عصر ایران

برچسب جستجو
تیفانی، کارشناس جواهرات غربی، ۵۶ سال پیش در مصاحبه ای گفته: در دنیای امروز مجموعه جواهرات سلطنتی ایران افسانه ای و بسیار با شکوه  بوده و از نظر کیفیت و کمیت عالی است. هر چه بیشتر به عکس هایی که از آن دارم نگاه می کنم، نمی توانم میزان جواهرات آن را باور کنم."
کد خبر: ۸۸۷۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

ایران به روایت آثار؛ قسمت پنجاه و یکم: تخت طاووس - بازنشر
در خزانه جواهرات ملی، تختی باشکوه است که همتایی مثل خود ندارد. تختی ساخته شده از هزاران جواهران.
کد خبر: ۷۹۰۴۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

به گواه نوشته های بازمانده از این دوران، ارتباط با هویدا و نزدیک بودن خاص به اشرف سبب شد، اه پیشنهاد سفیری راجی در لندن را به وزارت خارجه بدهد که خلعتبری وزیر خارجه از این گزینش، تعجب کرد.
کد خبر: ۳۲۷۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۰۵

آخرین اخبار
پربازدید ها