کد خبر ۴۳۹۲۲۳
بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است.

 ------------------------------

آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير.

 ------------------------------

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، محترم داشتن ديگران ،جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود

 ------------------------------

به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد.

 ------------------------------

 قواعد را فرا گير تا به چگونگي شكستن آن ها به گونه اي شايسته، آگاه باشي.نگذار ستيزه اي خُرد بر ارتباطي پر قدر، خللي وارد سازد.

 ------------------------------

 هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار

  ------------------------------

هر روز مجالي را صرف خلوت كردن كن.

 ------------------------------

 آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي، امّا از ارزش هاي خود دست بر ندار.

 ------------------------------

به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است.

  ------------------------------

نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بيانديشي، از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد.

 ------------------------------

فضاي عشق در خانه تو شالوده اي است براي زندگي ات .

 ------------------------------

در ناسازگاري ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعيت فعلي بپرداز. گذشته را بزرگ نكن.

  ------------------------------

 دانش خود را تسهيم كن، كه طريقي براي دستيابي به جاودانگي است.

 
------------------------------

 با زمين مهربان باش.

  ------------------------------

 سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي.

  ------------------------------

به ياد داشته باش، بهترين رابطه، رابطه اي است كه عشقتان به يكديگر بر نيازتان به يكديگر فزوني يابد.

------------------------------

 كاميابي خود را به داوري بنشين، از آن طريق كه بداني چه واگذارده اي تا كاميابي را بدست آوري

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری