۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۴
کد خبر ۸۳۸۲۱۹
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۵ - ۱۵-۰۲-۱۴۰۱
کد ۸۳۸۲۱۹
انتشار: ۱۴:۴۵ - ۱۵-۰۲-۱۴۰۱

گالری‌های تهران در آخر هفته

گالری‌های تهران در آخر هفته
برنامه فعالیت گالری‌ها و نگارخانه‌های شهر تهران در آخر هفته.

در صورتی که یکی از دوستداران هنرهای تجسمی هستید و قصد بازدید از نمایشگاه‌های هنری در آخر هفته را دارید، گزارش حاضر شرح ایسناست از برنامه فعالیت گالری‌ها و نگارخانه‌های شهر تهران در آخر هفته.

 

ماده‌ی مرده

نمایشگاه انفرادی «ماده‌ی‌ مرده» که به نمایش آثار نقاشی پریناز گودرزیان اختصاص دارد، در پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱ به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، پلاک ۲۵ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۳۱۳۸۳
 

ماده مردهیاد داشت

«یاد داشت» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار عاطفه محرری اختصاص دارد و در پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱ طبقه دوم به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، پلاک ۲۵ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۳۱۳۸۳
 

یاداشت


دیگران

نمایشگاه انفرادی «دیگران» که به نمایش آثار فاطیما فرجی اختصاص دارد، در گالری اینجا به نشانی تهران، خیاﺑﺎن کریمخان‌زند، خیابان میرزای‌شیرازی، شماره ۹۵ درحال برگزاری است و تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد. این نمایشگاه همچنین همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۱۵۱۴۴

 

دیگرانوهم رنگ

«وهم رنگ» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار شیدا قلی‌پور اختصاص دارد و در گالری نگاه به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)،خیابان غفاری، شماره ۶۴ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۴۹۳۱۴۱

 

وهممیکل آنژ

نمایشگاه گروهی «میکل آنژ» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در نگارخانه انتظامی به نشانی تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری، روبه‌روی فروشگاه اتکا و شهرکتاب پلاک ۶۰۸ طبقه دوم، واحد ۵ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۴۲۸۲۸۵
 

میکل آنژشنل رنگی

«شنل رنگی» نام نمایشگاه انفرادی نقاشی است که به نمایش آثار ریحانه کریم‌نژاد اختصاص دارد و در نگارخانه انتظامی به نشانی تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری، روبه‌روی فروشگاه اتکا و شهرکتاب پلاک ۶۰۸ طبقه دوم، واحد ۵ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای سه شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۴۲۸۲۸۵
 

شنل رنگیاردیبهشت

«اردیبهشت» نام نمایشگاه گروهی است که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد و در نگارخانه هوم به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان چهارم، شماره ۲، طبقه اول درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۰۰۵۱۹۵
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهتا حقیقت ما را نکشد

نمایشگاه انفرادی نقاشی «تا حقیقت ما را نکشد» که به نمایش آثار غزاله شالچی اختصاص دارد، در گالری عصر به نشانی تهران، میرزای شیرازی شمالی، خیابان دلاویز، پلاک ۱۸ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۷۱۱۵۵۳
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهاز شاهنامه

نمایشگاه انفرادی «از شاهنامه» که به نمایش آثار نسیم داوری اختصاص دارد، در پروژه‌های آران به نشانی تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵ درحال برگزاری است. در بیانیه این نمایشگاه چنین نوشته شده است: «در این مجموعه سعی بر تصور شمایل قهرمانان شاهنامه داشتم. و برای آن از داستان هرکدام بهره گرفتم چرا که داستانها صورتها را شکل می‌دهند. و بعد صورتها بیانگر داستان از سر گدشته می‌شوند. و حتی شاید بیانگر طالعی که در انتظار مردمان بوده. و اینگونه است که روایت این شخصیت‌ها شکل گرفته.

تهمورث آن که دیوان را به بند کشید و آنگاه امانشان داد تا زبان و خواندن و نگارش به وی آموختند.

ضحاک ( بیوراسب) که ابلیس بوسه بر شانه اش زد و شانه‌ها رستنگاه ماران گشت و مغز جوانان خوراکشان. نیز ضحاک شهرناز و ارنواز را از جمشید به غنیمت گرفت و جمشید را کشت.

گردآفرید زنی که لباس رزم مردان به تن کرد و با سهراب جنگید.

دیو سفید که سیاه بود و موی سفید داشت و در مازندران با رستم جنگید.

فریدون که از شیر برمایه خوراک داشت تا به جوانی رسید پس با گرز گاوسر به نبرد ضحاک رفت و به بندش کشید و امانش داد تا هنوز.

زال که زال بود پس سیمرغ پرورشش داد و رستم پسرش بود.

رستم که سترگ بود و زور و غرور و رخش داشت. رخش سرخ و سفید بود و اژدها کشی می‌دانست.

سهراب فرزند رستم که نصیبش از پدر غرور بود و بازوبند بود و به جست‌وجوی پدر رفت و به دست او کشته شد.

سیاوش که آتش بر او سرد شد تا سوگندش باشد به بهتان سودابه.

اسفندیار که رویین تن بود و از هفت خان گذشت و با رستم جنگید به سودای پادشاهی که نشد.

نسیم داوری»

نمایشگاه «از شاهنامه» تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ادامه دارد و همه روزه به جز روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۶۶۷۰۷۹۷۵

سایه‌ها

«سایه‌ها» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار نیلوفر رهنما اختصاص دارد و در گالری اثر به نشانی تهران، خیابان ایرانشهر ، کوی برفروشان، پلاک ۱۶ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۴۳۹۴۷
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهبر آستین وصال

نمایشگاه انفرادی خوشنویسی «بر آستین وصال» که به نمایش آثار محمد انشایی اختصاص دارد، در گالری موسسه فرهنگی و هنری صبا به نشانی تهران، خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۶۶۴۹۴۵۰۸
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهباغ محصور

«باغ محصور» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار نویسا صیادیان اختصاص دارد و در گالری شریف به نشانی تهران، میدان قدس ، خیابان شریعتی، کوچه ماهروزاده، پلاک ۱۱ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۷۲۴۹۳۰
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهزنان با چشمان بسته

نمایشگاه انفرادی «زنان با چشمان بسته» که به نمایش آثار امیرحسین عالی اختصاص دارد، در گالری ژاله به نشانی تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان مفتح، بن‌بست پروانه، پلاک ۴ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۴۹۱۱۰۸
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهانعکاس درون

نمایشگاه انفرادی «انعکاس درون» که به نمایش آثار آتنا فرقانی اختصاص دارد، در نگارخانه بهارک به نشانی تهران، ده‌ونک، خیابان شهید صابری، کوچه یکم، پلاک یک درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۰۴۷۰۶۳
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهگلوکاخاشی

«گلوکاخاشی» نام نمایشگاه انفرادی نقاشی است که به نمایش آثار آلما کهن اختصاص دارد و در نگارخانه نقش جهان به نشانی تهران، نیاوران، از میدان یاسر یه سمت تجریش، کوچه همایون‌فر، کوچه سعدی، کوچه حافظ، خیابان آیت‌الله محمودی، پلاک ۹ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۷۳۵۲۷۰
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهنهفتگی

«نهفتگی» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار مهشید روشن‌تبار اختصاص دارد و در گالری باوان به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ۷ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ دوم خرداد ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۰۳۳۵۶
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهنقطه‌ی گریز

«نقطه‌ی گریز» نام نمایشگاه گروهی است که در کارخانه آرگو به نشانی تهران، خیابان فردوسی، خیابان تقوی، کوچه بهداشت، پلاک ۶ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ هفتم مردادماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۲ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
در بیانیه این نمایشگاه گروهی چنین نوشته شده است: «آثار گردآوری‌شده در هر مجموعه اگرچه نماینده‌ سلیقه و انتخاب مجموعه‌دار آن‌ها هستند، در عین حال بازتابی‌اند از آنچه در عرصه‌ هنری هر جامعه در جریان است. صرف‌نظر از تنوع نسلی هنرمندان و یا گوناگونی رسانه‌ای، آنچه چشم‌انداز و رویکرد هر مجموعه را ویژه می‌کند، مسیر فکری مجموعه‌دار است که انتظار می‌رود در بخش زیادی از انتخاب‌های او قابل رصد باشد...
آنچه در نمایشگاه نقطه‌ گریز شاهد آن هستیم منتخبی از آثار مجموعه‌ شخصی حمیدرضا پژمان است که در طی ده سال فعالیت مجموعه‌داری او جمع‌آوری شده‌اند.»
شماره تلفن هماهنگی: ۶۶۳۴۰۶۹۸
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهکیمیاگر

نمایشگاه انفرادی «کیمیاگر» که به نمایش آثار ریحانه راعی اختصاص دارد، در گالری شیرین به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه  سیزدهم، پلاک ۵ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۴۳۹۶۹
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهخط‌هایی برای نخواندن

نمایشگاه گروهی «خط‌هایی برای نخواندن» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در نگارخانه مورا به نشانی تهران، خیابان نجات‌اللهی، خیابان اراک، پلاک ۴۶، واحد ۲ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۶۰۳۶۶۴۹
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهسرزمین همیشه

نمایشگاه انفرادی «سرزمین همیشه» که به نمایش آثار شیرین اتحادیه اختصاص دارد، در گالری ویستا به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۱ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ دوم خرداد ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۵۱۳۹۳۳
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهخواب‌های سعدی

«خواب‌های سعدی» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار علی یحیایی اختصاص دارد و در گالری شیرین به نشانی تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان سنایی، کوچه‌ سیزدهم، پلاک ۵ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۴۳۹۶۹
 

گالری‌های تهران در آخر هفتهتهران بی‌خواب

نمایشگاه گروهی «تهران بی خواب» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری ثالث به نشانی تهران، کریم خان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره ١٤٨ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ٨٨٣٢٥٣٧٦
 

گالری‌های تهران در آخر هفته
ارسال به دوستان
وبگردی