کد خبر ۶۱۹۷۶۰

عاقل ترین مردم کسی است که

عواقب کار را بیشتر بنگرد

حضرت امیر (ع)

______________________________________

آنجایی که باد نمی وزد

آدم ها دو دسته می شوند

آنهایی که بادبادکشان را جمع می کنند

و آنهایی که می دوند که بادبادکشان بالا بماند

______________________________________

فقط دنبال شادی ها بگردید

غم ها خودشان شما را پیدا می کنند

نیچه

______________________________________

من از عشق بدم می آید

برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

مارک تواین

______________________________________

کسی که بخواهد کاری را انجام دهد

راهش را پیدا می کند

و کسی هم که نخواهد کاری را انجام دهد

بهانه اش را

______________________________________

من دریافته ام که

ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند

که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم

چارلی چاپلین

______________________________________

اگر میخواهی دروغ نشنوی

اصراری برای شنیدن حقیقت مکن

______________________________________

گاهی درست در لحظه سقوط

فرصت پرواز هم هست

انتخاب با توست

______________________________________

بگذار اکثر اوقات دیگران فکر کنند ، حق با آن‌هاست

به جای اثبات خود ، مهربان بودن را انتخاب کن

______________________________________

گذران زندگی به من آموخت که…

آدم ها معمولا چیز هایی را از دست میدهند که

از داشتنشان مطمئن هستند!

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری