کد خبر ۳۵۰۶۱
تاریخ انتشار: ۱۸:۵۹ - ۱۴ بهمن ۱۳۸۶ - 03 February 2008
شورای نگهبان قانون اساسی در نظرات مختلف خود تشکیل شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی را اعم از اینکه با عضویت افراد خارج از هیئت وزیران تشکیل گردند و یا تصمیم گیری از سوی افرادی غیر از رئیس جمهور و یا وزیران انجام شود، مغایر قانون اساسی شناخته است .60 ، 85 و 138 شناخته بود.

رئیس جمهوری اسلامی ایران ، پرویز داوودی معاون اول را مامور کرد، نظر شورای نگهبان را درباره مغایرت قانونی تشکیل شوراهای تصمیم گیر در امور اجرایی با عضویت افرادی خارج از اعضای هیئت دولت اجرا کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، در نامه آقای رئیس جمهور به داوودی آمده است : شورای نگهبان قانون اساسی در نظرات مختلف خود تشکیل شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی را اعم از اینکه با عضویت افراد خارج از هیئت وزیران تشکیل گردند و یا تصمیم گیری از سوی افرادی غیر از رئیس جمهور و یا وزیران انجام شود، مغایر قانون اساسی شناخته است .60 ، 85 و 138 شناخته بود.

این شورا در نامه خود به اختیارات تقنینی، اجرایی و تنظیم آیین نامه ها به وسیله شورای عالی آموزش و پرورش، شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیک را حسب مورد مغایر اصول

احمدی نژاد در فرمان خود به داوودی افزوده است:
1- کلیه اختیارات و وظایف اجرایی شوراهای ذکر شده در نظریه شورای نگهبان حسب مورد به وزیر مربوط و یا هیئت وزیران محول می گردد.

2- کلیه اختیارات و وظایف تقنینی در هر سطحی متوقف و ممنوع می گردد.

3- تنظیم و تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها طبق روال جاری دولت انجام می شود .

4- هیئت وزیران بر حسب اقتضا از اختیارات اصول 127 و 138 قانون اساسی در تفویض امور به کمیسیون ها و کارگروه ها یا وزیران استفاده خواهد نمود.

5- کلیه وظایف و اختیارات اجرایی حاصل از تصمیمات قبلی که با تجمیع یا ادغام، در شوراهای فعلی جاری است، با پیشنهاد جنابعالی و تصویب هیئت وزیران به کمیسیون های ذی ربط در دولت و دبیر خانه های مربوط به دبیرخانه دولت انتقال می یابد.

بدیهی است کارگروه ها و کمیسیون های دولت و هیئت وزیران در تصمیم گیری، کما فی السابق از نظرات کارشناسان، صاحبنظران دستگاه های دولتی و نخبگان جامعه، مراکز پژوهشی، دانشگاهی و حوزوی به طور کامل استفاده نموده و با بررسی جامع، دقیق و عالمانه موضوعات، مطابق منافع و مصالح کشور و با رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های لازم الاجرای نظام و قوانین مدون اقدام خواهند نمود

امیدوارم اجرایی شدن این نظر شورای محترم نگهبان که گام بلندی در راستای شفافیت و سازماندهی قوه مجریه بر مبنای قانون اساسی است موجب کوتاه تر و کامل تر شدن تصمیمات و روند اجرایی آنها و زمینه ساز خدمت رسانی بهتر و گسترده به ملت شریف باشد

.. : با توجه به اصل شصتم قانون اساسی که اعمال قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری است از طریق رئیس جمهور و وزرا می داند و با عنایت به اینکه مسئولیت تعیین برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانین مطابق اصل 134 ، بر عهده رئیس جمهور و هیئت وزیران است و نظر به اینکه مسئولیت پاسخگویی طبق اصل 137 متوجه وزراست اینک در اجرای اصل 113 و در جهت اجرای قانون اساسی مقرر می دارد: : احمدی نژاد در فرمان خود به پرویز داوودی ابراز امیدواری کرد، اجرایی شدن نظر شورای نگهبان که گام بلندی برای شفافیت و سازماندهی قوه مجریه بر مبنای قانون اساسی است، موجب کوتاه تر و کامل تر شدن تصمیمات و روند اجرایی آنها شود و زمینه خدمت رسانی بهتر و گسترده تر را به ملت شریف ایران فراهم کند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری