کد خبر ۶۷۷۰۷۴
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۸ - ۱۴ تير ۱۳۹۸ - 05 July 2019
شصت هنرمند در یازدهمین حراج تهران با ۸۰ اثر حضور دارند که ۲۳ نفر از آنان در قید حیات هستند. ۵۴ نفر از این هنرمندان مرد و ۶ نفر از آن‌ها زن هستند.

یازدهمین دوره «حراج تهران» با فروش اثری از جمشید سماواتیان به ارزش 40 میلیون تومان کار خود را آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، شصت هنرمند در یازدهمین حراج تهران با ۸۰ اثر حضور دارند که ۲۳ نفر از آنان در قید حیات هستند. ۵۴ نفر از این هنرمندان مرد و ۶ نفر از آن‌ها زن هستند.

آثار هنرمندانی چون منیر شاهرودی فرمانفرمائیان، محمد احصایی، حسین زنده‌رودی، پرویز تناولی، منصور قندریز، سهراب سپهری، محمود فرشچیان، آیدین آغداشلو، صادق تبریزی، کوروش شیشه‌گران، ابوالقاسم سعیدی، مسعود عربشاهی در این دوره چکش خوردند.

این آثار ۷۵ اثر نقاشی و ۵ مجسمه را شامل می‌شود که این مجموعه آثار بیانگر تحولات سبک شناختی و زیبایی شناختی هنر ایران در طول یک قرن گذشته است که گرایش‌ها و رویکردهای متنوعی را ذیل عنوان هنر کلاسیک و هنر مدرن در بر می‌گیرد.

مجموعه حراج تهران در سال ۱۳۹۱ به صورت نهادی مستقل و خصوصی شکل گرفت. این حراج تلاش می‌کند با معرفی بهترین نمونه‌های هنر مدرن و معاصر ایران در راستای تقویت بازار داخلی هنر که زمینه و بستر اصلی بازار جهانی است قدم بردارد.

یازدهمین دوره «حراج تهران» با فروش اثری از جمشید سماواتیان به ارزش 40 میلیون تومان کار خود را آغاز کرد.
یازدهمین دوره «حراج تهران» با فروش اثری از جمشید سماواتیان به ارزش 40 میلیون تومان کار خود را آغاز کرد.
اثر بدون عنوان «پروانه اعتمادی» با تکنیک رنگ روغن و سیمان روی تخته با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان معرفی شده است.
اثر بدون عنوان «پروانه اعتمادی» با تکنیک رنگ روغن و سیمان روی تخته با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان معرفی شده است.
اثری نقاشی بدون عنوان از «جمشید سماواتیان» با ابعاد ۸۲×۱۲۰ سانتیمتر که با تکنیک ترکیب مواد روی فیبر خلق شده است با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان معرفی شده است. این اثر ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثری نقاشی بدون عنوان از «جمشید سماواتیان» با ابعاد ۸۲×۱۲۰ سانتیمتر که با تکنیک ترکیب مواد روی فیبر خلق شده است با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان معرفی شده است. این اثر ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر نقاشی طبیعت بیجان «گارنیک در هاکوپیان» با تکنیک رنگ‌روغن و سیمان روی چوب در ابعاد ۹۱×۱۴۸ سانتیمتر با قیمت ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برآورد اولیه شد. این کار ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شد.
اثر نقاشی طبیعت بیجان «گارنیک در هاکوپیان» با تکنیک رنگ‌روغن و سیمان روی چوب در ابعاد ۹۱×۱۴۸ سانتیمتر با قیمت ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برآورد اولیه شد. این کار ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شد.
اثر نقاشی بدون عنوان «پروانه اعتمادی» با تکنیک پاستل روی مقوا با ابعاد ۵۸×۷۴ سانتیمتر در این حراج با قیمت پیشنهادی ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان معرفی شد. این اثر ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر نقاشی بدون عنوان «پروانه اعتمادی» با تکنیک پاستل روی مقوا با ابعاد ۵۸×۷۴ سانتیمتر در این حراج با قیمت پیشنهادی ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان معرفی شد. این اثر ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر چهارلته ای، هر لت ۴۰×۴۰، در مجموع ۸۰×۸۰ سانتیمتر «جعفر روح‌بخش» که با تکنیک ترکیب مواد روی بوم در سال ۱۳۷۱ خلق شده است با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان معرفی شد و شد و درپایان ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد.
اثر چهارلته ای، هر لت ۴۰×۴۰، در مجموع ۸۰×۸۰ سانتیمتر «جعفر روح‌بخش» که با تکنیک ترکیب مواد روی بوم در سال ۱۳۷۱ خلق شده است با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان معرفی شد و شد و درپایان ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد.
اثر بدون عنوان از «صادق تبریزی» که با تکنیک اکریلیک روی بوم در ابعاد ۱۲۰×۹۶ سانتیمتر خلق شده است با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد اولیه شد و در پایان ۴۴۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر بدون عنوان از «صادق تبریزی» که با تکنیک اکریلیک روی بوم در ابعاد ۱۲۰×۹۶ سانتیمتر خلق شده است با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد اولیه شد و در پایان ۴۴۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثری رنگ روغن و ورق طلا روی بوم از «ناصر اویسی» با عنوان سواران را چه شد در ابعاد ۲۲۵×۹۴ سانتیمتر با برآورد قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان معرفی شد که در حراج ۲۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.
اثری رنگ روغن و ورق طلا روی بوم از «ناصر اویسی» با عنوان سواران را چه شد در ابعاد ۲۲۵×۹۴ سانتیمتر با برآورد قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان معرفی شد که در حراج ۲۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.
اثری بدون عنوان از «منوچهر نیازی» که رنگ روغن روی بوم در ابعاد ۱۸۰×۱۶۰ سانتیمتر است که با برآورد قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان ارائه شد که در نهایت ۲۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثری بدون عنوان از «منوچهر نیازی» که رنگ روغن روی بوم در ابعاد ۱۸۰×۱۶۰ سانتیمتر است که با برآورد قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان ارائه شد که در نهایت ۲۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر بدون عنوان اکریلیک روی بوم از «عبدالرضا دریابیگی» در ابعاد ۱۰۶ ×۱۰۷ سانتیمتر متعلق به دهه ۱۳۴۰ با قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان معرفی و ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد. اثر حاضر توسط هنرمند به آقای فرامرز پیلارام اهدا و سپس توسط صاحب فعلی آن خریداری شده است.
اثر بدون عنوان اکریلیک روی بوم از «عبدالرضا دریابیگی» در ابعاد ۱۰۶ ×۱۰۷ سانتیمتر متعلق به دهه ۱۳۴۰ با قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان معرفی و ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد. اثر حاضر توسط هنرمند به آقای فرامرز پیلارام اهدا و سپس توسط صاحب فعلی آن خریداری شده است.
اثر بدون عنوان رنگ روغن روی بوم «لیلی متین دفتری» که در سال ۱۳۵۴ در ابعاد ۱۲۰×۱۲۰ سانتیمتر خلق شده است با قیمت پیشنهادی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان معرفی شد و ۵۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثر بدون عنوان رنگ روغن روی بوم «لیلی متین دفتری» که در سال ۱۳۵۴ در ابعاد ۱۲۰×۱۲۰ سانتیمتر خلق شده است با قیمت پیشنهادی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان معرفی شد و ۵۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثر بدون عنوان «احمد وثوق احمدی» که با آبرنگ روی مقوا ترسیم شده است با ۱۰۳×۷۴ سانتیمتر در این حراج با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان ارائه شد و ۵۵ میلیون تومان به فروش رفت.
اثر بدون عنوان «احمد وثوق احمدی» که با آبرنگ روی مقوا ترسیم شده است با ۱۰۳×۷۴ سانتیمتر در این حراج با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان ارائه شد و ۵۵ میلیون تومان به فروش رفت.
اثری دولته‌ای، هر لت ۷۰×۹۰، در مجموع ۱۴۰×۹۰ سانتیمتر که با رنگ‌روغن روی بوم از «فریده لاشایی» در این حراج با قیمت پیشنهادی ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان معرفی و ۵۵۰ میلیون تومان فروخته شد.
اثری دولته‌ای، هر لت ۷۰×۹۰، در مجموع ۱۴۰×۹۰ سانتیمتر که با رنگ‌روغن روی بوم از «فریده لاشایی» در این حراج با قیمت پیشنهادی ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان معرفی و ۵۵۰ میلیون تومان فروخته شد.
اثری بدون عنوان از «سیراک ملکونیان» که با رنگ روغن روی بوم در ابعاد ۹۱×۹۱ سانتیمتر خلق شده با برآورد قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان ارائه و ۳۸۰ میلیون تومان فروخته شد.
اثری بدون عنوان از «سیراک ملکونیان» که با رنگ روغن روی بوم در ابعاد ۹۱×۹۱ سانتیمتر خلق شده با برآورد قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان ارائه و ۳۸۰ میلیون تومان فروخته شد.
اثری بدون عنوان «مسعود عربشاهی» که ترکیب مواد روی بوم در ابعاد ۱۳۵×۱۶۰ سانتیمتر است با برآورد قیمت ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت ۱ میلیارد تومان چکش خورد.
اثری بدون عنوان «مسعود عربشاهی» که ترکیب مواد روی بوم در ابعاد ۱۳۵×۱۶۰ سانتیمتر است با برآورد قیمت ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت ۱ میلیارد تومان چکش خورد.
اثری بدون عنوان از «ابراهیم فرجی» رنگ روغن روی بوم در ابعاد ۱۰۰×۱۲۰ سانتیمتر با برآورد قیمت ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان ارائه شد و ۱۶۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثری بدون عنوان از «ابراهیم فرجی» رنگ روغن روی بوم در ابعاد ۱۰۰×۱۲۰ سانتیمتر با برآورد قیمت ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان ارائه شد و ۱۶۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثر تک نسخه حجم با جنس آهن از «ژازه تباتبایی» در ابعاد ۴۰×۶۰×۱۸۰ سانتیمتر که حدود دهه ۱۳۴۰ خلق شده است با برآورد قیمت ۱ میلیارد تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معرفی شد و ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر تک نسخه حجم با جنس آهن از «ژازه تباتبایی» در ابعاد ۴۰×۶۰×۱۸۰ سانتیمتر که حدود دهه ۱۳۴۰ خلق شده است با برآورد قیمت ۱ میلیارد تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معرفی شد و ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثری بدون عنوان با جوهر و آبرنگ روی مقوا از «هوشنگ پزشک‌نیا» در ابعاد ۵۰×۷۰ سانتیمتر با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون برآورد اولیه در نهایت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثری بدون عنوان با جوهر و آبرنگ روی مقوا از «هوشنگ پزشک‌نیا» در ابعاد ۵۰×۷۰ سانتیمتر با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون برآورد اولیه در نهایت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثر برنز «بهمن دادخواه» با عنوان خانواده از مجموعه «گروگان‌ها» که شماره ۵ از تعداد ۸ نسخه است با ابعاد ۲۰×۲۱×۲۴ سانتیمتر در این حراج با قیمت پیشنهادی ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان معرفی و در نهایت ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد.
اثر برنز «بهمن دادخواه» با عنوان خانواده از مجموعه «گروگان‌ها» که شماره ۵ از تعداد ۸ نسخه است با ابعاد ۲۰×۲۱×۲۴ سانتیمتر در این حراج با قیمت پیشنهادی ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان معرفی و در نهایت ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد.
اثر رنگ‌روغن روی بوم «جواد حمیدی» با عنوان کودکان و اسب‌های سفالی در ابعاد ۱۲۰×۸۰ سانتیمتر که در دهه ۱۳۷۰ خلق شده است با برآورد قیمت ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان ارائه شد و ۱۲۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر رنگ‌روغن روی بوم «جواد حمیدی» با عنوان کودکان و اسب‌های سفالی در ابعاد ۱۲۰×۸۰ سانتیمتر که در دهه ۱۳۷۰ خلق شده است با برآورد قیمت ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان ارائه شد و ۱۲۰ میلیون تومان چکش خورد.

این نهاد با مجموع فروش ۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ بزرگ‌ترین مرکز خرید و فروش آثار هنری در ایران را به خود اختصاص داد.

طی یازده دوره برگزاری حراج تهران، گران‌ترین اثر فروخته شده تابلویی از سهراب سپهری بود که سال ۱۳۹۷ در نهمین دوره، لیلی گلستان آن را به حراج تهران عرضه کرد و با قیمت ۵ میلیارد و صد میلیون تومان فروخته شد و پس از آن اثری از منیر فرمانفرمایان با ۴ میلیارد تومان و اثر دیگری از حسین زنده‌رودی با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در صدر رده‌بندی حراج قرار دارند.

یازدهمین دوره از "حراج تهران" هنر کلاسیک و مدرن ایران ۱۴ تیر ماه سال جاری در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.

ارسال به تلگرام
برچسب ها: حراج تهران , نقاشی
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری