۰۳ تير ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۹
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۷۱۶۸۰
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۵ - ۱۴-۰۳-۱۴۰۳
کد ۹۷۱۶۸۰
انتشار: ۱۷:۲۵ - ۱۴-۰۳-۱۴۰۳

پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری (عکس)

پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری (عکس)
ثبت‌نام داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از پنجشنبه ( ۱۰ خرداد ۱۴۰۳) آغاز شده است. روند ثبت نام به مدت ۵ روز ادامه دارد، ۷ روز فرصت بررسی صلاحیت‌ها و ۱۴ روز تبلیغات داوطلبان طول خواهد کشید، رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری ۸ تیرماه انجام می‌شود./ ایرنا
ثبت نام «حسن سبحان»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «حمیده زرآبادی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «حمیده زرآبادی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «حمیده زرآبادی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمد ناظمی اردکانی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «قاسم جاسمی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «احمد اکبری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «احمد اکبری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «احمد اکبری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «حمیده زرآبادی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «حمیده زرآبادی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمد ناظمی اردکانی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «علیرضا ورناصری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «علیرضا ورناصری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «حمید کریمی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمد ناظمی اردکانی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمد ناظمی اردکانی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «علیرضا ورناصری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «علیرضا ورناصری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اردشیر مطهری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اردشیر مطهری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اردشیر مطهری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمدرضا اسکندری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمدرضا اسکندری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمدرضا اسکندری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «علی آذری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «وحید جلال‌زاده»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمد وحدتی »
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمد وحدتی »
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمد وحدتی »
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اسحاق جهانگیری»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اصغر سلیمی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «حسین گروسی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «حسن نوروزی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «وحید جلال‌زاده»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمد باقر قالیباف»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمد باقر قالیباف»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمد باقر قالیباف»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «شمس الدین حسینی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «شمس الدین حسینی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «شمس الدین حسینی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمد حسن نامی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «مصطفی پورمحمدی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محسن کوهکن»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «محمد مهدی زاهدی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «اصغر سلیمی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «ضرغام صادقی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «داود منظور»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «داود منظور»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «داود منظور»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «عباس آخوندی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «مهرداد بذرپاش»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «مهرداد بذرپاش»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «امیر حسین قاضی زاده هاشمی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «سید صولت مرتضوی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «سید صولت مرتضوی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «سید صولت مرتضوی»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «علی نیکزاد»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «علی نیکزاد»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «علی نیکزاد»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «رفعت بیات»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام «رفعت بیات»
پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
ارسال به دوستان
این ویتامین‌ها کمک می‌کنند لاغر بمانید تورم خرداد ۳۶.۱ درصد شد نیسان سیما: این لوکس ژاپنی با بنز اتاق تانک کل کل دارد! (عکس) نظرسنجی/ کدام دولت بهتر بود: خاتمی یا رئیسی؟ خاطرات شنیده‌ نشده و گریه شوق مجید قناد در مراسم بزرگداشتش مازراتی کوبانگ ؛ خودرو ایتالیائی که احتمالا ندیده اید! (عکس) پیش بینی انتخابات ریاست جمهوری : تک مرحله، پزشکیان پیروز می شود / نامزدهای اصولگرا به نفع یکدیگر انصراف نمی دهند بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه شریف؛ حتی برای دقایق صحبت ظریف هم شرط گذاشتند نوید محمدزاده، بهرام رادان و بهرام افشاری به «سی‌صد» پیوستند توافق ۶۰ میلیاردی علیرضا بیرانوند با تراکتور پست ستاد جلیلی با عنوان سوابق علمی - پژوهشی وی (اینفوگرافی) طرح ویژه تپسی برای مقابله با گرما در تابستان/ تخفیف شارژ گاز کولر و اهدای وام برای تعمیرات سنگین آن تصویب آیین‌نامه آرامستان‌های کشور در هیات وزیران دسترسی ۱۴۰ هزار نفر از اتباع به سامانه ثنا رگبار باران در نیمه‌ شمالی تهران/ پیش‌بینی طوفان لحظه‌ای
نظرسنجی
در کدام یک از این 2 دولت ، وضعیت اقتصادی مردم، سیاست داخلی و روابط بین المللی ایران بهتر بود؟