کد خبر ۶۵۱۷۰
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۸ - ۲۶ بهمن ۱۳۸۷ - 14 February 2009
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 جرم زناي محصنه تعريف و مجازات سنگسار به عنوان مجازات اين جرم تعيين شده است.

 
يک ماه پس از تاييد حکم سنگسار سه نفر در مشهد، سخنگوي قوه قضائيه روز پنجشنبه گذشته در جمع خبرنگاران در شيراز گفت؛ «در سطح کشور هيچ گونه حکم سنگساري نداريم.»

اظهارات سخنگوي قوه قضائيه در حالي مطرح مي شود که از بهمن ماه سال 81 اعلام شد بنا به دستور رئيس قوه قضائيه اجراي مجازات سنگسار متوقف شده است. اما در مواردي حکم سنگسار از سوي برخي قضات صادر و در چند مورد اجرا شد. حتي پنج سال پس از اين موضوع بود که در خردادماه سال 86 به طور رسمي سنگسار يک فرد تاييد شد که انتقادات بسيار زيادي در اين زمينه صورت گرفت اما به فاصله اين يک سال ديگر اجراي سنگساري به طور رسمي تاييد نشد تا اينکه در نخستين هفته هاي دي ماه جاري خبرهايي در خصوص اجراي حکم سنگسار سه نفر در مشهد منتشر شد و پس از آن بود که سخنگوي قوه قضائيه در اظهارنظر رسمي بر اين خبر صحه گذاشت و آن را تاييد کرد.

وي در نشستي مطبوعاتي گفت در رابطه با توقف مجازات سنگسار، رئيس قوه قضائيه توصيه هايي داشتند که با توجه به استقلال قاضي تا زماني که اين توصيه ها به قانون تبديل نشود، نمي توان به آن عمل کرد.

در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 جرم زناي محصنه تعريف و مجازات سنگسار به عنوان مجازات اين جرم تعيين شده است.

مجازات سنگسار در ماده 83 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده که «حد زنا در موارد زير رجم (سنگسار) است؛ زناي مرد محصن و زناي زن محصنه با مرد بالغ. اگر چه راه هاي اثبات اين جرائم طوري در نظر گرفته شده اند که ميزان و فراواني آن در جامعه به حداقل برسد، با اين حال شاهد آن هستيم که اين جرائم از راه هاي خاصي ثابت و حدود در خصوص آنها اجرا مي شود.

با اين همه صاحبنظران اميدوارند در تصويب اين لايحه حساسيت ها مورد توجه قرار گيرد و موادي از قانون که موجب وهن نظام مي شود با توجه به مقتضيات زمان و مکان مورد بازبيني قرار گيرد همچنان که فقهاي نوانديشي همچون آيت الله صانعي بر ممنوع بودن اجراي حکم رجم در زمان غيبت تاکيد کرد ه اند.

سخنگوي قوه قضائيه در بخش ديگري در مورد گفته هايي در خصوص بازداشت دانشجويان گفت؛ «اگر گاه اعتراض و شلوغ کاري هايي هم از سوي دانشجويان ديده مي شود، امري طبيعي است و طبيعت دانشجو اين است و ما نيز در اين مورد صبر پيشه مي کنيم.»

به گزارش ايرنا جمشيدي افزود؛ «اما يک جاهايي است که کار سخت تر و بحث حيطه مسائل امنيتي و نظم اجتماعي مطرح مي شود که در چنين شرايطي براي حفظ نظم و امنيت جامعه نوع برخوردها هم متفاوت مي شود.»

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری