عصر ايران

برچسب جستجو
برچسب: مذاکرات ایران و 1+5
در گفت وگو با عصر ایران؛
مذاکره انجام می ش1+51+5">ود اما تا آنها نخ1+51+5">واهند انصاف به... خرج بدهند ما نیز زیربار نمی ر1+51+5">ویم ...
نماینده مردم تهران در م1+51+5">ورد آینده 1+51+5">مذاکرات 1+51+5">ایران با 1+5... نمی ش1+51+5">ود به اینها اطمینان کرد در حال حاضر 1+51+5">و... در د1+51+5">ولت سیزدهم نیز 1+51+5">مذاکرات ادامه پیدا می کند 1+51+5">و... بحث اینکه مذاکره ادامه پیدا نکند مطرح نیست محمداسماعیل ک1+51+5">وثری...
کد خبر: ۷۹۸۱۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴


دستیار 1+51+5">ویژه رئیس مجلس در ام1+51+5">ور بین الملل ر1+51+5">وایاتی از... پیام سردار سلیمانی به 1+51+5">وزیر ام1+51+5">ور خارجه در میانه 1+51+5">مذاکرات... 1+51+5">ایران 1+51+5">و 1+5 در ل1+51+5">وزان س1+51+5">وئیس را مطرح کرد به... امر1+51+5">وز یکشنبه خ1+51+5">ود برای اعلام برنامه های بنیاد حفظ 1+51+5">و...
کد خبر: ۷۶۲۵۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


مسئ1+51+5">ول سیاست خارجی سابق اتحادیه ار1+51+5">وپا گفت که مادامی که... برجام به ط1+51+5">ور کامل از س1+51+5">وی همه طرف ها اجرا... نش1+51+5">ود 1+51+5">ایران 1+51+5">وارد مذاکره جدید نخ1+51+5">واهد شد به گزارش فارس... مسئ1+51+5">ول سیاست خارجی سابق اتحادیه ار1+51+5">وپا در گفت 1+51+5">وگ1+51+5">وی مجازی...
کد خبر: ۷۵۶۸۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸


ترامپ بایدن را ج1+51+5">و خ1+51+5">واب آل1+51+5">ود ت1+51+5">وصیف می کند اما... حالا این خ1+51+5">ود ا1+51+5">وست که باید چشمان خ1+51+5">ود را بمالد... تا ببیند تنها د1+51+5">ومنیکن به قطعنامۀ پیشنهادی آمریکا برای تمدید... تحریم تسلیحاتی 1+51+5">ایران رأی م1+51+5">وافق داده است ...
عصر 1+51+5">ایران مهرداد خدیر- د1+51+5">و م1+51+5">وافق 1+51+5">و در 1+51+5">واقع تنها... یک م1+51+5">وافق با قطعنامۀ پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی... 1+51+5">ایران - که مطابق برجام 27 مهرماه به پایان می... رسد- یک شکست کامل برای د1+51+5">ونالد ترامپ در آستانۀ انتخابات...
کد خبر: ۷۴۲۴۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


حذف دلار از معاملات تجاری در سامانه سنا 1+51+5">و جایگزینی... ی1+51+5">وان چین م1+51+5">وجب شد تا سرانجام دلار رسماً از تجارت... 1+51+5">ایران خداحافظی کند ...
با تصمیم بانک مرکزی از دیر1+51+5">وز دلار رسماً از سامانه... سنا حذف شده 1+51+5">و ی1+51+5">وان چین جایگزین این ارز شده... سامانه سنا 1+51+5">و جایگزینی ی1+51+5">وان چین م1+51+5">وجب شد تا سرانجام... دلار رسماً از تجارت 1+51+5">ایران خداحافظی کند دلار در ر1+51+5">وزهای...
کد خبر: ۶۲۷۷۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹


رضا غبیشا1+51+5">وی...
عصر1+51+5">ایران رضا غبیشا1+51+5">وی ا1+51+5">ول- بازی که ترامپ با 1+51+5">ایران آغاز... کرده بازی برد &ndash باخت است ا1+51+5">و تلاش می کند... برد از آن خ1+51+5">ودش باشد 1+51+5">و باخت را به 1+51+5">ایران... تحمیل کند برخلاف ر1+51+5">وند سابق 1+51+5">مذاکرات 1+51+5">ایران 1+51+5">و گر1+51+5">وه 1+5...
کد خبر: ۶۰۸۲۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹


مدیرمسئ1+51+5">ول ر1+51+5">وزنامه کیهان فتنه 88 را خطرناک تر از جنگ... احزاب دانست 1+51+5">و گفت فتنه گران پیاده نظام دشمن برای براندازی نظام... ب1+51+5">ودند به گزارش ایسنا حسین شریعتمداری شامگاه گذشته در مراسم... فتنه 88 را ت1+51+5">وطئه آمریکایی اسرائیلی 1+51+5">و انگلیسی دانست 1+51+5">و...
کد خبر: ۵۸۲۵۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹


رییس جمه1+51+5">ور در دیدار فرستاده 1+51+5">ویژه نخست 1+51+5">وزیر ژاپن با... استقبال از ت1+51+5">وسعه ر1+51+5">وابط 1+51+5">و همکاری های همه جانبه تهران... 1+51+5">و ت1+51+5">وکی1+51+5">و اظهارداشت امر1+51+5">وز زمینه های فرا1+51+5">وانی برای سرمایه گذاری... 1+51+5">و ت1+51+5">وسعه همکاری های فی ما بین در 1+51+5">ایران 1+51+5">وج1+51+5">ود...
کد خبر: ۵۵۸۷۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


با تلاش مسئ1+51+5">و1+51+5">ولان د1+51+5">و کش1+51+5">ور ت1+51+5">وافقات فی مابین هرچه سریعتر... عملیاتی ش1+51+5">ود ...
رئیس جمه1+51+5">وری فرانسه در تماس تلفنی با حسن ر1+51+5">وحانی پیر1+51+5">وزی... 1+51+5">وی در انتخابات اخیر ریاست جمه1+51+5">وری را تبریک گفت حسن... ر1+51+5">وحانی رئیس جمه1+51+5">وری عصر د1+51+5">وشنبه در تماس تلفنی رییس جمه1+51+5">ور... فرانسه سفر خ1+51+5">ود در سال 1394 به پاریس را مثبت...
کد خبر: ۵۴۰۴۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱


اینکه در جریان 1+51+5">مذاکرات هسته ای بیان می کردند باید... عجله کنیم زیرا کش1+51+5">ور ر1+51+5">وزانه 170 میلی1+51+5">ون دلار ضرر می... کند اگر این ط1+51+5">ور ب1+51+5">ود تا الان باید 6 میلی1+51+5">ون... دلار نصیب کش1+51+5">ور می شد ...
عض1+51+5">و ش1+51+5">ورای عالی امنیت ملی انتخابات ریاست جمه1+51+5">وری سال آینده... را گامی ر1+51+5">و به جل1+51+5">و برای کش1+51+5">ور دانست به گزارش... تسنیم سعید جلیلی در جمع دانشج1+51+5">ویان دانشگاه شهید رجایی 1+51+5">و... در پاسخ به سؤال یکی از دانشج1+51+5">ویان که پرسید آیا...
کد خبر: ۵۰۱۳۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳


عصر 1+51+5">ایران - جریان تمامیت خ1+51+5">واه -که از اص1+51+5">ولگرایی نیز... عب1+51+5">ور کرده است- تمام همّ 1+51+5">و غمّ خ1+51+5">ود را معط1+51+5">وف... این کرده است که نگذارد حسن ر1+51+5">وحانی بار دیگر رئیس... جمه1+51+5">ور ش1+51+5">ود آنها مدت هاست که ساز "ر1+51+5">وحانی ا1+51+5">ولین رئیس...
کد خبر: ۴۷۴۸۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۸


محمدج1+51+5">واد ظریف 1+51+5">وزیر خارجه کش1+51+5">ورمان که در ادامه سفر آسیایی... اش پس از کش1+51+5">ورهای اند1+51+5">ونزی سنگاپ1+51+5">ور 1+51+5">و بر1+51+5">ونئی چهارشنبه شب... گذشته 1+51+5">وارد بانک1+51+5">وک پایتخت تایلند شد 1+51+5">و پنج شنبه ضمن... شرکت در چهاردهمین نشست 1+51+5">وزرای خارجه مجمع گفت 1+51+5">وگ1+51+5">وی همکاری...
1+51+5">وزیر ام1+51+5">ور خارجه کش1+51+5">ورمان در پنجمین مقصد سفر آسیایی 1+51+5">و... اقیان1+51+5">وسیه اش از تایلند راهی نی1+51+5">وزیلند شد به گزارش فارس... محمدج1+51+5">واد ظریف 1+51+5">وزیر ام1+51+5">ور خارجه کش1+51+5">ورمان امشب 1+51+5">و در پنجمین... مقصد سفر آسیایی 1+51+5">و اقیان1+51+5">وسیه اش از تایلند راهی نی1+51+5">وزیلند...
کد خبر: ۴۵۶۶۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۱


محرمان محرمانه های دیر1+51+5">وز تبدیل به سینه چاکان شفافیت امر1+51+5">وز... شده اند اما قراردادهای نفتی د1+51+5">ولت قبل با نیر1+51+5">وی انتظامی... 1+51+5">و بابک زنجانی مبهم ب1+51+5">ود یا معاملات امر1+51+5">وز با ار1+51+5">وپایی... ها خبرآنلاین پس از این مقدمه ن1+51+5">وشت آنها که امر1+51+5">وز...
کد خبر: ۴۵۲۳۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱


قب1+51+5">ول نمی کنند شما صلاحیت خ1+51+5">ود را از کجا آ1+51+5">ورده... اید چه کسی به شما اجازه داده است که قضا1+51+5">وت... کنید چه کسی به شما تریب1+51+5">ون داد صدا1+51+5">وسیما برای شما... باشد اگر امام 1+51+5">و نهضت 1+51+5">و اراده عم1+51+5">ومی مردم نب1+51+5">ود...
به امام ره 1+51+5">و بیت ایشان خ1+51+5">ود را بدهکار حساب... کنیم بدهکارها هدیه خ1+51+5">وبی در مقدمه انتخابات به بیت امام... به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر 1+51+5">و 1+51+5">ور1+51+5">ود امام به... کش1+51+5">ور در ترمینال شماره یک فر1+51+5">ودگاه مهرآباد برگزار شد اظهار...
کد خبر: ۴۴۸۱۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۲


سفیر 1+51+5">ایران در فرانسه گفت 1+51+5">ایران به پرداخت خسارت های... مرب1+51+5">وطه به د1+51+5">ولت عربستان بر اساس نرم بین الملل متعهد... است به گزارش ایسنا علی آهنی سفیر 1+51+5">ایران در فرانسه... در گفت 1+51+5">وگ1+51+5">و با شبکه فرانس 24 گفت 1+51+5">ایران به...
کد خبر: ۴۴۳۳۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰


سیاسی نیست بلکه فقر فحشا 1+51+5">و مشکلات اقتصادی بزرگترین مشکلات... کش1+51+5">ور هستند که باید به آن ها رسیدگی ش1+51+5">ود به... گزارش ایسنا غلامحسین کرباسچی که به مناسبت ر1+51+5">وز دانشج1+51+5">و در... آمفی تئاتر مرکز دانشگاه امیر کبیر حض1+51+5">ور داشت خطاب به...
کد خبر: ۴۳۶۵۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶


رییس جمه1+51+5">وری با اشاره به این که هن1+51+5">وز اراده جدی... برای مبارزه با تر1+51+5">وریسم از س1+51+5">وی برخی کش1+51+5">ورهای غربی مشاهده... نمی ش1+51+5">ود ...
رئیس جمه1+51+5">ور با اشاره به زمینه های گسترده برای ت1+51+5">وسعه... ر1+51+5">وابط 1+51+5">و همکاری ها میان 1+51+5">ایران 1+51+5">و ل1+51+5">وکزامب1+51+5">ورگ گفت د1+51+5">و... کش1+51+5">ور می ت1+51+5">وانند با استفاده از ظرفیت ها 1+51+5">و ت1+51+5">وانمندی... های م1+51+5">وج1+51+5">ود در راستای ارتقای سطح همکاری ها 1+51+5">و مناسبات...
کد خبر: ۴۳۳۹۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۴


رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه نتایج 1+51+5">مذاکرات هسته... ای 1+51+5">ایران 1+51+5">و کش1+51+5">ورهای 1 +5 ر1+51+5">ویکرد غرب در قبال... فعالیتهای هسته ای جمه1+51+5">وری اسلامی 1+51+5">ایران را تغییر داد گفت... این تغییر بیانگر پیر1+51+5">وزی قاطع قدرت منطق بر منطق قدرت...
کد خبر: ۴۲۹۳۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۴


1+51+5">وزیر ام1+51+5">ورخارجه ر1+51+5">وسیه با تاکید بر ادامه م1+51+5">واضع مسک1+51+5">و... در حمایت از د1+51+5">ولت قان1+51+5">ونی س1+51+5">وریه 1+51+5">و لز1+51+5">وم حل بحران... این کش1+51+5">ور از طریق 1+51+5">مذاکرات سیاسی چند جانبه گفت باید... از راهکار 1+51+5">مذاکرات هسته ای 1+51+5">ایران 1+51+5">و 1+5 برای حل...
کد خبر: ۴۲۶۱۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۲


معا1+51+5">ون حق1+51+5">وقی ام1+51+5">ور مجلس 1+51+5">و استان های 1+51+5">وزارت فرهنگ 1+51+5">و... ارشاد اسلامی از عملکرد برخی رسانه ها نسبت به 1+51+5">مذاکرات... هسته ای 1+51+5">و برجام انتقاد کرد به گزارش ایرنا محمد... حسین ن1+51+5">وش آبادی عصر سه شنبه در آیین معارفه مدیرکل...
کد خبر: ۴۲۵۴۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۸


آخرین اخبار
پربازدید ها