کد خبر ۱۰۷۸۰۸
برترين گلزنان تاريخ استقلال در ليگ هم عنايتي و غلامحسين مظلومي هستند. آرش برهاني و فرهاد مجيدي با گل‌هايي كه امسال به ثمر رسانده‌اند خودشان را در جمع پنج نفر اول اين عرصه ثبت كرده‌اند.


روزنامه گل: فرهاد مجيدي و آرش برهاني با 21 گل زوج گلزن خط آتش استقلال هستند. استقلالي‌ها در طول تاريخ 65 ساله خود مهاجمان بسيار زياد و البته فوق‌العاده‌اي داشته‌اند. تاريخ فوتبال ايران در واقع همواره تحت تاثير مهاجمان تيم فوتبال استقلال بوده است.

مهاجماني مثل آرش برهاني، فرهاد مجيدي، غلامرضا عنايتي و علي سامره در دهه 80، صمد مرفاوي، عباس سرخاب، ادموند اختر و علي اكبريان در دهه 70، عبدالعلي چنگيز، پرويز مظلومي، بيژن طاهري و مرتضي يكه در دهه 60، غلامحسين مظلومي، محمدرضا عادلخاني، حسن روشن و مسعود مژدهي در دهه 50 و... در اين سال‌ها براي استقلال توپ زده و قدرت‌نمايي كرده‌اند. در دهه 80، دو بار زوج خط حمله استقلال عنوان بهترين زوج خط حمله فوتبال ايران را به دست آورده است.

يك‌بار آرش برهاني و سياوش اكبرپور در سال 87 كه 33 گل روي هم زدند و بار ديگر غلامرضا عنايتي و سياوش اكبرپور در سال 84 كه با 33 گل‌زده تمام ليگ را تحت تاثير آمادگي خود قرار دادند. توجه شما را به مرور تاريخ جلب مي‌كنيم.

جدول شماره يك

بهترين گلزنان تاريخ فوتبال باشگاه استقلال را با هم مرور مي‌كنيم. كساني كه در عرصه ليگ، جام‌حذفي،‌ مسابقات تهران و ساير مسابقات رسمي گل‌زده‌اند. 10 گلزن برتر تاريخ فوتبال استقلال را با يكديگر مرور مي‌كنيم. توجه كنيد:

1 - علي جباري: 101 گل
2 - غلامحسين مظلومي: 90 گل
3 - عبدالصمد مرفاوي: 77 گل
4 - پرويز مظلومي: 72 گل
5 - غلامرضا عنايتي: 58 گل
6 - فرهاد مجيدي: 56 گل
7 - آرش برهاني: 50 گل
8 - عبدالعلي چنگيز: 47 گل
9 - علي سامره: 43 گل
10 - مسعود مژدهي: 36 گل

جدول شماره 2

بهترين گلزنان استقلال در جام‌هاي آسيايي/ البته قبل از امسال هم فرهاد مجيدي در اين عرصه ركورددار بود اما او امسال ركورد خود را بسيار بهتر كرده است. تا فاصله رقبا با او بيشتر و بيشتر شود؛
1 - فرهاد مجيدي: 14 گل
2 - غلامحسين مظلومي و صمد مرفاوي: 8 گل
4 - عليرضا نيكبخت و عليرضا اكبرپور: 7 گل
6 - فراز فاطمي: 6 گل

جدول شماره 3

بهترين زوج حمله‌هاي گلزن فوتبال استقلال در تاريخ حضور اين تيم در ليگ عبارتند از:

1 - سال 1349/ علي جباري 6 و عباس مژدهي 3 گل (9 گل)
2 - سال 1350/ علي جباري 10 و غلامحسين مظلومي 6 گل (16 گل)
3 - سال 1352/ غلامحسين مظلومي 15 و علي جباري 8 (23 گل)
4 - سال 1353/ غلامحسين مظلومي 10 و مسعود مژدهي 5 (15 گل)
5 - سال 1354/ غلامحسين مظلومي 8 و مسعود مژدهي 8 (16 گل)
6 - سال 1355/ هادي نراقي 7 و حسن روشن 6 (13 گل)
7 - سال 1356/ هادي نراقي 9 و حسن روشن 9 (18 گل)
8 - سال 1368/ صمد مرفاوي 13 و مرتضي يكه 10 (23 گل)
9 - سال 1370/ صمد مرفاوي 6 و عباس سرخاب 3 (9 گل)
10 - سال 1371/ صمد مرفاوي 3 و عباس سرخاب 3 (6 گل)
11 - سال 1373/ ادموند اختر 11 و علي اكبريان 7 (18 گل)
12 - سال 1374/ ادموند اختر 11 و علي اكبريان 7 (18 گل)
13 - سال 1375/ صمد مرفاوي 13 و ادموند اختر 5 (18 گل)
14 - سال 1376/ عليرضا اكبرپور 9 و فردملكيان 9 (18 گل)
15 - سال 1377/ علي موسوي 10 و فردملكيان 7 (17 گل)
16 - سال 1378/ علي لطيفي 5 و فرهاد مجيدي 4 (9 گل)
17 - سال 1379/ علي سامره 14 و احمد مومن‌زاده 5 (19 گل)
18 - سال 1380/ فراز فاطمي 7 و علي موسوي 3 (10 گل)
19 - سال 1381/ عليرضا نيكبخت 6 و علي سامره 6 (12 گل)
20 - سال 1382/ غلامرضا عنايتي 11 و علي سامره 7 (18 گل)
21 - سال 1383/ غلامرضا عنايتي 20 و سياوش اكبرپور 7 (27 گل)
22 - سال 1384/ غلامرضا عنايتي 21 و سياوش اكبرپور 12 (33 گل)
23 - سال 1385/ ميثم بائو 6 و سياوش اكبرپور 5 (11 گل)
24 - سال 1386/ آرش برهاني 8 و فرهاد مجيدي 7 (15 گل)
25 - سال 1387/ آرش برهاني 21 و سياوش اكبرپور 12 (33 گل)
26 - سال 1388/ آرش برهاني 11 و فرهاد مجيدي 10 (21 گل)

ركورد 21 گل امروز آرش برهاني و فرهاد مجيدي در اين عرصه يك ركورد خوب در تاريخ استقلال است. ركوردهاي برتر اين عرصه عبارتند از:

1 - 33 گل: 1384/ عنايتي و اكبرپور
2 - 33 گل: 1387/ برهاني و اكبرپور
3 - 27 گل: 1383/ عنايتي و اكبرپور
4 - 23 گل: 1352/ مظلومي و جباري
5 - 23 گل: 1368/ مرفاوي و مرتضي يكه
6 - 21 گل: 1388/ برهاني و فرهاد مجيدي

برترين گلزنان تاريخ استقلال در ليگ هم عنايتي و غلامحسين مظلومي هستند. آرش برهاني و فرهاد مجيدي با گل‌هايي كه امسال به ثمر رسانده‌اند خودشان را در جمع پنج نفر اول اين عرصه ثبت كرده‌اند.

1 - غلامرضا عنايتي 54 گل
2 - غلامحسين مظلومي 41 گل
3 - آرش برهاني و فرهاد مجيدي 40 گل
5 - عبدالصمد مرفاوي 37 گل
6 - علي جباري 36 گل
7 - سياوش اكبرپور 36 گل
8 - علي سامره 33 گل
9 - هادي نراقي 29 گل
10 - ادموند اختر 27 گل
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری