کد خبر ۲۴۵۲۴۷
تاریخ انتشار: ۲۲:۳۱ - ۱۹ آذر ۱۳۹۱ - 09 December 2012
دكتر شهاب‌الدين صدر

الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با الگوی سبک زندگی
در نگاه رهبر معظم انقلاب

دكتر شهاب‌الدين صدر


با توجه به تحریم های گسترده اقتصادی، نفتی، مالی و بانکی، دارویی و بهداشتی از سوی مستکبرانی چون آمریکا و کشورهای غربی که به ظاهر مدعی دفاع از حقوق بشر و برقراری امنیت و صلح در جهان مي‌باشند، مي‌بایست با عزم و اراده ملی، و درایت و مدیریت عقلانی و مسئولانهی بیش از پیشدولت و دستگاه‌های مربوطه، بار دیگر با پیروزی و سربلندی  از این توطئه و دسیسه دشمنان قسم خورده اسلام، انقلاب و مردم شریف ایران، سربلند بیرون بیاییم. رسانه‌های گسترده دشمنان در سراسر جهان با شگردهای مختلف رسانه‌اي در صدد منزوی نمودن و تحت فشار قرار دادن ملت ایران به منظور کوتاه آمدن از مواضع و حقوق خود  در بهره‌گيری از انرژی صلح آمیز هسته‌اي مي‌باشند، و متاسفانه نابخردی  و ضعف برخی مسئولین در عدم برنامه‌ريزی مناسب اقتصادی و مدیریت هوشمندانه در خنثی نمودن این توطئه‌ها، موجب شده است  تا بار بیشتری بر دوش مردم عزیز تحمیل شود. اقتصاد ایران دارای بخش‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه‌ای است که نیازمند یک برنامه بلندمدت و همه جانبه نگر در بهره‌گيری از این ظرفیت‌ها، موهبت‌های الهی و منابع انسانی  کارآمد مي‌باشد تا با تخصیص بهینه این منابع، آینده اقتصادی ایمن‌تر و پر رونق‌تری را برای نسل های بعدی رقم زند. و آنچه مسلم است آن است که تحریم‌ها به هیچ وجه تهدیدی برای اقتصاد ایران نیست مگر آنکه با مدیریت شتابزده و غیرمسئولانه و عدم توجه به ظرفیت عظیم اقتصاد ایران این امر رخ دهد.

این مقاله با محوریت بررسی رهنمودها، بیانات و سیاست های مورد نظر رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و الگوی سبک زندگی بعنوان سند راهبردی حرکت کشور، تدوین شده است و در مقالات بعدی تلاش خواهد شد تا از ابعاد دیگری به ارایه پیشنهادات و  برنامه های کاربردی و عملیاتی در هر بخش، به منظور تحقق این امر اشاره شود.

الزامات اقتصاد مقاومتی

در نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب، اقتصادمقاومتی یک شعارنیست، یک واقعیت اقتصادی است اقتصادمقاومتی یک بحث کاربردی است وشاخص های آن ریشه درعمل دارد. القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشداقتصادی را ازغفلت ایجاد شده دربخش اقتصادی برهاند و رشد و توسعه و شکوفایی و تولید ملی و قطع وابستگی اقتصادی را حتی در سخت‌ترین تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمنان به بار بیاورد.اقتصادمقاومتی مکمل جهاد اقتصادی است و موجب امنیت وثبات دراقتصاد وعدم تزلزل دربرابرشوک‌های خارجی اقتصادی یاهمان استقلال اقتصادی از شاخصه‌های بارزاقتصادمقاومتی است. دشمن درطول چنددهه‌ ‌اخیر،تمام ابزارهای مبارزه باتفکرجمهوری اسلامی را مورد آزمون قرار داده است،و ابزاری‌که‌همواره دشمنان از آن بهره می‌جویند،‌مبارزه‌ی‌ اقتصادی و تحریم‌های‌ همه جانبه است که امروزتبدیل به آخرین وموثرترین ابزاردشمن شده‌ است. ضعف اقتصادایران دروابستگی به اقتصاد تک‌محصولی نفت راه حل تحریم نفتی راپیش ‌پای غرب قرارمی‌دهد. نفت که مي‌توانست ابزار فشارمابرغرب باشد امروز ابزار فشارغرب براقتصادایران شده است واینجاست که جای خالی اقتصاد مقاومتی احساس می‌شود. اقتصاد مقاومتی به‌دنبال پیشبینی مشکلات اینچنینی و ارائه‌ی راه حل لازم می‌باشد. و مقام معظم رهبری به درستی كاهش وابستگي به صنعت نفت را يكى از الزامات اقتصاد مقاومتى بیان نمودند و توجه مسئولین و دستگاه‌ها به این مسئله مهم مي‌تواند آینده اقتصادی مناسبی را که در چشم‌انداز بیست ساله ایران ترسیم شده است را به ارمغان بیاورد.اقتصادمقاومتی تنها مربوط به زمان تحریم وجنگ نیست،بلکه یک چشم‌انداز بلندمدت پیشروی اقتصادایران است،زیرا اقتصادایران درسایه‌ ‌تفکر مقدس و آرمان‌های والای جمهوری‌اسلامی‌همیشه آماج‌حملات دشمنان خواهدبود. اقتصاد مقاومتی‌ به معنای ریاضت اقتصادی نیست،بلکه مفهوم شکوفایی اقتصاد و رفع مشکلات موجود در زیر بخش‌های ‌اقتصادی به منظور جلوگیری ازامتیازدهی به دشمنان وبهبودسطح رفاه عموم مردم است.

اقتصاد مقاومتی و الگوی سبک زندگی

از طرفی اقتصاد مقاومتی نیازمند بازنگری در شیوه و سبک زندگی مدرن به سبک اسلامی و ایرانی مي‌باشد به طوری که موضوع توجه به سبك زندگي اسلامي ايراني با فرمايشات اخير مقام معظم رهبري وارد فاز تازه‌اي‌ گردیده است. رهبر معظم انقلاب در يكي از ديدارهاي خود باجوانان بحث كاملي را درخصوص سبك زندگي ارائه فرمودند كه اين فرمايشات بايد به عنوان يك سندفرهنگي براي تحول در جامعه چه از سوي مسئولين و چه از سوي مردم مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد.

مقام معظم رهبری در سفر اخیر خود به استان خراسان شمالی همچون طبیبی حاذق به درستی علت اصلی بیماری مبتلا به جامعه را تشخیص دادند و آن الگوی سبک زندگی مي‌باشد. الگویی که متاثر از آداب و اصول اسلامی و ایرانی مي‌باشد و سبک زندگی یک انسان مسلمان ایرانی را از یک فردی که تحت تاثیر فرهنگ غربی مي‌باشد متمایز می‌نماید. با توجه به تحریم های گسترده اقتصادی، بانکی، دارویی  و... از سوی  آمریکا و کشورهای‌‌ غربی‌ به نظرمي‌رسدكه درمقطع فعلي نيازمنديك رويكرد انقلابي وجهادي نيزدرسبك زندگي ‌هستيم. رهبرمعظم انقلاب اسلامي بارهابرضرورت دستيابي به اقتصاد مقاومتي تاكيدفرموده‌اندوبسياري ازصاحبنظران واقتصاددانان نيز معتقدندكه بنای اقتصاد مقاومتي ازدل رفتارهاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی مردم بيرون مي‌آيد و لذا رابطه مستقیم و مثبتی میان اجرا اقتصاد مقاومتی در کشور و نحوه و سبک زندگی و فرهنگ اقتصادی و الگوی ذهنی و رفتاری جامعه وجود دارد. و ریشه اصلاح مسایل اقتصادی دراصلاح فرهنگ اقتصادی، سبک زندگی مردم، الگوی مصرف و توسعه فرهنگ کار و تلاش و تولید ملی مي‌باشد.

لذا، همانگونه که بسیاری از اقتصاددانان ریشه اقتصاد را در فرهنگ می دانند، به درستی رهبر فرزانه انقلاب مسیر را برای مردم و مسئولین معین فرمودند و ریشه اقتصاد مقاومتی در اصلاح الگوی سبک زندگی بر اساس الگوی اسلامی و ایرانی مي‌باشد که اندیشمندان، نخبگان و اساتید و دانشجویان  محترم باید عزم خود را جزم نمایند تا الگویی کارآمد را برای سبک زندگی اسلامی و ایرانی مردم ارائه نمانید.

خلاصه مهم‌ترین محورهای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی

بمنظور آنکه اهم دیدگاه‌ها و برنامه های راهبردی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و الزامات اجرای آن در جامعه مشخص شود، بخشی از مهم‌ترین بیانات معظم له در جدول زیر بصورت خلاصه بیان گردیده است:

محورهای اصلی الزامات و اهمیت اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری*

1    اقتصاد مقاومتي يك شعار نيست، بلكه يك واقعيت است و  مي‌بايست محقق شود
2    وجود عزم ملی و اراده راسخ در عبور از تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی دشمن
3    به هيچ وجه ملت ایران در بن‌‌‌بست نمي‌باشد؛ و به هيچ وجه با مشكلاتى كه ما را از تصميم به ادامه‌‌‌ى راه باز بدارد، مواجه نيستيم.
4    ما بايد هر كدام نقش خودمان را بشناسيم و آن را ايفاء كنيم
5    اقتصاد مقاومتی،  مقاومت در مقابل كارشكنى و خباثت دشمنان کشور مي‌باشد هدف دشمن، فشار اقتصادى بر كشور و تمرکز بر اقتصاد كشور مي‌باشد.
6    شرکت های دانش بنیان، يكى از موثرترين مولفه‌هاى اقتصاد مقاومتى است
7    اصلاح الگوى مصرف، جلوگيرى از اسراف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادى، توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى و جهاد اقتصادی حلقه‌هايى براى ايجاد يك منظومه‌ كامل در زمينه‌ى مسائل اقتصادی کشور مي‌باشد
8    كاهش وابستگي به صنعت نفت يكى از الزامات اقتصاد مقاومتى مي‌باشد.
9    مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است
10    دولت، قوه‌ى مقننه و قوه‌ى قضاييه كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند
11    مسئله‌ى مديريت مصرف، يكى از اركان اقتصاد مقاومتى است؛  مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير،در دستگاه‌هاى دولتى،غيردولتى، آحاد مردم و خانواده‌ها
12    استفاده از تولیدات داخلی توسط دولت و نهادهای حاکمیتی و هم آحاد مردم و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی
13    يكى از كارهاى اساسی حركت بر اساس برنامه مي‌باشد، تصميم هاى خلق‌الساعه و تغيير مقررات، جزو ضربه‌هايي است كه به «اقتصاد مقاومتى» وارد مي‌شود. لزوم توجه دولت و مجلس به این مسئله که نگذارند سياست‌هاى اقتصادى كشور در هر زمانى دچار تغييرهاى بى‌مورد شود.
14    استفاده‌ى حداكثرى از زمان و منابع و امكانات
15    حفظ وحدت و همبستگى میان مردم و همچنین میان مسئولین و عدم انعکاس اختلافات میان خود به سطح رسانه‌ها
16    همه‌ى مسئولان و دلسوزان كشور باید خود را موظف و مكلف بدانند به ايجاد كار، توليد، كارآفرينى، و  پر رونق كردن روزافزون اين كارگاه عظيم کشور ایران.

* برای مطالعه بیانات کامل رهبر انقلاب به قسمت ضمیمه مراجعه شود

بنابراین مي‌توان بر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به چند نکته اصلی اشاره کرد:

-    حرکت مداوم و پویا در رشد اقتصادی،
-     وظیفه شناسی افراد جامعه،
-     رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان،
-    حرکت به سمت اقتصاد مردمی،
-     کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی،
-     مدیریت بهینه در مصرف و اصلاح الگوی مصرف
-    حمایت از تولید داخلی با مصرف کالای داخلی
-     رشد و توسعه اقتصادی بر مبنای کارآفرینی
-    حفظ وحدت و همبستگی میان مسئولین کشور و آحاد مردم
-    استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات
-    حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تصمیمات عجولانه در عرصه اقتصاد
-    شناخت عزم دشمن و ناتوان سازی حربه دشمنان با هوشیاری و عزم و اراده ملی و خنثی نمودن کلیه تحریم ها

ضمیمه:

بیانات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی


مقام معظم رهبری با بيان اينكه يكي از راه‌هاي عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز كنوني، جدي گرفتن اقتصاد مقاومتي است تاكيد
كردند: «اقتصاد مقاومتي يك شعار نيست، بلكه يك واقعيتي است كه مي‌بايست محقق شود ».

ايشان فرمودند: «اينكه ما عرض كرديم «اقتصاد مقاومتى»، اين يك شعار نيست؛ اين يك واقعيت است. كشور دارد پيشرفت مي‌كند. ما افق هاى بسيار بلند و نويد بخشى را در مقابل خودمان مشاهده مي‌كنيم. بديهى است كه حركت به سمت اين افق‌ها، معارض‌ها و معارضه‌هايى هم دارد. بعضى از اين معارضه‌ها انگيزه‌هاى اقتصادى دارد، بعضى انگيزه‌هاى سياسى دارد؛ بعضى منطقه‌‌‌اى است، بعضى بين‌‌‌المللى است. اين معارضه‌ها در مواردى هم منتهى مي‌شود به همين فشارهاى گوناگونى كه مشاهده مي‌كنيد؛ فشارهاى سياسى، تحريم، غير تحريم، فشارهاى تبليغاتى مي‌باشند. ليكن در لابه‌‌‌لاى اين مشكلات، در وسط اين خارها، گام‌هاى استوار و همت‌ها و تصميم‌هايى هم وجود دارد كه بناست از وسط اين خارها عبور كند و خودش را به آن نقطه‌‌‌ى مورد نظر برساند؛ وضع كشور الان اينجورى است".

ایشان ذکر می کنند که "به هيچ وجه ما در بن‌‌‌بست نيستيم؛ به هيچ وجه با مشكلاتى كه ما را از تصميم به ادامه‌‌‌ى راه باز بدارد، مواجه نيستيم؛ چنين مشكلاتى وجود ندارد. بله، مشكلات هست؛ اما همه‌‌‌ى اين مشكلات، كوچك‌تر از تصميم و اراده و هدف‌ها و آرمان‌هاى اين ملت و اين كشور است. در بستر نرم و راحتى نمي‌خواهيم بخوابيم و تكيه بزنيم و استراحت كنيم؛ نه، وسط ميدانيم؛ اما اين ميدان، يك ميدان دشوار و در عين حال شوق‌‌‌آفرين است؛ مثل ميدان ورزش و مسابقات ورزشى. در ميدان‌هاى مسابقات ورزشى خستگى هست، دلهره هم هست، اما شوق‌‌‌آفرين است. هيچ ورزشكارى از حضور در ميدان مسابقه‌‌‌ى ورزشى امتناع نمي‌كند؛ بلكه با شوق مي‌رود آنجا. اين كار زحمت هم دارد  فشار جسمى، فشار عصبى - در عين حال ورزشكاران مي‌روند. وضعيت ما اينجورى است.

ایشان در ادامه بیان فرمودند که "ما بايد هر كدام نقش خودمان را بشناسيم و آن را ايفاء كنيم. يكى از بخش‌هاى ما، اقتصاد است و خاصيت اقتصاد در يك چنين شرايطى، اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى اقتصادى كه همراه باشد با مقاومت در مقابل كارشكنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى كه ما داريم. به نظر من يكى از بخش‌هاى مهمى كه مي‌تواند اين اقتصاد مقاومتى را پايدار كند، همين كار شماست؛ همين شركت‌هاى دانش‌‌‌بنيان است؛ اين يكى از بهترين مظاهر و يكى از موثرترين مولفه‌هاى اقتصاد مقاومتى است؛ اين را بايد دنبال كرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با كارگزاران نظام در 3 مرداد سال‌جاري نيز با اشاره به اهميت اقتصاد مقاومتي به تبيين اركان اين موضوع پرداختند .

حضرت آيت‌الله خامنه‌‌اي در جمع كارگزاران نظام فرمودند: «ما چند سال پيش «اقتصاد مقاومتى» را مطرح كرديم. همه‌ى كسانى كه ناظر مسائل گوناگون بودند، مي‌توانستند حدس بزنند كه هدف دشمن، فشار اقتصادى بر كشور است. معلوم بود و طراحى‌ها نشان مي‌داد كه اينها مي‌خواهند، بر روى اقتصاد كشور متمركز شوند».

اقتصاد كشور ما براى آنها نقطه‌ى مهمى است. هدف دشمن اين بود كه بر روى اقتصاد متمركز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعا رفاه ملى دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشكل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن اين است، و اين محسوس بود؛ اين را انسان ميتوانست مشاهده كند.

ایشان در سخرانی خود به این نکته اشاره کردند که در سال 86 در صحن مطهر على‌بن‌موسى‌الرضا (عليه الصّلاة و السلام) در سخنرانىِ اول سال خود به این موضوع كه اينها دارند مسئله‌ اقتصاد را پيگيرى مي‌كنند اشاره کرده بودند؛ بعد هم هر کس مي‌تواند فرض كند كه اين شعارهاى سال حلقه‌هايي بود براى ايجاد يك منظومه‌ى كامل در زمينه‌ى مسائل اقتصاد؛ يعنى اصلاح الگوى مصرف، مسئله‌ جلوگيرى از اسراف، مسئله‌ى همت مضاعف و كار مضاعف، مسئله‌ جهاد اقتصادى، و امسال توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى. ما اينها را به عنوان شعارهاى زودگذر مطرح نكرديم؛ اينها چيزهايي است كه مي‌تواند حركت عمومى كشور را در زمينه‌ى اقتصاد ساماندهى كند؛ مي‌تواند ما را پيش ببرد. ما بايد دنبال اين راه باشيم.

"مسئله‌ى اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است. البته اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين سياست‌هاى اصل ۴۴ كه اعلام شد، مي‌تواند يك تحول به وجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگيرد. البته كارهايي انجام گرفته و تلاش‌هاى بيشترى بايد بشود. بخش خصوصى را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت اقتصادى تشويق بشوند، هم سيستم بانكى كشور، دستگاه‌هاى دولتى كشور و دستگاه‌هايي كه مي‌توانند كمك كنند مثل قوه‌ى مقننه و قوه‌ قضاييه كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند. كاهش وابستگي به صنعت نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين وابستگى، ميراث شوم صد ساله‌ى ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد، استفاده كنيم و تلاش كنيم نفت را با فعاليت‌هاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين كنيم، بزرگ‌ترين حركت مهم را در زمينه‌ اقتصاد انجام داده‌ايم. امروز صنايع دانش‌بنيان از جمله‌ى كارهايي است كه ميتواند اين خلأ را تا ميزان زيادى پر كند. ظرفيت‌هاى گوناگونى در كشور وجود دارد كه مي‌تواند اين خلأ را پر كند. همت را بر اين بگماريم؛ برويم به سمت اين كه هرچه ممكن است، وابستگى خودمان را كم كنيم».

مسئله‌ مديريت مصرف، يكى از اركان اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير. هم دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غير دولتى، هم آحاد مردم و خانواده‌ها بايد به اين مسئله توجه كنند؛ كه اين واقعاً جهاد است. امروز پرهيز از اسراف و ملاحظه‌ى تعادل در مصرف، بلاشك در مقابل دشمن يك حركت جهادى است؛ انسان مي‌تواند ادعا كند كه اين اجر جهاد فى‌سبيل‌اللّه‌ را دارد.

يك بُعد ديگرِ اين مسئله‌ تعادل در مصرف و مديريت مصرف اين است كه ما از توليد داخلى استفاده كنيم؛ اين را همه‌ى دستگاه‌هاى دولتى توجه داشته باشند. دستگاه‌هاى حاكميتى، مربوط به قواى سه‌گانه سعى كنند هيچ توليد غير ايرانى را مصرف نكنند؛ همت را بر اين بگمارند. آحاد مردم هم مصرف توليد داخلي را بر مصرف كالاهايى با مارك‌هاى معروف خارجى كه بعضى فقط براى نام و نشان، براى پز دادن، براى خودنمايي كردن، در زمينه‌هاى مختلف دنبال مارك‌هاى خارجى مي‌روند ترجيح بدهند. خود مردم راه مصرف كالاهاى خارجى را ببندند.
استفاده‌ى حداكثرى از زمان و منابع و امكانات. از زمان بايد حداكثر استفاده بشود. طرح‌هايي كه سالهاى متمادى طول ميكشيد، امروز خوشبختانه با فاصله‌ى كمترى انسان مى‌بيند كه فلان كارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره‌بردارى رسيد. بايد اين را در كشور تقويت كرد.

حركت بر اساس برنامه، يكى از كارهاى اساسى است. تصميم هاى خلق‌الساعه و تغيير مقررات، جزو ضربه‌هايي است كه به «اقتصاد مقاومتى» وارد مي‌شود و به مقاومت ملت ضربه مي‌زند. اين را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم بايد توجه داشته باشند؛ نگذارند سياست‌هاى اقتصادى كشور در هر زمانى دچار تغييرهاى بى‌مورد شود.

يك مسئله هم مسئله‌ وحدت و همبستگى است. در كشور ما خوشبختانه ملت متحدند؛ اين خيلى دستاورد مهمى است؛ از اين بايد صيانت كرد؛ نگذاريم از بين برود. اين اختلافاتى كه گاهى بين مسئولين بروز مي‌كند كه به سطح رسانه‌ها هم كشيده مي‌شود؛ بي‌خود، بى‌مورد، بى‌فايده  به اتحاد ملي ضربه مي‌زند. يك عده مي‌شوند طرفدار اين، يك عده هم مي‌شوند طرفدار آن؛ مخالفت كردن، متهم كردن يكديگر؛ يك عده‌اى قوه‌ مجريه را متهم كنند، يك عده‌اى از آن طرف قوه‌ مقننه را متهم كنند، يك عده‌اى قوه‌ى قضاييه را متهم كنند، تقصيرها را گردن هم بيندازند؛ اين جزو كارهاى بسيار مضر است و دوستان محترم ما، مسئولان عزيز كشور بدانند كه اين در بين مردم هم هيچ‌گونه آبرو و وجه‌هاى ايجاد نمي‌كند كه ما مشكلات را هى به گردن اين و آن بيندازيم. نه، يك مشكلاتى وجود دارد؛ بايد حل كرد و مي‌توانيم هم حل كنيم؛ ما از حل مشكلاتمان ناتوان نيستيم. همان طور كه عرض كردم، اينها واقعيتهاى كشور است كه دارد به ما نشان مي‌دهد.

ايشان همچنين در ماه مبارك رمضان در سال 1389 در جمع كار آفرينان با اشاره به اهميت مقوله كار آفريني وارتباط آن با موضوع اقتصاد مقاومتي فرمودند:

ما بايد يك اقتصاد مقاومتىِ واقعى در كشور به وجود بياوريم. امروز كارآفرينى معناش اين است. دوستان درست گفتند كه ما تحريم‌ها را دور مي‌زنيم؛ بنده هم يقين دارم. ملت ايران و مسئولين كشور تحريم‌ها را دور مي‌زنند، تحريم‌كنندگان را ناكام مي‌كنند؛ مثل موارد ديگرى كه در سال‌هاى گذشته در زمينه‌هاى سياسى بود كه يك اشتباهى كردند، يك حركتى انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، يكى يكى عذرخواهى كنند. چند مورد يادتان هست لابد ديگر. حالا جوان‌ها نمي‌دانند. در اين ده بيست سال اخير، از اين كارها چند بار انجام دادند. اين دفعه هم همين جور است. البته تحريم براى ما جديد نيست، ما سى سال است تو تحريميم. همه‌ اين كارهايي كه شده است، همه‌ى اين حركت عظيم ملت ايران، در فضاى تحريم انجام گرفته؛ بنابراين كارى نمي‌توانند بكنند. خب، ولى اين دليلى است براى همه‌ مسئولان و دلسوزان كشور كه خود را موظف بدانند، مكلف بدانند به ايجاد كار، به توليد، به كارآفرينى، به پر رونق كردن روزافزون اين كارگاه عظيم؛ كه كشور ايران حقيقتاً امروز يك كارگاه عظيمى است. همه خودشان را بايد موظف بدانند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری