او در بدو ورود به این وزارتخانه با چالش‌های زیادی مواجه بود، از حجاب بانوان گرفته تا مقاومت کارمندان و کارشناسان این نهاد قدرتمند. در ادامه روایت ابراهیم یزدی که در سابقه فعالیت‌های او عضویت در شورای انقلاب، نمایندگی مجلس ودبیرکلی نهضت آزادی به چشم می خورد، به نقل از «تاریخ ایرانی» مرور می‌شود.