عصر ایران

کاربران
پیام مخاطبان/ هزینه جشن‌های مدارس، موجب خاطره‌های ناخوشایند می‌شوند

پیام مخاطبان/ هزینه جشن‌های مدارس، موجب خاطره‌های ناخوشایند می‌شوند

جشن هایی از قبیل فارغ التحصیلی، پایان سال، الفباء ، مقام معلّم و ... که باعث انگیزه و شادی شود بسیار مطلوب و خوب است اما چنانچه اجرای این برنامه ها باعث ایجاد هزینه و فشار اقتصادی بر خانواده ها و موجب رنج و نگرانی آنها شود نتیجه ی معکوس داشته و باعث ایجاد خاطرات منفی می شود.
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۲۱:۳۴
۱ صفحه
آخرین اخبار
پربازدید ها