کد خبر ۶۵۵۳۹
تاریخ انتشار: ۲۳:۰۶ - ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ - 18 February 2009
وی خواستار ثبت نام مهندس موسوی در انتخابات شد و گفت: همچنان به سهم خود دعوت می کنم که ایشان بیایند و یکی از رقبای جدی مبارزات انتخاباتی شوند. جواب هایی که تاکنون از آقای میرحسین موسوی دریافت کردم و شناختی که از ایشان در زمان دفاع مقدس داشتم، احساس همنوایی بیشتری را تقویت کرد. به همین خاطر و به خاطر این همنوایی دعوت می کنم که ایشان بیایند. منتهی سوالاتی هست که من برای روشن تر شدن افکار عمومی مطرح می کنم.
 با توجه به مصاحبه ها و سخنان اخیر ، این شبهه که ایشان قائل به اقتصاد دولتی است از بین رفت.  همچنین به این نتیجه رسیده ام که ایشان کماکان به عدالت پایبند است. همچنان توجه به مسئله ای به نام اخلاقیات در اداره کشور دارند و اینکه کشور باید از مدیریت شخصی، سلیقه ای و بعضا هیجانی و عاطفی خارج شود.

عماد افروغ گفت: به نظر من میرحسین موسوی بهتر است به صحنه انتخابات بیاید یا اگر تصمیم گرفت تا در انتخابات نباشند حداقل حضور مستمر خود را در صحنه سیاسی ، اجتماعی جامعه رسمیت بخشد و تثبیت کند.

این استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار «کلمه» درباره تغییر موضع خود نسبت به «میرحسین موسوی» گفت: موضع من نسبت به میرحسین موسوی تغییر نکرده است حتی معتقدم شناخت اجمالی که در ذهن من به خاطر گذر زمان ته نشین شده بود مقداری تقویت شد و به یک تفصیل و تفسیر رسیده است.

وی درباره این شناخت گفت: به این نتیجه رسیده ام که ایشان کماکان به عدالت پایبند است. همچنان معتقد به بعد اخلاقی اقتصاد است یعنی توجه به اخلاق در امر اقتصاد در دیدگاه های ایشان مشاهده می شود. توجه به مسئله ای به نام اخلاقیات در اداره کشور دارند و اینکه کشور باید از مدیریت شخصی، سلیقه ای و بعضا هیجانی و عاطفی خارج شود و به یک عقلانیت ریشه دار و مبنایی با عنایت به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی برسد. به هر حال احساس کردم همان شناختی که من از آقای میرحسین موسوی داشتم تقویت شد.

وی با اشاره به برطرف شدن برخی شبهات خود گفت: این شبهه که ایشان قائل به اقتصاد دولتی است از بین رفت چراکه در یکی از مصاحبه های ایشان خواندم که این موضوع را به اقتضای زمان جنگ می دانستند و طبعا آن موقع هم مخالفت هایی با اقتصاد دولتی حال چه از سوی ایشان و چه از سوی سایر مقامات عالی رتبه مطرح بوده است.

وی در عین حال گفت: هنوز چند سوال دیگر از آقای میرحسین موسوی دارم. یکی از سوالات من درباره موضع دقیق ایشان درباره اصل 44 است. اگر نقدی دارند چه نقدی است؟ در شیوه اجرا است؟ نقد محتوایی است؟ نسبت به برخی اصول آن نقد دارند؟ این یکی از سوالات اساسی من است.

 سوال دیگری که دارم با توجه به اعتقاد ایشان به همسویی آزادی و عدالت که آزادی را در دل عدالت قرار می دهند، برنامه مشخص عملیاتی و راهبردی ایشان برای توجه همزمان به دو مقوله آزادی و عدالت چیست؟ ایشان چه برنامه ای دارد که عدالت در پای آزادی و آزادی پیش پای عدالت ذبح نشود و نگاه جامع به عدالت نیز حفظ شود؟ یعنی ما عدالت را صرفا در وجه توزیعی آن دنبال نکنیم و توجه به بعد تولیدی و وجوه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی عدالت هم داشته باشیم. آیا ایشان فکر نمی کند باید یک مفهوم سومی بیاید و بین آزادی و عدالت پیوند برقرار کند؟ و به نظر ایشان آن مفهوم سوم چیست؟

