کد خبر ۶۹۸۹۶۰
تاریخ انتشار: ۲۱:۵۹ - ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - 18 November 2019
سوء استفاده شماری از افراد از اعتراض‌های مردمی به اصلاح قیمت بنزین و تخریب اموال عمومی در روز گذشته در شهرهای مختلف استان تهران و البرز خسارت‌هایی به بارآورده است. تصاویر مربوط به شهرهای اسلامشهر، پرند،کرج، شهرقدس،چهاردانگه،منطقه تهرانسر تهران .
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در تهرانسر عکاس : حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در تهرانسر عکاس : حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در تهرانسر عکاس : حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در تهرانسر عکاس : حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در تهرانسر عکاس : حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در تهرانسر عکاس : حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در تهرانسر عکاس : حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در تهرانسر عکاس : حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در چهاردانگه عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در چهاردانگه عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در چهاردانگه عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در چهاردانگه عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در اسلامشهر عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در شهر قدس عکاس: حسن شیروانی
تخریب اموال عمومی در تهران اتوبان امام علی(ع)
تخریب اموال عمومی در تهران اتوبان امام علی(ع)
تخریب اموال عمومی در تهران منطقه تهرانسر
تخریب اموال عمومی در تهران منطقه تهرانسر
تخریب اموال عمومی در تهران منطقه تهرانسر
تخریب اموال عمومی در تهران منطقه تهرانسر
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در شهرستان پرند
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
تخریب اموال عمومی در کرج
ارسال به تلگرام
برچسب ها: تهران , البرز
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری