۲۴ تير ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۴ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۰۴۷۲۹
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۶ - ۱۶-۰۴-۱۳۹۴
کد ۴۰۴۷۲۹
انتشار: ۱۴:۳۶ - ۱۶-۰۴-۱۳۹۴

بازدید مردم از کارخانه شیر پاستوریزه (عکس)

16 تیر 1343 - در مجموعه بازدیدهای مردم استان تهران ، 60 نفر از نمایندگان طبقات گوناگون مردم پایتخت و شهرستان های تابعه از کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند .
1
16 تیر 1343 - در مجموعه بازدیدهای مردم استان تهران ، 60 نفر از نمایندگان طبقات گوناگون مردم پایتخت و شهرستان های تابعه از کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند .
1
16 تیر 1343 - در مجموعه بازدیدهای مردم استان تهران ، 60 نفر از نمایندگان طبقات گوناگون مردم پایتخت و شهرستان های تابعه از کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند .
1
16 تیر 1343 - در مجموعه بازدیدهای مردم استان تهران ، 60 نفر از نمایندگان طبقات گوناگون مردم پایتخت و شهرستان های تابعه از کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند .
1
16 تیر 1343 - در مجموعه بازدیدهای مردم استان تهران ، 60 نفر از نمایندگان طبقات گوناگون مردم پایتخت و شهرستان های تابعه از کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند .
1
16 تیر 1343 - در مجموعه بازدیدهای مردم استان تهران ، 60 نفر از نمایندگان طبقات گوناگون مردم پایتخت و شهرستان های تابعه از کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند .
1
16 تیر 1343 - در مجموعه بازدیدهای مردم استان تهران ، 60 نفر از نمایندگان طبقات گوناگون مردم پایتخت و شهرستان های تابعه از کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند .
1
16 تیر 1343 - در مجموعه بازدیدهای مردم استان تهران ، 60 نفر از نمایندگان طبقات گوناگون مردم پایتخت و شهرستان های تابعه از کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند .
1
16 تیر 1343 - در مجموعه بازدیدهای مردم استان تهران ، 60 نفر از نمایندگان طبقات گوناگون مردم پایتخت و شهرستان های تابعه از کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند .
1
16 تیر 1343 - در مجموعه بازدیدهای مردم استان تهران ، 60 نفر از نمایندگان طبقات گوناگون مردم پایتخت و شهرستان های تابعه از کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند .
1
16 تیر 1343 - در مجموعه بازدیدهای مردم استان تهران ، 60 نفر از نمایندگان طبقات گوناگون مردم پایتخت و شهرستان های تابعه از کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند .
1
16 تیر 1343 - در مجموعه بازدیدهای مردم استان تهران ، 60 نفر از نمایندگان طبقات گوناگون مردم پایتخت و شهرستان های تابعه از کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند .
1

ارسال به دوستان