 از میرحسین دعوت به حضور در انتخابات می کنم

وی خواستار ثبت نام مهندس موسوی در انتخابات شد و گفت: همچنان به سهم خود دعوت می کنم که ایشان بیایند و یکی از رقبای جدی مبارزات انتخاباتی شوند. جواب هایی که تاکنون از آقای میرحسین موسوی دریافت کردم و شناختی که از ایشان در زمان دفاع مقدس داشتم، احساس همنوایی بیشتری را تقویت کرد. به همین خاطر و به خاطر این همنوایی دعوت می کنم که ایشان بیایند. منتهی سوالاتی هست که من برای روشن تر شدن افکار عمومی مطرح می کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که میرحسین موسوی را وابسته به کدام طیف سیاسی می دانید؟ گفت: بارها گفته ام که در ذات اصولگرایی اصلاح طلبی نهفته است و اصلاح طلب انقلابی نیز ملتزم به ارزش های انقلاب است مگر اینکه از یک اصولگرایی منهای انقلاب اسلامی و یک اصلاح طلبی منهای انقلاب اسلامی سخن به میان بیاوریم. اگر کسی پایبند اصول و ارزش های انقلاب اسلامی باشد خواه ناخواه اقداماتی مبنایی در جهت اصلاح امور برای رسیدن به آن اصول انجام می دهد و اگر اصلاح طلبی پایبند به این ارزش ها باشد مانند یک اصولگرا باید دست به یکسری تغییر و تحول بزند بنابراین نمی شود با توجه به محوریت گفتمان انقلاب اسلامی اصولگرا بود اما اصلاح طلب نبود و نمی شود با توجه به همین گفتمان اصلاح طلب بود اما اصولگرا نبود.

وی افزود: بنابراین من آقای میرحسین موسوی را یک اصولگرای اصلاح طلب می دانم . یعنی اصولگرایی که عطف به اصول خود نقدی به وضع موجود دارد و خواهان اصلاحات است. و این مسئله بسیار اساسی است چراکه اگر این دسته بندی ها با یک نگاه مبنایی ملاحظه نشوند ابزار کاسبی اند تا ابزار اندازه گیری یک واقعیت اجتماعی و سیاسی در جامعه.

وی درباره نحوه ورود کاندیداهای اصولگرا و اصلاح طلب به انتخابات گفت: نه اصولگرایان یک کلیت درهم تنیده واحد هستند و نه اصلاح طلبان یک کلیت یکپارچه. بهتر است اجازه داده شود تفاوت ها در درون اردوگاه آنها شکل بگیرد اما این به معنای نادیده انگاشتن پیوندهای مشترک نباشد.

 باید شاهد طیف های مختلف در درون هر اردوگاه باشیم. توصیه من این است که به دلیل اینکه ما احزاب شناخته شده نداریم و به دلیل واقعیت طیف گونه جامعه، فضایی تصنعی به خورد مردم ندهیم. فضای قطبی تصنعی را القا نکنیم. اجازه دهیم نماینده جریانات مختلف اصولگرایی و اصلاح طلبی به میدان بیایند. این به نوعی رشد سیاسی است که اصلاح طلبان با کاندیدا های متعدد بیایند و اصولگرایان هم همینطور.

افروغ تصریح کرد: اگر آقای خاتمی کاندیدا شده است، اگر آقای کروبی کاندیدا شده است این به معنا نیست که آقای میرحسین موسوی کاندیدا نشود چون به لحاظ برخی دیدگاه ها به بعضی از شعارهای اصولگرایان نزدیک تر است. آقای میرحسین فردی میانه اردوگاه شناخته شده سیاسی اصلاح طلبان و اصولگرایان است .
 
میرحسین به عنوان یک روشنفکر کناره گیری نکند

این استاد دانشگاه افزود: هر اصولگرایی در ذیل گفتمان انقلاب اسلامی اصلاح طلب است بنابراین به نظر من بهتر است، آقای میرحسین موسوی پرچم مستقل را برای خودش انتخاب کند، منتهی ایشان باید به طور جدی وارد صحنه انتخابات شود و اگر خواستند کاندیدا شوند مطلوب است چراکه بیشترین قابلیت را ایشان برای کاندیداتوری دارد اما اگر نخواستند حداقل در صحنه باقی بمانند. یعنی به عنوان یک روشنفکر، به عنوان یک منتقد و ناظر کناره گیری نکنند.

سکوت میرحسین فریاد بود

وی با اشاره به سکوت 20 ساله میرحسین موسوی افزود: به نظر من سکوتی که سال ها آقای میرحسین موسوی کردند شاید نوعی فریاد بود و بعضی وقت ها فریاد سکوت رساتر از فریاد ظاهری است منتهی هر توجیهی که پشت این سکوت بوده در حال حاضر دیگر قابل توجیه نیست ضمن اینکه در همان سالهایی که ایشان ساکت بوده باز می توانست این سکوت گهگاهی شکسته شود و در قالب فریاد رخ عیان کند ولی فکر می کنم یا ایشان باید به صحنه بیایند یا اگر تصمیم گرفتند که در صحنه نباشند حداقل حضور مستمر خود را رسمیت بخشند و تثبیت کنند. البته مطلوب تر این است که ایشان وارد صحنه انتخابات و مبارزات انتخاباتی شوند.

افروغ در پایان خاطرنشان کرد: شاید عده ای به ایشان توصیه کنند چون آقای خاتمی یا آقای کروبی آمده اند کاندیدا نشوند. اگر قرار باشد ایشان این مرزبندی ها را برنتابد و به طور مستقل حضور داشته باشد به نظر من باید بیاید.


ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها