۰۱ مرداد ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۰۲۲۶
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۵ - ۲۰-۱۱-۱۳۸۸
کد ۱۰۰۲۲۶
انتشار: ۱۷:۵۵ - ۲۰-۱۱-۱۳۸۸

ايران سومين كشور سريع جهان در توسعه

سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز بر اساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 56 حدود 2970 دلار بوده است كه به 10955 دلار در گزارش سال جاري ميلادي رسيده است كه نشان دهنده 7985 دلار افزايش در سرانه توليد ناخالص داخلي است.
فارس: بر اساس گزارش دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، جمهوري اسلامي ايران رتبه سوم جهان را در سرعت پيشرفت و توسعه طي 31 سال گذشته بين 182 كشور دنيا به خود اختصاص داده است.

گزارش توسعه انساني سازمان ملل سال 2009 حاكي است: جمهوري اسلامي ايران با رشد 22.1 درصدي شاخص توسعه انساني در سالهاي پس از پيروزي انقلاب از نظر سرعت توسعه يافتگي بين 182 كشور دنيا در رتبه سوم جهان ايستاد و ميزان توسعه يافتگي كشورهاي مصر و چين از ايران بيشتر بوده است. اين در حالي است كه سال گذشته ايران در رتبه چهارم قرار گرفته بود.

بر اساس اين گزارش، شاخص توسعه انساني مصر طي اين مدت 24.4 درصد و چين 23.9 درصد رشد داشته است.

گزارش توسعه انساني يكي از مهمترين و معتبر ترين گزارش هاي اقتصادي و اجتماعي در جهان است كه هر ساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد ( UNDP ) منتشر مي شود و در اين گزارش شاخص توسعه انساني (HDI) كشورها بر اساس معيارهايي چون اميد به زندگي، كيفيت نظام آموزشي، درآمد واقعي و سرانه درآمد ملي محاسبه مي شود كه تمامي شاخصهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي در برآورد اين شاخص دخيل است و به عبارتي يكي از جامع ترين معيارها براي مقايسه توسعه يافتگي كشورها به شمار مي رود كه البته تمامي دولتها و سازمانهاي علمي و تحقيقاتي از اين شاخص به عنوان معيار اصلي مقايسه كشورها استفاده مي كنند.

فقر درآمدي و انساني كشورهاي در حال توسعه نيز از جمله موارد مهمي است كه در گزارش توسعه انساني مورد توجه قرار گرفته است و در اين ميان شاخص فقر انساني (HPI ) از اهميت زيادي برخوردار است.

* جهش 22 پله‌اي رتبه ايران در توسعه طي سالهاي پس از انقلاب

بر اساس جديد ترين گزارش توسعه انساني سازمان ملل، شاخص توسعه انساني ايران كه در سال 1980 ميلادي 0.561 از يك بوده است، طي 31 سال اخير با رشد 22.1 درصدي مواجه شده و به 0.782 از يك رسيده است.

بنابراين گزارش، جمهوري اسلامي ايران از نظر شاخص توسعه انساني طي سال هاي پس از انقلاب با 22 پله صعود مواجه شده و از رتبه 110 در سال 1979 به 88 در گزارش سال جاري ميلادي ارتقا پيدا كرده است.

* افزايش 7985 دلاري در سرانه توليد ناخالص داخلي

سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز بر اساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 56 حدود 2970 دلار بوده است كه به 10955 دلار در گزارش سال جاري ميلادي رسيده است كه نشان دهنده 7985 دلار افزايش در سرانه توليد ناخالص داخلي است.

اين گزارش شاخص توليد ناخالص داخلي را 0.784 اعلام كرده است.

*اميد به زندگي مردم ايران پس از انقلاب 14 سال بيشتر شد

بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل ، اميد به زندگي در ايران در سال 56 كمتر از 57 سال بوده است كه اين رقم طي سي سال گذشته بيش از 14 سال افزايش يافت و به 71.2 سال رسيده است.

سازمان ملل شاخص اميد به زندگي در ايران را 0.769 اعلام كرده و اميد به زندگي مردان ايراني را 69.9 سال و زنان ايراني را 72.5 سال گزارش كرده است.

بر اساس گزارش توسعه انساني، نرخ باسوادي افراد بالاي 15 سال در كشور در سال 56 كمتر از 47 درصد بوده است كه اين رقم نيز طي سالهاي پس از انقلاب با افزايش قابل توجه مواجه شد و به بيش از 84 درصد جمعيت ايران در حال حاضر رسيده است.

بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل، دسترسي به آب شرب و آشاميدني سالم از 51درصد كل جمعيت كشور در سال 56 به بيش از 94 درصد در حال حاضر افزايش يافته است.
متن كامل گزارش توسعه انساني 2009 از آدرس زير قابل دسترسي است.

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/
ارسال به دوستان