عصر ایران

برچسب جستجو
«طمع گناه جوامع تحت سلطۀ نظام سرمایه‌داری است، و حسد گناه جوامع سوسیالیست... مکتب مارکسیسم قواعد بسیاری دارد، اما یکی از آن‌ها برنامۀ انتقام جامع برای حسودان است.»
کد خبر: ۸۸۷۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

واژه‌خانۀ عصر ایران
اصلاحات دموکراتیک دوبچک، مقامات اتحاد جماهیر شوروی را به او بدبین کرد و نهایتا هشت ماه پس از ظهور سوسیالیسم انسانی در چکسلواکی، نیروهای سازمان پیمان ورشو وارد چکسلواکی شوند و دوبچک را از کار برکنار کنند.
کد خبر: ۸۴۵۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

واژه‌خانۀ عصر ایران
فابینیست‌ها نظریۀ مارکسیستی "ارزش اضافی" را رد می‌کردند. به نظر آن‌ها ارزش تنها نتیجۀ کار بر روی مواد خام طبیعت نیست، بلکه اساسا حاصل رشد جامعه و تکامل تمدن بوده است.
کد خبر: ۸۴۳۳۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

واژه‌خانۀ عصر ایران
ایدۀ سوسیالیستی این است که سود مادی باید بر اساس "نیاز" باشد نه صرفا بر اساس "شایستگی" یا "کار"... کارل مارکس دربارۀ "توزیع کمونیستی" می گوید: «از هر کس بنا به توانایی‌اش، به هر کس بنا به نیازش.»
کد خبر: ۸۴۲۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

واژه‌خانۀ عصر ایران
این تصور که آنارشیسم یعنی هرج‌ومرج‌طلبی، کاملا نادرست است. آنارشیسم مدعی زندگی آزادانه و خردمندانه در غیاب دولت است و چنین چیزی را هم ممکن می‌داند.
کد خبر: ۸۴۱۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

آخرین اخبار
پربازدید ها