عصر ایران

برچسب جستجو
ما برای قالب بندی جهان به منظور معنا دادن به آن است. این قالب ها مبتنی بر واقعیت نیستند بلکه بر اساس تجارب قبلی محدود ما که آن را درست و قطعی تلقی می کنیم، شکل می گیرد. جهت دست یافتن به درک درستی از پیش داوری، روانشناسان مطالعاتی را در زندگی روزمره انجام داده اند.
کد خبر: ۲۶۳۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۱/۰۴

آخرین اخبار
پربازدید ها