کد خبر ۵۵۴۰۸۰
یکی از علما را پرسیدند که یکی با ماه روئی است در خلوت نشسته و درها بسته و رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت غالب.

هیچ باشد که به قوت پرهیزگاری، او به سلامت بماند؟

گفت: اگر از مه رویان به سلامت بماند، از بدگویان نماند!
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری