت مسئولان سفارت ایران نقشه اش نگرفت.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۴ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
1
2
من به عنوان شهروند قشم مخالفت خود را با احداث پایگاه نظامی کشور بیگانه در این جزیره اعلام می دارم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۹ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
1
2
عقب ماندگی کشورهایی نظیر کره شمالی و کوبا صرفا بدلیل سیاستهای استثمارگرایانه روس های بی دین است مطمئنا اگر آمریکا مجری نیروگاه اتمی بوشهر بود سالها قبل ایران به کشور اتمی تبدیل شده بود و مردم نجیب ایران مجبور به تحمل خاموشی های مکرر نبودند امیدوارم مسئولین محترم در این برهه از زمان بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند تا مانند پادشاهان قاجار شرمسار نسلهای بعدی نباشیم.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۳ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
3
4
az rosiye be geir az bad bakhti chizi digary nist
ناشناس
-
۲۲:۲۹ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۴
1
3
لطفا فرق پایگاههای نظامی روسیه در ایران را با پایگاههای نظامی آمریکا در کره یا عراق برای بنده توضیح دهید
ناشناس
GERMANY
۰۱:۲۱ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۵
2
1
اولا امکان چنین توافقاتی بسیار دور از ذهن است. ثانیا این گونه جو سازی ها علیه روسیه ، درحالی که کشور ما از جانب آمریکا و اسرائیل مورد تهدید است انسان را به حسن نیت نگارنده مشکوک میکند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۴ - ۱۳۸۷/۰۶/۱۷
1
4
تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ راستگوتر از تاریخ نداریم
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری