عصر ایران

برچسب جستجو
ضرغامی در واکنش به برخی شایعات مبنی بر خروج ایران از دو سازمان بین‌اللملی در حوزه میراث فرهنگی عنوان کرد: خارج شدن ایران از ایکوموس و ایکوم تکذیب می شود. این دو حوزه ماهیت غیردولتی دارند و و از سال ها قبل پرداخت به دلیل ماهیت غیردولتی، پرداخت حق عضویت آنها توسط افراد حقیقی انجام می شود.
کد خبر: ۹۵۹۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

ایران از عضویت در « شورای بین‌المللی موزه ها» و «شورای بین‌المللی محوطه ها و بناها» (‌ ایکوموس ) و همچنین «شبکه سازمانهای علمی جهان سوم» که در زمان تصویب عضویت قرار بوده همکاری هایی با وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به ویژه ‌دانشگاه صنعتی شریف و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران داشته باشد، انصراف داده است.
کد خبر: ۹۵۹۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

طالبیان ادامه داد: اسناد، مدارک و گزارشهای مورد نیاز در اختیار نماینده ایکوموس قرار گرفت تا بررسی به صورت دقیق‌تری انجام شود.
کد خبر: ۳۴۳۸۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۱

این انتصاب بارقه‌ امیدی برای رفع نگرانی‌های زایدالوصفی که براثر سوءمدیریت سال‌های گذشته ایجاد شده بود،‌ در بین کلیه علاقه‌مندان به میراث فرهنگی، صاحب‌نظران‌ و کارگزاران این حوزه به‌وجود آورده است.
کد خبر: ۲۹۱۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۲۶

آخرین اخبار
پربازدید ها