عصر ایران

برچسب جستجو
مشهورترین شعر همان است که اخوان ثالث و بر اساس دیدارِ دورادورِ مصدق (در سال 1335) سروده و بالای آن آورده «برای پیر محمد احمد آبادی» با عنوان «تسلا و سلام»: دیدی دلا که یار نیامد؟
کد خبر: ۷۱۷۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

ایران قبل و بعد از مصدق نخست وزیر زیاد دیده اما هیچ کس مصدق نشده و نمی شود. جالب و عجیب این که اکثر قریب به اتفاق نخست وزیران بعدی در خارج از ایران درگذشتند و غالبا هم به حال تبعید و در ایران هم دفن نشدند و جز اعضای خانواده کسی بر قبر آنها حاضر نمی شود.
کد خبر: ۵۹۶۸۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

آخرین اخبار
پربازدید ها