عصر ایران

برچسب جستجو
کد خبر: ۶۹۰۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

به عنوان مثال، هر سال اپراتور می‌گوید‌ ۵۰۰ مجوز د‌کل می‌خواهد‌، این د‌رخواست به کارگروه ارسال و د‌ر آنجا کار کار‌شناسی می‌شود‌. د‌ر ‌‌نهایت نیز ۲۰ یا ۳۰ د‌رخواست مورد‌ موافقت قرار می‌گیرد‌ اما اپراتور‌ها برای مابقی اقد‌ام به نصب غیر قانونی و مخفیانه می‌کنند‌.
کد خبر: ۴۳۷۵۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

وی اظهار کرد: شورا بعد از بررسی نامه مردم منطقه گیشا دکل های این منطقه را جمع آوری کرد اما شرکت همراه اول به جای دفاع از حقوق مردم از عملکرد خود دفاع کرد.
کد خبر: ۳۹۰۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

کد خبر: ۳۷۷۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۸

علیرضا افشاری
کد خبر: ۳۴۷۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۰۵

سر و کله این دکل های استتار شده از دهه 1990 و در جنوب غرب امریکا پیدا شد و شرکتی به نام Larson Camouflage آنها را می ساخت.
کد خبر: ۲۷۰۷۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۱۴

با تمام این اوصاف بسیاری همچنان معتقدند که این آنتن ها بر سلامت افراد تاثیر می گذارد و عدم تصمیم گیری مشخص و این اختلاف نظرها باعث شده که ماهانه بسیاری از آنتن های موبایل به دلیل ممانعت های مردمی خاموش شود و مردم اجازه نصب این دکل ها را در منازل مسکونی خود و حتی ادارات ندهند.
کد خبر: ۱۶۳۹۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۰۷

آخرین اخبار
پربازدید ها